Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Deset let zkratového systému Aesculap-Miethke paediGAV

31. Březen 2009

Deset let zkratového systému Aesculap-Miethke paediGAV

Hydrocefalus (vodnatelnost mozku) je komplexní porucha mozku. Pacienti s hydrocefalem trpí poruchou tvorby nebo vstřebávání mozkomíšního moku v mozku. Následkem vzrůstajícího tlaku v nitrolebním prostoru dochází ke zvětšování hlavy. Operace hydrocefalu patří mezi nejběžnější neurochirurgické výkony. Přibližně jedno z 10 000 dětí se narodí s hydrocefalem nebo se u něj později vyvine.

Pacienti s hydrocefalem trpí poruchou tvorby nebo vstřebávání mozkomíšního moku v mozku. Následkem vzrůstajícího tlaku v nitrolebním prostoru dochází ke zvětšování hlavy. Hydrocefalus bývá často doprovázen komplikacemi. Asi v 80 % případů spočívá léčba v zavedení podkožního katétru opatřeného ventilem (tzv. zkratová operace). Tento zkrat (angl. shunt) odvádí nadbytečný mozkomíšní mok z mozku do břišní dutiny, kde dochází k jeho vstřebávání. První výrobek umožňující dlouhodobé řešení této poruchy se na trh dostal až v roce 1998 a byl to Aesculap-Miethke paediGAV.

Po roce 1945

Průmyslová výroba ventilových systémů ze silikonu byla zahájena po 2. světové válce. Silikon byl původně vyvinut pro potřeby leteckého průmyslu a následně schválen pro použití v medicíně jako implantační materiál. První zkraty - shunty - v léčbě hydrocefalu přinesly převrat - poprvé se zde otevřela možnost dlouhodobých léčebných výsledků. Všechny dosud používané postupy léčby byly nedostačující a neumožňovaly snížit vysokou míru úmrtnosti. Nová generace ventilů však musela překonat některé zásadní problémy. Když se pacient postavil (ve svislé pozici těla), docházelo k „předrénování“ (nadměrnému odvádění mozkomíšního moku). Mnohé druhy zkratů se zásluhou jejich primitivní konstrukce snadno ucpávaly. Tato běžná příčina komplikací bývá dodnes častým důvodem pro chirurgickou revizi.

1998

Trvalo mnoho let, než byly tyto problémy natrvalo odstraněny - v roce 1998 byl implantován první titanový zkrat Aesculap-Miethke paediGAV. Jeho výjimečnost spočívá v integrované gravitační jednotce. Tato nová technologie umožňuje automatické vyrovnání tlaku, čímž řeší problém předrénování u stojícího pacienta. Průtok mozkomíšního moku je řízen kuličkovým mechanismem (gravitační jednotkou), který je nečinný, pokud pacient leží. V okamžiku, kdy se pacient posadí nebo postaví, dojde ke zvýšení odporu uvnitř ventilu, což brání nadměrnému odtoku mozkomíšního moku. Navíc, systém Aesculap-Miethke paediGAV je dodnes nejmenším ventilovým systémem na světě.

Perspektiva

Velmi důležitým momentem je výběr správného typu zkratu, neboť tato volba může mít pro zdravý vývoj dítěte zásadní význam. Komplikace vzniklé následkem předrénování v raném dětství často způsobují nenapravitelné škody. Od vývoje systému Aesculap-Miethke paediGAV již uplynulo deset let a četné výsledky klinických studií i zpětná odezva od neurochirurgů a pacientů z celého světa svědčí o jeho úspěchu. Tento drenážní systém se stává zlatým standardem léčby hydrocefalu dětí i dospělých.

Převzato z koncernového časopisu Online, 99/2009

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory