Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Čtvercový (ambulanční) uzel - jednoruční technika

16. Duben 2009

Čtvercový (ambulanční) uzel - jednoruční technika

Drží-li chirurg v jedné ruce nástroj nebo šicí jehlu, může vázat uzel tzv. „jednoruční technikou“. Výhodou této techniky je, že se k vytvoření uzlu používá pouze jedna ruka, přičemž ruka druhá neztrácí kontakt s vláknem.

Tato technika se skládá ze dvou základních kroků: „vázání uzlu pomocí ukazováku“ a „vázání uzlu pomocí prostředníku“. K uvázání první části uzlu lze použít kteroukoli z nich. Ukážeme si zde techniku uvázání první části uzlu za pomoci ukazováku.

Po zhotovení první části uzlu pomocí ukazováku připojíme druhou část uzlu technikou využívající prostředník. Důležité je si zapamatovat, že techniky využívající při vázání ukazovák nebo prostředník se mají střídat, abychom získali správný čtvercový (ambulanční) uzel. Pokud chirurg zahájí uzel pomocí prostředníku, druhou část uzlu musí zhotovit technikou s použitím ukazováku.

První část uzlu - jednoduché očko

     

Bílý konec vlákna veďte přes natažený ukazovák levé ruky a jeho zbylou část ponechte v levé dlani. Modrý konec držte v pravé ruce. (obr.vlevo)
Modrý konec vlákna položte na špičku levého ukazováku. (obr.uprostřed)
Bílý konec veďte přes modrý konec. (obr.vpravo)

     

Protáhněte bílý konec pod špičkou levého ukazováku (na straně nehtu). (obr.vlevo)
Pomocí levého ukazováku podvlékněte bílý konec vlákna pod modrým. (obr.uprostřed)
Zbylou část bílého konce vlákna protáhněte pod modrým koncem. (obr.vpravo)

Tahem za oba konce (bílý dolů, modrý nahoru) dokončíte jednoduchý uzel-očko.

Druhá část uzlu

     

Po uvázání prvního jednoduchého uzlu uchopte bílý konec tak, jak ukazuje obrázek vlevo.
Levou ruku obraťte. (obr.uprostřed)
Modrý konec položte přes prostředník, prsteník a malík levé ruky. (obr.vpravo)

     

Pokrčte špičku prostředníku. (obr.vlevo)
Špičku prostředníku zasuňte pod bílý konec. (obr.uprostřed)
Levým prostředníkem vtáhněte bílý konec pod modrý. (obr.vpravo)

  

Zbylou část bílého konce protáhněte pod modrým koncem. (obr. vlevo)
Tahem za bílý konec směrem vzhůru a za modrý dolů dokončíte čtvercový (ambulanční) uzel. (obr. vpravo)

Převzato z koncernového materiálu

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory