Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dezinfekce malých ploch

28. Duben 2015

Dezinfekce malých ploch

Meliseptol ®Wipes Sensitive

Dezinfekce malých ploch je ustálený výraz, kde všichni jaksi tuší, jaká plocha je myšlena, ale přesné vymezení chybí. V praxi nelze malou plochu rozměrově definovat a ani jasně popsat. Používejme tedy pro malé plochy lepší definici, která zní „kontaktní plochy a povrchy zdravotnických prostředků“.  Z této formulace vyplývá i význam dezinfekce těchto ploch z pohledu šíření nozokomiálních nákaz jako druhého nejdůležitějšího faktoru, který ovlivňuje jejich výskyt ve zdravotnických zařízeních.

Jsou postřiky minulostí?

 Trendem minulých let bylo dezinfikovat malé plochy primárně postřikem přípravky s vysokým obsahem alkoholu. To vedlo k vrstvení špíny na plochách,  k ničení povrchů zdravotnických prostředků, a mikrobiální kontaminace také nebyla zcela eliminována. Poslední poznatky v dezinfekci ploch preferují mechanický úklid před postřiky. Alkoholový postřik se doporučuje  používat  pro nepřístupná místa, jako jsou ostré rohy, štěrbiny, ale i na porézní materiály odolné alkoholu, např. manžety tonometrů, látková škrtidla apod. Pro dezinfekci je vhodnější používat dezinfekcí napuštěné ubrousky, protože nevzniká nepříjemný aerosol. Dále je nutné si uvědomit, že na přístrojové vybavení není vhodné přípravky s vysokým obsahem alkoholů používat vůbec.
Na kontaktních plochách by měla vždy proběhnout celá expozice podle použitého dezinfekčního přípravku, aniž by byly dané plochy zbytečně zatěžovány. Plochy, které přicházejí do kontaktu s potravinami, se po uplynulé expozici omyjí pitnou vodou. To neplatí pro přípravky s účinnou látkou na bázi alkoholů.
 

Jak efektivně dezinfikovat kontaktní plochy a povrchy zdravotnických prostředků, aby byly splněny všechny podmínky?

B. Braun dlouhodobě spolupracuje s předními autoritami v oblasti dezinfekce a hygieny a všechny nové poznatky zohledňuje ve svých doporučeních a dezinfekčních přípravcích. Pro dezinfekci kontaktních ploch i citlivých materiálů zdravotnických prostředků doporučujeme používat Meliseptol ®Wipes Sensitive v kombinaci s pěnou Meliseptol® Foam. U obou přípravků byla s vynikajícím výsledkem testována materiálová kompatibilita na široké spektrum povrchů, jako jsou makrolon, akrylátová skla, gumy, silikony až po hlavice ultrazvukových sond. To je předurčuje jako univerzální přípravek na rychlou dezinfekci ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Oba přípravky dosahují baktericidní a fungicidní účinnosti i účinnosti proti obaleným a neobaleným virům během jedné minuty. Díky unikátnímu složení s nízkým obsahem alkoholu není nutno tyto přípravky střídat.

Meliseptol® Wipes Sensitive a Meliseptol® Foam doporučujeme používat na všech odděleních po celou směnu, a ne jen tam, kde je nedostatek času. Následně provedeme úklid a dezinfekci pomocí utěrek ze zásobníku B. Braun Easy Wipes, nasycených roztokem připraveným z dezinfekčních přípravků  Hexaquart® Plus, Hexaquart® Forte nebo Melsept® SF, které střídáme podle dezinfekčního řádu. Tento postup je časově i finančně nenáročný a z antimikrobiálního hlediska vysoce efektivní.
 
Protože kontaktních ploch a povrchů zdravotnických prostředků je mnoho a jejich dezinfekci nelze popsat v jednom článku, další informace o vhodných přípravcích a postupech najdete na webových stránkách bbraun.cz v sekci Infection control nebo přímo kontaktujte svého obchodního zástupce Infection control.

 

Více informací o uvedených produktech:

Meliseptol® Wipes Sensitive
Meliseptol® Foam
Hexaquart® Plus
Hexaquart® Forte
Melsept® SF

 

 

Ing. Vladimír Čepelka
divize OPM - dezinfekce a hygiena, diabetologie
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V současné době celosvětově narůstá mikrobiální rezistence vůči antibiotikům, a proto se Světová zdravotnická organizace (WHO) a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) mnohem častěji zabývají prevencí infekcí spojených se zdravotní péčí a tím i předcházení komplikací. Infekce v místě chirurgického výkonu (SSI) mohou způsobovat rozsáhlé pooperační komplikace a tvoří jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).

26.06.2019
Aktuality z B. Braun

Ačkoliv se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) šíří až 80 % infekcí špinavýma rukama, je doposud hygiena rukou laickou veřejností i odborníky podceňovaná. Již devátým rokem připadl 5. květen na Světový den hygieny rukou, který zdůrazňoval význam správně prováděné hygieny rukou jako preventivního opatření. Jeho cílem byla podpora zdravotníků i široké veřejnosti v praktikování správné hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních, a tím i snížení rizika přenosu infekce mezi zdravotníky a pacienty.

03.07.2018
Dezinfekce a hygiena

Stabimed® není pouze název jednoho přípravku, ale celého systému péče o nástroje, jak termostabilní, tak termolabilní. Uživatelé tak mají k dispozici přípravky na flexibilní a rigidní endoskopy, které však stejně dobře vyhovují i standardním chirurgickým nástrojům a příslušenství.

09.05.2017
Dezinfekce a hygiena