Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Den hygieny rukou v českých nemocnicích za podpory B. Braun

9. Květen 2011

Den hygieny rukou v českých nemocnicích za podpory B. Braun

V letošním roce se ke „Dni hygieny rukou“, mezinárodnímu projektu, který vznikl pod záštitou Světové zdravotnické organizace, připojilo 20 českých nemocnic. Většina z nich při té příležitosti uspořádala různé osvětové akce určené zdravotnickému personálu i návštěvníkům zařízení. Pod odborným vedením si „na vlastní kůži“ mohli vyzkoušet správnou techniku mytí a dezinfekce rukou, která je nezbytná zejména v nemocničním prostředí, kde se snadno mohou šířit tzv. nemocniční neboli nozokomiální infekce.

„Společnost B. Braun v rámci Světového dne hygieny rukou aktivně podpořila sedmero nemocnic (FN Motol, Pardubickou krajskou nemocnici, Nemocnici Jihlavu, Svitavskou nemocnici, FN Olomouc, Orlickoústeckou nemocnici a FN Hradec Králové), jimž jsme poskytli dezinfekční prostředky, speciální UV lampy zobrazující znečištění rukou a v některých jsme rovněž zorganizovali odborné školení hygieny rukou prostřednictvím naší Aesculap Akademie,“ uvedl Jiří Lukeš, ředitel společnosti B. Braun Medical.

Důsledná hygiena rukou může snížit výskyt nozokomiálních infekcí až o 30 procent

Klíčový význam důsledné hygieny rukou v nemocničních zařízeních dokládá např. americká studie SENIC (Study of the Efficacy Nosocomial Infection Control), podle níž tato forma prevence může příznivě ovlivnit až 30 procent nozokomiálních infekcí. To v konečném důsledku představuje patrně nejekonomičtější cestu k celkovému snížení výskytu těchto infekcí v nemocničním prostředí, a zejména pak k významným finančním úsporám spojeným se související léčbou.

V nemocničním prostředí se vyskytují kmeny bakterií, které vlivem časté dezinfekce a v důsledku užívání antibiotické léčby zmutovaly do odolnějších forem. „Je nadlidské je zcela eliminovat, ale prostřednictvím důsledné hygieny rukou alespoň můžeme zabránit tomu, aby se šířily k dalším pacientům,“ vysvětluje MUDr. Jarmila Kohoutová, vedoucí Oddělení nemocniční hygieny FN Olomouc. „Dezinfekce rukou před kontaktem s každým pacientem a bezprostředně po něm je účinným prostředkem prevence. V praxi to ovšem znamená, že si zdravotník dezinfikuje ruce až 70krát denně.“

Správný postup hygieny rukou a celou řadu poznatků s tím souvisejících si sestry i lékaři mohou osvojit prostřednictvím specializovaných kurzů pořádaných Aesculap Akademií společnosti B. Braun v jednotlivých nemocnicích, či přímo v unikátním výukovém pracovišti HEPoint (Hands Education Precaution Point) vybudovaném a provozovaném rovněž Aesculap Akademií v prostorách FN Motol. „HEPoint je jediný svého druhu v České republice. V minulém roce jsme jeho prostřednictvím v oblasti hygieny rukou, dezinfekce a nemocniční epidemiologie proškolili již stovky zdravotníků,“ uvádí Jiří Lukeš a doplňuje: „Kurzů Aesculap Akademie se každoročně zúčastní bezmála osm tisíc lidí. Hygiena rukou má zásadní vliv na šíření nozokomiálních nákaz, proto jsou kurzy zaměřené na správné hygienické postupy klíčovou součástí našeho vzdělávacího programu.“

Přínos vzdělávacích kurzů společnosti B. Braun potvrzuje také Magdaléna Lavičková, epidemiologická sestra Nemocnice Jihlava: „Do aktivit spojených se Dnem hygieny rukou se naše nemocnice letos zapojila poprvé. K účasti nás inspirovalo nedávné školení zdravotnického personálu, jež pro naši nemocnici uspořádala Aesculap Akademie. Kurz orientovaný speciálně na hygienu rukou byl pro nás velmi cenný, jelikož na hygienu klademe velký důraz a jeho absolvováním jsme opět zvýšili nemocniční standardy zajišťující bezpečnost našich pacientů i personálu.“

Na hygienu rukou s vtipem!

Zaměstnanci českých a moravských nemocnic se mohou v průběhu května aktivně zapojit do soutěže pořádané naší společností o nejlepší instruktážní video či fotostory z nácviku hygieny rukou. Soutěž bude vyhodnocena na základě hlasování na stránkách www.bbraun.cz. Výsledky hlasování vyhodnotíme v obou kategoriích (video a fotostory) nejpozději do 20. června 2011 a uveřejníme je na již zmíněných webových stránkách. 

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Provádět monitoring hygieny rukou formou pozorování je velmi nákladné, zdlouhavé a neefektivní. Řešení přináší monitorovací systém NosoEx od společnosti B. Braun. 

14.10.2021
Servis

Uplynulý rok nás přiměl ještě více uvažovat nad dezinfekcí rukou a přístupu k hygieně. Víc než kdy jindy jsme si ve zdravotnickém prostředí začali uvědomovat, že mezi používanými přípravky jsou velké rozdíly, co se týče účinnosti, i citlivosti k pokožce rukou.

26.08.2021