Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Darováním ledviny darujete život

redakce Braunovin

7. Březen 2012

Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek v březnu patří ve světě prevenci ledvin a ani letos tomu nebude jinak. Ve čtvrtek 8. března tedy budou moci všichni zájemci z Jihomoravského kraje navštívit dialyzační středisko B. Braun Avitum ve Slavkově u Brna, kde jim provedou bezplatné vyšetření ledvin.

Součástí základního preventivního vyšetření bude změření krevního tlaku, BMI, rozbor moči a zjištění hladiny cukru v krvi. O tom, že tato vyšetření mají svůj smysl, svědčí především statistická data. V loňském roce bylo ze všech středisek B. Braun Avitum nejvíce lidí vyšetřeno právě ve Slavkově, a to 262 zájemců. U téměř 20% z nich zdravotníci zjistili anomálie a doporučili jim podrobnější nefrologické vyšetření.

„Naše zařízení se letos již popáté připojuje ke Světovému dni ledvin s cílem upozornit veřejnost na důležitost preventivních vyšetření, díky kterým můžeme včas indikovat problémy s ledvinami a jejich případné selhávání. Málokdo ví, že onemocnění ledvin je povětšinou bezbolestné a pokud se problém nepodaří zjistit včas, může pacient skončit na dialýze a v lepším případě na transplantaci ledvin,“ upozorňuje na zrádnost onemocnění Aleš Hrubý, vedoucí lékař dialyzačního střediska Slavkov u Brna. U onemocnění ledvin platí stejně jako u jiných případů, že čím dříve je problém odhalen, tím větší jsou pacientovi šance na uzdravení. Pokud již pacient trpí chronickým selháváním ledvin, může se jeho stav udržovat medikamenty a dietou. „V případě, že i přes tuto léčbu dochází k další progresi onemocnění, jsou pacient i jeho rodina v dostatečném časovém předstihu seznámeni se všemi možnostmi léčby, včetně možnosti transplantace. Ideálně tak může pacient získat novou ledvinu ještě předtím, než vůbec nastoupí na dialýzu, nebo na ní stráví jen několik málo měsíců. Znovu opakuji, čím dříve se na onemocnění přijde, tím lépe,“ apeluje na všechny občany Aleš Hrubý.

Nedostatek dárců? Řešení existuje!

Z dat České nefrologické společnosti vyplývá, že v roce 2010 se v České republice léčilo na hemodialýze a peritoneální dialýze 6 318 pacientů. V témže roce 1 257 dialyzovaných pacientů zemřelo a na dialyzačních lůžkách je nahradilo 1 923 nových pacientů. Celkem 364 pacientů podstoupilo úspěšnou transplantaci ledvin a začalo žít nový život. A právě transplantace je to jediné skutečné řešení zdravotního stavu nefrologických pacientů. V České republice je na transplantačním waiting listu evidováno přes 600 pacientů, tedy přibližně 10,4% všech dialyzovaných pacientů, ale pouze každá desátá transplantovaná ledvina pochází od žijícího dárce. Poměr mezi žijícími a mrtvými dárci by ale měl být ideálně dvakrát až třikrát vyšší, než je nyní. Například ve Spojených státech pochází až 40% transplantovaných ledvin od žijících dárců a v Holandsku je to dokonce 50%.

Proč jsou lepší ledviny od žijících dárců?

Transplantace orgánů od žijících dárců má zásadní vliv na délku a kvalitu života transplantovaného pacienta. Funkčnost ledviny od žijícího dárce je až dvakrát delší než od mrtvého, tedy i 20 let a více. Najít takového dárce je ale obtížné. Nejvhodnějšími dárci jsou členové rodiny, příbuzní, mohou to však být i přátelé a kamarádi.

„Transplantace ledvin je v České republice již běžným chirurgickým výkonem. V loňském roce u nás dostalo novou ledvinu 364 pacientů a úspěšnost transplantace se pohybuje někde mezi 94 - 98%. Znamená to, že v prvním roce po operaci má nějaké obtíže v průměru 2-6 pacientů a zbytek pacientů je v pořádku,“ popisuje výhody transplantace ledvin MUDr. Milan Kuman z Centra kardiovaskulární
a transplantační chirurgie v Brně, které provedlo již 1 000 transplantací ledvin.
Stále platí, že když už vám ledviny selžou, jedinou možností uzdravení je transplantace. Transplantovaní pacienti žijí déle, jsou méně nemocní a mají lepší kvalitu života než pacienti dialyzovaní.“ dodává na závěr Milan Kuman.

