Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Diagnóza kýla

redakce Braunovin

8. Leden 2010

B. Braun Mesh program - první volba při operačním řešení kýly

Mezi pacienty i chirurgy se o kýle rozšířilo povědomí jako o banální diagnóze i operačním zákroku. Známe kýly tříselné, pupeční, v jizvě, přímé, nepřímé atd. Jedná se o poměrně častou diagnózu
(v České republice více než 20 000 případů ročně), která ale může mít i život ohrožující komplikace. Proto je velmi důležitá včasná diagnóza a léčba.

Operační léčba se poměrně rychle vyvíjí. Od prvních rekonstrukčních operací s použitím nevstřebatelných vláken, řady technik (Shouldice, Bassini, Liechtenstein) přes použití dlouhodobě vstřebatelných monofilních šicích materiálů se nyní standardem stává řešení s pomocí tzv. kýlní síťky, meshe. Vzhledem k velkému rozšíření této diagnózy dokonce vznikly mezinárodní chirurgické asociace pro kýlu.

Velkým impulsem pro rozvoj moderních technik bylo zavedení laparoskopie. Začalo se diskutovat
o možnostech uložení síťky intraperitoneálně, objevilo se více postupů, ale pojednání o nich by však přesáhlo rámec tohoto článku.

Systematicky a dlouhodobě se problematice kýly a jejímu řešení věnuje i společnost B. Braun. Kdybychom měli charakterizovat naši filozofii v této oblasti jedním slovem, zvolili bychom výraz „prevence“. Jestliže však ke vzniku kýly dojde a ta je indikována k operačnímu řešení, je naším cílem předejít případným následným komplikacím, např. v podobě infekce, tkáňové reakce, špatného vhojování implantátu, kýly v jizvě či chronické bolesti. Síťka určená k implantaci by proto měla splňovat tato kritéria:

Pevnosti - zcela jasné kritérium, síťka musí být dostatečně pevná, aby zabránila recidivě.

Inertnosti - použitý materiál nesmí vyvolávat tkáňovou reakci, v případě pletených sítěk musí být jednotlivá vlákna monofilní.

Snadného vhojení - prokázaným nejvhodnějším tvarem jsou meshe s velkými póry (oky), které usnadňují proliferaci fibroblastů, tedy prorůstání vaziva implantátem.

Lehkosti - je jasné, že čím méně cizorodého materiálu je v těle, tím je to pro pacienta lepší, proto se vyvíjejí meshe, které mají váhu 20 g/m 2 i méně.

Elasticity - síťka nesmí být příliš tuhá, nesmí okolní tkáň dráždit, důležitá je i snadnost implantace.

Antiadhéznosti - použitý implantát by měl být zcela hladký, aby znemožňoval kolonizaci bakteriemi. Vhodná jsou monofilní vlákna v případě splétaných sítěk nebo materiál s vysokou hustotou v případě laserem perforovaných implantátů. Důležitým aspektem je fixace sítěk. Podle posledních odborných konferencí je nejlepším řešením fixace tkáňovým lepidlem, která snižuje výskyt pooperačních bolestí. Zkusme se podívat, jak výrobky B. Braun naplňují deklarovanou filozofii o prevenci.

1. Prevence vzniku kýly v jizvě

Nedávno jsme v tomto měsíčníku uvedli, že velmi častou komplikací břišních operací bývá vznik kýly
v místě operační rány. Na trh byl uveden šicí materiál MonoMax®, který podporuje ránu až dvojnásobnou dobu než stávající šicí materiály na trhu, a navíc díky elasticitě - podélné roztažnosti - funguje jako absorbent zvýšeného tkáňového napětí a usnadňuje přirozené hojení rány.

2. Prevence infekce

Všechny síťky v portfoliu B. Braun jsou vyrobeny z monofilního polypropylenu. Nově zařazujeme
i materiál cPTFE, laicky zhuštěný PTFE, který svými antiadhezivními vlastnostmi výrazně snižuje riziko kolonizace bakteriemi.

3. Prevence bolesti

Naše síťky jsou odlehčené, s velkými póry.  V kombinaci
s fixací pomocí fibrinového lepidla se jedná o nejlepší operační řešení kýly současnosti. Portfolio sítěk B. Braun kompletně pokrývá potřeby a indikace operací různých druhů kýl (viz obrazový přehled). Zkušenosti nabyté praxí sdílíme s našimi zákazníky z řad lékařů na certifikovaných kurzech probíhajících v Aesculap Akademii
v Berlíně a Tuttlingenu. Dále momentálně realizujeme další krok,
kdy s vybranými pracovišti spolupracujeme na vzniku specializovaných center pro operační řešení kýly s garantovanými nejmodernějšími postupy a implantáty. Pacientům tak usnadníme orientaci v nabídce zdravotnických zařízení.

Omyra® Mesh

Velmi důležitým doplněním portfolia B. Braun pro řešení kýly je nová unikátní síťka z materiálu cPTFE, síťka Omyra® Mesh, která je pokračováním naší strategie moderních ultralehkých makroporézních sítěk. Omyra® Mesh byla představena, a zažila tak svoji světovou premiéru na 4. mezinárodním kýlním kongresu (Joint Meeting of the ASH and EHS) v září letošního roku v Berlíně.

Omyra® Mesh je vyrobena ze zcela inovovaného materiálu cPTFE (condensed polytetrafluorethylen). Tato tkanina se používá již řadu let například v cévní chirurgii či kardiochirurgii pro výrobu cévních protéz a je také známá svým použitím v moderních nepromokavých prodyšných látkách používaných na výrobu oděvů zejména pro zimní sporty. Nová forma vysoce kondenzovaného PTFE však propůjčuje tomuto materiálu zcela nové vlastnosti.

Omyra® Mesh je zcela inertní antiadhezivní materiál nevláknité struktury, který prakticky znemožňuje bakteriální kolonizaci. Díky své hvězdicovité makroporézní struktuře, vytvořené laserovou perforací navíc umožňuje velmi snadnou proliferaci fibroblastů
a bezproblémové hojení. Tloušťka síťky je pouhých 0,15 mm (!), přesto se vyznačuje vysokou pevností (viz přehledová tabulka).

Právě díky nové CondesTech technologii je nová síťka určena pro použití všude tam, kde není možná její peritonealizace neboli přikrytí pobřišnicí. Její antiadhezivní struktura umožňuje kontakt
s vnitřními orgány bez rizika srůstů, proto bude využívána především při velkých břišních recidivujících kýlách. Uplatnění ale zcela jistě najde i při dalších diagnózách. Síťka Omyra® Mesh bude uvedena na český a slovenský trh v lednu 2010. 

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník