Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Čtvercový (ambulanční) uzel - dvouruční technika

16. Duben 2009

Čtvercový (ambulanční) uzel - dvouruční technika

Čtvercový (ambulanční) uzel (1=1) se používá při spojování tkání, které nejsou pod tahem. Skládá se ze dvou jednoduchých uzlů. Je třeba dát pozor, aby nám nevznikl tzv. „babský“ uzel (1x1), neboť ten nemá potřebnou pevnost a může sklouznout. Nejprve ukazujeme, jak uvázat jednoduchý uzel, první část čtvercového (ambulančního) uzlu.
 
      

Po dokončení první části uzlu přidáme další jednoduchý uzel, a získáme tak uzel čtvercový (ambulanční). Nezapomeňte věnovat pozornost správné technice uzlení, abyste uvázali skutečně správný čtvercový uzel a nikoli uzel babský.
 
Sledujte pečlivě strukturu vznikajícího čtvercového uzlu. Uvidíte, jak modrý konec vlákna ovine a zaškrtí dva prameny bílého konce a naopak, což dodává tomuto uzlu maximální pevnost.

První část uzlu - jednoduché očko

Bílý konec vlákna veďte přes natažený ukazovák a jeho zbylou část ponechte v levé dlani. Modrý konec držte v pravé ruce.   Modrý konec položte na levý palec.   Přiložte k sobě ukazovák a palec levé ruky.

Bílý konec vlákna veďte přes natažený ukazovák a jeho zbylou část ponechte v levé dlani. Modrý konec držte v pravé ruce. (obr.vlevo)
Modrý konec položte na levý palec. (obr.uprostřed)
Přiložte k sobě ukazovák a palec levé ruky. (obr.vpravo)

Levý palec podsuňte pod bílý konec vlákna.      

Levý palec podsuňte pod bílý konec vlákna. (obr.vlevo)
Modrý konec veďte napříč bílého konce a uchopte jej levým ukazovákem a palcem. (obr.uprostřed)
Pomocí levého ukazováku podvlékněte modrý konec pod bílý.  (obr.vpravo)

  

Zbylou část modrého konce protáhněte pod bílým koncem. (obr.vlevo)
Tahem za oba konce dokončíte jednoduchý uzel - očko. (obr.vpravo)

Druhá část uzlu

     

Po uvázání prvního jednoduchého uzlu pokračujeme tak, že palec levé ruky položíme na bílý konec vlákna a zbylou část bílého konce podržíme v levé dlani. Modrý konec vlákna uchopíme do pravé ruky. (obr.vlevo)
Modrý konec veďte přes bílý. (obr.uprostřed)
Přiložte k sobě ukazovák a palec levé ruky. (obr.vpravo)

     

Levý ukazovák s palcem vsuňte pod bílý konec. (obr.vlevo)
Uchopte modrý konec mezi palec a ukazovák levé ruky. (obr.uprostřed)
Levým palcem zasuňte modrý konec pod bílý. (obr.vpravo)

  

Zbylou část modrého konce protáhněte pod bílým koncem. (obr.vlevo)
Čtvercový (ambulanční) uzel dokončete tahem za oba konce (bílý konec od sebe, modrý směrem k sobě). (obr.vpravo)

Převzato z koncernového materiálu

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory