Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Den otevřených dveří na dialyzačních střediscích B. Braun Avitum

redakce Braunovin

22. Květen 2009

Dialyzační střediska
Světový den ledvin konaný 12. března 2009 a s ním spojený Den otevřených dveří přilákaly do dialyzačních středisek B. Braun Avitum v celé České republice a na Slovensku téměř dvanáct set návštěvníků.

Preventivní vyšetření včas odhalila velké množství nemocných

Světový den ledvin konaný 12. března 2009 a s ním spojený Den otevřených dveří přilákaly do dialyzačních středisek B. Braun Avitum v celé České republice a na Slovensku téměř dvanáct set návštěvníků.

Každý, kdo během Světového dne ledvin přišel do kteréhokoliv z dvaceti dialyzačních středisek B. Braun Avitum, měl možnost podstoupit základní vyšetření - změření krevního tlaku a rozbor moči - které dokáže odhalit případné onemocnění ledvin. Každému pátému návštěvníkovi bylo po ambulantním otestování doporučeno komplexní nefrologické vyšetření.

To potvrzuje slova předsedy správní rady České nadace pro nemoci ledvin prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., podle kterého se výskyt nemocí ledvin vzhledem ke stárnutí populace bude zvyšovat. U většiny pacientů s chronickým onemocněním ledvin zůstává zatím toto onemocnění nediagnostikováno.

„To je jedním z důvodů, proč se společnost B. Braun Avitum už podruhé připojila ke Světovému dni ledvin a otevřela svá dialyzační centra veřejnosti. Ledviny se samy přihlásí ve chvíli, kdy už je na léčbu pozdě. Nemocné pak místo samotné léčby čeká dialýza. Včasný záchyt začínajících problémů s ledvinami zvyšuje šanci na udržení jejich alespoň částečné funkčnosti, která je vždy lepší než pravidelný pobyt na dialýze,“ říká MUDr. Martin Kuncek, jednatel společnosti B. Braun Avitum.

Prevence, prevence, prevence…

V České republice je každoročně zahajována dialyzační léčba až u jedné třetiny nemocných, u nichž se o chronickém onemocnění ledvin nevědělo. Časná diagnóza umožňuje snížit riziko vývoje selhání ledvin a předejít komplikacím. Screeningová vyšetření by se měla soustředit na nemocné s vysokým rizikem chronického onemocnění ledvin, tj. pacienty s diabetem a hypertenzí, obézní, kuřáky, osoby ve věku nad padesát let či osoby s rodinnou anamnézou jakéhokoli onemocnění ledvin. 

Pro rodinné příslušníky dialyzovaných pacientů byl Světový den ledvin příležitostí k seznámení se s dialyzačním centrem, kam pravidelně docházejí jejich blízcí. Vzhledem k příbuzenskému poměru s nemocnými navíc patří do jedné z kategorií lidí, kteří jsou více ohroženi vznikem některé z forem onemocnění ledvin. Bylo tak i v jejich vlastním zájmu návštěvu dialyzačního střediska využít.

Síť dialyzačních středisek B. Braun AvitumSíť dialyzačních středisek B. Braun Avitum

„S rodinnými příslušníky dialyzovaných pacientů v B. Braun Avitum pracujeme nejen v této rovině. Příbuzní jsou pro naše pacienty velmi důležitou součástí léčby, jejich podpora je neocenitelná. Proto jim umožňujeme například účast na prázdninových pobytech, jež jsou určeny našim pacientům, kteří chtějí i přes svůj hendikep cestovat. Mají možnost využívat prázdninové dialyzační pobyty v našich centrech po celé Evropě. Pobyty lze pojmout jako tradiční rodinnou dovolenou s tím, že si jejich blízcí občas odskočí na dialýzu,“ vysvětluje MUDr. Martin Kuncek.

V České republice je odhadem asi pět procent obyvatel s významně sníženou filtrační funkcí ledvin, nejčastěji v důsledku diabetu, hypertenze a aterosklerózy (poruchy prokrvení ledvin). Nemocní se sníženou funkcí ledvin mají zvýšené riziko onemocnění srdce a cév (infarktu myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin) a jsou také ohroženi vývojem selhání ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou či transplantací. 

redakce Braunovin

Výsledky preventivních vyšetření vykonaných v dialyzačních střediscích B. Braun Avitum v den otevřených dveří

Počet vyšetřených pacientů na ambulancích v ČR 714
Počet vyšetřených pacientů na ambulancích v SR  469
Počet pacientů, kterým bylo doporučeno další nefrologické vyšetření v ČR 139
Počet pacientů, kterým bylo doporučeno další nefrologické vyšetření v SR 76
Nejčastěji zaznamenané problémy u vyšetřených (ČR a SR dohromady)
Hypertenze 239
Hyperglykémie 99

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník