Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Den otevřených dveří na dialyzačních střediscích B. Braun Avitum

22. Květen 2009

Den otevřených dveří na dialyzačních střediscích B. Braun Avitum

Světový den ledvin konaný 12. března 2009 a s ním spojený Den otevřených dveří přilákaly do dialyzačních středisek B. Braun Avitum v celé České republice a na Slovensku téměř dvanáct set návštěvníků.

Preventivní vyšetření včas odhalila velké množství nemocných

Světový den ledvin konaný 12. března 2009 a s ním spojený Den otevřených dveří přilákaly do dialyzačních středisek B. Braun Avitum v celé České republice a na Slovensku téměř dvanáct set návštěvníků.

Každý, kdo během Světového dne ledvin přišel do kteréhokoliv z dvaceti dialyzačních středisek B. Braun Avitum, měl možnost podstoupit základní vyšetření - změření krevního tlaku a rozbor moči - které dokáže odhalit případné onemocnění ledvin. Každému pátému návštěvníkovi bylo po ambulantním otestování doporučeno komplexní nefrologické vyšetření.

To potvrzuje slova předsedy správní rady České nadace pro nemoci ledvin prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., podle kterého se výskyt nemocí ledvin vzhledem ke stárnutí populace bude zvyšovat. U většiny pacientů s chronickým onemocněním ledvin zůstává zatím toto onemocnění nediagnostikováno.

„To je jedním z důvodů, proč se společnost B. Braun Avitum už podruhé připojila ke Světovému dni ledvin a otevřela svá dialyzační centra veřejnosti. Ledviny se samy přihlásí ve chvíli, kdy už je na léčbu pozdě. Nemocné pak místo samotné léčby čeká dialýza. Včasný záchyt začínajících problémů s ledvinami zvyšuje šanci na udržení jejich alespoň částečné funkčnosti, která je vždy lepší než pravidelný pobyt na dialýze,“ říká MUDr. Martin Kuncek, jednatel společnosti B. Braun Avitum.

Prevence, prevence, prevence…

V České republice je každoročně zahajována dialyzační léčba až u jedné třetiny nemocných, u nichž se o chronickém onemocnění ledvin nevědělo. Časná diagnóza umožňuje snížit riziko vývoje selhání ledvin a předejít komplikacím. Screeningová vyšetření by se měla soustředit na nemocné s vysokým rizikem chronického onemocnění ledvin, tj. pacienty s diabetem a hypertenzí, obézní, kuřáky, osoby ve věku nad padesát let či osoby s rodinnou anamnézou jakéhokoli onemocnění ledvin. 

Pro rodinné příslušníky dialyzovaných pacientů byl Světový den ledvin příležitostí k seznámení se s dialyzačním centrem, kam pravidelně docházejí jejich blízcí. Vzhledem k příbuzenskému poměru s nemocnými navíc patří do jedné z kategorií lidí, kteří jsou více ohroženi vznikem některé z forem onemocnění ledvin. Bylo tak i v jejich vlastním zájmu návštěvu dialyzačního střediska využít.

Síť dialyzačních středisek B. Braun AvitumSíť dialyzačních středisek B. Braun Avitum

„S rodinnými příslušníky dialyzovaných pacientů v B. Braun Avitum pracujeme nejen v této rovině. Příbuzní jsou pro naše pacienty velmi důležitou součástí léčby, jejich podpora je neocenitelná. Proto jim umožňujeme například účast na prázdninových pobytech, jež jsou určeny našim pacientům, kteří chtějí i přes svůj hendikep cestovat. Mají možnost využívat prázdninové dialyzační pobyty v našich centrech po celé Evropě. Pobyty lze pojmout jako tradiční rodinnou dovolenou s tím, že si jejich blízcí občas odskočí na dialýzu,“ vysvětluje MUDr. Martin Kuncek.

V České republice je odhadem asi pět procent obyvatel s významně sníženou filtrační funkcí ledvin, nejčastěji v důsledku diabetu, hypertenze a aterosklerózy (poruchy prokrvení ledvin). Nemocní se sníženou funkcí ledvin mají zvýšené riziko onemocnění srdce a cév (infarktu myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin) a jsou také ohroženi vývojem selhání ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou či transplantací. 

redakce Braunovin


Výsledky preventivních vyšetření vykonaných v dialyzačních střediscích B. Braun Avitum v den otevřených dveří

Počet vyšetřených pacientů na ambulancích v ČR 714
Počet vyšetřených pacientů na ambulancích v SR  469
Počet pacientů, kterým bylo doporučeno další nefrologické vyšetření v ČR 139
Počet pacientů, kterým bylo doporučeno další nefrologické vyšetření v SR 76
Nejčastěji zaznamenané problémy u vyšetřených (ČR a SR dohromady)
Hypertenze 239
Hyperglykémie 99
redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Slovenská komora sester a porodních asistentek už patnáct let každoročně uděluje prestižní ocenění vyjadřující oddanost práci a výborné znalosti naplňující podstatu ošetřovatelství. 

29.07.2022

Uplynulý „pandemický“ rok plný omezení byl výzvou pro všechny, ale obzvlášť pro rizikové skupiny lidí, jako jsou například právě pacienti s chronickým onemocněním ledvin. Přistupovat k životu aktivně a s optimismem se ne vždy daří, ale nesmíme se o to přestat snažit, i když se nám to pomyslné „světélko ve tmě“ zdá třeba chvíli neviditelné. Kde ale vzít ten pozitivní přístup, jak neupadnout do stereotypu? A kdy si přiznat, že potřebuji odbornou pomoc? I na takové otázky nám odpovídala klinická psycholožka PhDr. Marcela Znojová, která se dialyzovaným pacientům věnuje.
 

11.08.2021

Na hemodialyzačním středisku ve frýdecko-místecké nemocnici nově pomáhá plně automatizovaný systém míchání a distribuce kyselých koncentrátů. Nemocnice ho pořídila v rámci celkové rekonstrukce dialýzy, která byla po devíti měsících práce slavnostně otevřená v červnu. Personál i vedení nemocnice věří, že jim zařízení od společnosti B. Braun pomůže ušetřit nejenom čas. Nabízí totiž i úsporu z hlediska hospodaření.

29.07.2021