Darovat život může matka i vícekrát

Darovat ledvinu může kdokoliv, kdo je zdráv, úspěšně absolvoval všechna předtransplantační vyšetření a je ochoten nemocnému pomoci. Přesně to udělala maminka Jitky Vacenovské, která se rozhodla své dceři pomoci poté, co jí selhaly ledviny a skončila na dialýze: „Nedoléčené chřipky a nachlazení mě málem stály život. Přesně 5. června 2010 jsem se ocitla na lékařské pohotovosti, kde mi lékaři oznámili selhávání ledvin v důsledku vysokého krevního tlaku a prognóza byla velmi negativní,“ vzpomíná na nejhorší chvíle života Jitka Vacenovská. „Zpočátku jsem strávila tři měsíce dojížděním na hemodialýzu a později se rozhodla pro břišní, tzv. peritoneální dialýzu. Na transplantační waiting list jsem byla zařazena v den svých narozenin, ale nakonec mě zachránila maminka, která se rozhodla mi ledvinu darovat. Prodělaly jsme společně celou řadu náročných vyšetření, ale nakonec jsem byla 22. března loňského roku úspěšně odoperována v CKTCH v Brně u sv. Anny. Nyní mám v těle tři ledviny, avšak pouze jednu funkční, tu od maminky. Doufám, že mi vydrží co nejdéle, už jenom proto, že to pro mě byla ochotná udělat. Do smrti jí budu vděčná,dodává Jitka Vacenovská.

Mezistupeň k transplantaci a naděje na lepší život

Hemodialýza je pro pacienty jednou, nikoliv však jedinou možností léčby. Například peritoneální, neboli břišní dialýzu, u nás využívá necelých 8 % pacientů. Nespornou výhodou této metody je to, že si ji pacient provádí samostatně v domácím prostředí, a odpadá mu tak přímá závislost na dojíždění do dialyzačních center. Pacient je více nezávislý, ale musí být kvalitně proškolen a ochoten vzít léčbu do vlastních rukou. Například v Austrálii a na Novém Zélandu využívá tuto metodu léčby přes 40% všech nemocných.

Kdo je selháním ledvin nejvíce ohrožen?

Onemocnění ledvin je u lidí relativně častým jevem, ale bohužel o tom sami nevědí, dokud u nich nenastanou zdravotní komplikace naznačující pokročilejší poškození. Snížení funkce ledvin může postihnout kohokoli, nicméně vybrané skupiny obyvatel mají k tomuto onemocnění vyšší predispozice. Ohroženi jsou jedinci s vysokým krevním tlakem, s onemocněním cukrovkou a nadváhou. Rizikový faktor představuje také kouření, výskyt chronických onemocnění ledvin v rodině a obezřetnější by měli být obecně lidé starší 50 let a lidé trpící kardiovaskulárními onemocněními. Hlavními symptomy provázející onemocnění ledvin jsou pak tupé bolesti v bedrech, krev v moči, otékání nohou, nadměrná únava nebo výraznější potíže s dýcháním.

Sníženou funkcí ledvin trpí až desetina populace

Smyslem preventivních prohlídek, které provozovatel dialyzačních středisek společnost B. Braun pořádá u příležitosti Světového dne ledvin už pátým rokem, je přispět k informování veřejnosti o závažnosti onemocnění ledvin a důležitosti včasného odhalení příznaků. Sníženou funkcí tohoto životně důležitého orgánu trpí totiž až desetina populace. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2010 se v dialyzačních střediscích v celé České republice léčilo více než 11 tisíc pacientů s vážnějšími poruchami ledvin, tedy o tisíc pacientů více, než v roce minulém. V 10 dialyzačních centrech v Jihomoravském kraji to pak bylo více než 1 100 nemocných. Z hlediska celé republiky je to druhý největší počet pacientů hned za Prahou.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník