Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Devět z deseti zdravotníků čelí násilným útokům pacientů

5. Říjen 2016

Devět z deseti zdravotníků čelí násilným útokům pacientů

vzdělávací kurz pro zdravotníky: Jak zvládnout agresivního pacienta

Devadesát procent zdravotníků se stalo terčem útoku od pacientů nebo jejich doprovodu. S výhružkami a nadávkami se za jediný rok setkalo 78 % zdravotníků, fyzické násilí zaznamenalo 23 % dotazovaných.

Vyplývá to z unikátního výzkumu člena pracovní skupiny Aesculap Akademie Jaroslava Pekary, do kterého se během tří let zapojilo 896 respondentů z prostředí českého zdravotnictví.

 

Povolání všeobecné sestry, lékaře či záchranáře je rizikové. Častým důvodem je stále i rostoucí agresivita společnosti, což se projevuje u pacientů a jejich příbuzných. „S tímto trendem je potřeba začít něco dělat, ale nejdříve je nutné ho detailně poznat. I proto vznikla moje studie," vysvětluje motivaci autor průzkumu Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D., člen Pracovní skupiny Aesculap Akademie Bezpečnost personálu. S násilím na pracovišti se nesetkala jen desetina zdravotníků. „Pacientka se mnou vyrazila dveře kvůli tomu, že jsem jí chtěla zabránit v útěku ze sprchy,“ popisuje ve studii jeden ze svých negativních zážitků nejmenovaná všeobecná sestra s 12tiletou praxí. Fyzickému útoku čelilo během jednoho roku 206 zdravotníků z 900, přičemž 10 z nich bylo zraněno.

 

Urážky a vyhrožování jsou na denním pořádku

Nejčastěji se však zdravotníci musejí bránit verbálním útokům. Agresivní nadávky a výhružky si vyslechlo 697 z celkového počtu 896 bez ohledu na to, zda byl zdravotníkem muž nebo žena. Dvě třetiny z nich byly napadeny samotným pacientem, ve zbylých případech se do zdravotníků slovně opřeli pacientovi příbuzní. „Řekl mi, abych se podívala na sebe, že jsem tlustá jako kráva,“ popisuje nepříjemnou scénu s chronicky nemocným pacientem z dialyzačního střediska všeobecná sestra s 22 letou praxí. Stejně jako ona se s podobnými urážkami setká polovina sester přímo v nemocnici či ve zdravotnickém prostředí. Výjimkou ale nejsou ani útoky v bytech pacienta či na ulici, kde se odehrálo přes 35% všech incidentů. Verbálním útokům jsou ze všech zdravotníků nejvíce vystaveny sestry, s násilím se potkaly dvě třetiny z nich.

 

Reakce zdravotníků: Obrana, uklidňování nebo útěk

Při detailní analýze z průzkumu vyplynulo, že polovina zdravotníků reagovala na pacientovu agresivitu klidně a snažila se pacienta přesvědčit, aby přestal. Každý třetí zdravotník se bránil a každý pátý se pokusil utéci. Někteří berou útok za ponaučení do budoucna. „Dneska už vím, že pacient asi neměl svůj den. Na dialýze jsou lidé hodně nemocní, čekají na transplantace, umírají. Postupně mi dochází, že není možné odhadnout reakci pacientů,“ svěřila se sestra z dialyzačního střediska.

 

Jak násilí předcházet učí simulační kurzy a brzy přibudou také skripta

Účinnou prevencí násilí je průběžné vzdělávání a sdílení zkušeností s lidmi, kteří násilné chování od pacientů zažili. „Aesculap Akademie zahájila kurzy pro zdravotníky zaměřené na situace s násilnými pacienty již minulý rok. Výsledky studie ukazují, že naše rozhodnutí věnovat se právě tomuto fenoménu bylo správné a rozhodně budeme v kurzech pokračovat," říká zástupce Aesculap Akademie MUDr. František Vojík. V kurzech se lektoři Aesculap Akademie soustředí především na chování a vystupování zdravotníků. Je to totiž nejvýznamnější aspekt předcházení vzniku krizové situace, kdy se zdravotníci učí nedat svým chováním agresorovi šanci vyhrotit situaci vedoucí až k fyzickému útoku. „Hodně se inspirujeme u kolegů v Dánsku, kde mají systém prevence velmi propracovaný. Ve spolupráci s Aesculap Akademií chystáme unikátní skripta, která vychází právě z tzv. dánského modelu. V současné době také plánujeme názorný plakát o správné pacifikaci neklidného a násilného pacienta s přehledovými studiemi o prevenci úrazů při pacifikaci násilných pacientů určený přímo zdravotníkům“ uzavírá Jaroslav Pekara.

Přehled připravovaných kurzů

 

Grafické zpracování výsledků výzkumu

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Reakce na fyzické násilí

201 respondentů (100 %), kteří zažili fyzické násilí. 5 respondentů (2,4 %) se snažilo útočníka při fyzickém násilí bezprostředně uklidňovat, 6 respondentů (2,9 %) nedělalo nic, 90 respondentů (43,7 %) řeklo útočníkovi, ať přestane, 60 respondentů (29,1 %) se snažilo bránit a 40 respondentů (19,4 %) se snažilo utéct.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Hlášení fyzického násilí

201 respondentů (100 %), kteří zažili fyzické násilí. 65 respondentů (32,3 %) fyzické násilí hlásilo, 136 respondentů (67,7 %) nikoliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Komentáře respondentů

896 respondentů (100 % účastníků výzkumu), 33 respondentů (3,7 %) uvedlo v komentářích, že si za násilí mohou sami, 138 respondentů (15,4 %) uvedlo, že jim chybí vzdělávání v komunikaci, 142 respondentů (15,8 %) uvedlo, že neumí ovládat emoce, 106 respondentů (11,8 %) uvedlo, že se jejich zaměstnavatel v prevenci násilí nesnaží, 96 respondentů (10,7 %) uvedlo, že hlavní příčinou násilí je málo personálu a 381 (42,5 %) respondentů se ke komentáři nevyjádřila.

 

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun