Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

CSR Summer Party - představení programu Společenské odpovědnosti Skupiny B. Braun

13. Červenec 2011

CSR Summer Party - představení programu Společenské odpovědnosti Skupiny B. Braun

Ve středu 29. června se v neobvykle vyzdobených prostorách sídla společnosti B. Braun uskutečnilo slavnostní představení programu společenské odpovědnosti. Této události se kromě desítek zaměstnanců zúčastnilo také kompletní vedení Skupiny B. Braun.

Celou akci zahájil svým proslovem MUDr. Martin Kuncek, jednatel B. Braun Avitum zodpovědný za oblast CSR (Corporate Social Responsibility). Ten představil všem zúčastněným historicky první kompletní zprávu společenské odpovědnosti firmy a vybídnul je k aktivnímu zapojení se do jednotlivých projektů. Ještě před tím, než se všichni pustili do kuloárních diskuzí, čekala na ně příjemná kulturní vložka.

Společnost B. Braun v rámci podpory projektu Úsměv pro život navázala spolupráci  s Galerií Miro, která do sídla společnosti B. Braun nabídla zapůjčení 13 uměleckých děl v celkové hodnotě dosahující 1,4 milionu korun. Obrazy zde budou vystaveny nejméně do konce letošního roku a kdokoliv bude mít zájem, bude si moci obrazy zakoupit. Významná část zisku
z případného prodeje pak poputuje opět na konto Úsměvu pro život a partnerských projektů. Mezi vystavenými díly tak na případné kupce čekají obrazy od Jaromíra Máslera, Vladimíra Větrovského, Martina Šárovce, Václava Jíry, Zdeňka Šorfa,
Jiřího Kornatovského a Pavla Šmída. Po té, co si hosté tyto skvosty prohlédli, čekalo na ně pohoštění a možnost neformálního setkání se svými kolegy, obchodními partnery a třeba i nadřízenými.

Program Společenské odpovědnosti Skupiny B. Braun

O tom, že jde o publikaci vskutku kompletní, svědčí i její rozsah. Na téměř padesáti stranách se čtenáři dozvědí, co všechno B. Braun ve společenské odpovědnosti dělá, jaké projekty realizuje, a do kterých se případně mohou zaměstnanci sami zapojit. Dnešní CSR strategie už není výhradně o projektu Úsměv pro život, ale zahrnuje také vzdělávaní zdravotníků, zvyšování bezpečnosti ve zdravotnických zařízení, osvětové aktivity, odpovědnost k životnímu prostředí a mimořádnou pomoc v důsledku přírodních katastrof nebo pomoc při osobních tragédiích. B. Braun tak pomáhá tam, kde je to třeba
a v tomto úsilí bude i nadále pokračovat.

Výstava obrazů v B. Braun

Společnost B. Braun vás srdečně zve na výstavu obrazů současných českých výtvarných umělců Jaromíra Máslera, Vladimíra Větrovského, Václava Jíry, Martina Šárovce, Zdeňka Šorfa, Jiřího Kornatovského a Pavla Šmída. Významná část zisku
z případného prodeje poputuje na konto Úsměvu pro život a partnerských projektů. Příležitost prohlédnout si tato díla máte do konce roku 2011. Těšíme se na na setkání s vámi.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun