Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Coroflex® ISAR

MUDr. Jiří Chvojka

31. Prosinec 2013

Cévní chirurgie

Intervenční kardiologie prodělává v posledních letech bouřlivý a intenzivní rozvoj. V oblasti diagnostických i terapeutických technologií patří pravděpodobně k nejdynamičtějšímu oboru medicíny.

http://www.bbraun.cz/cps/rde/xchg/cw-bbraun-cs-cz/hs.xsl/products.html?acs=1&prid=PRID00004353&id=00020741900002086868

Léčebným standardem ischemické choroby srdeční a jejích akutních projevů ve formě infarktu myokardu je již léta tzv. PCI - perkutánní koronární intervence - se zprůchodněním postižené tepny angioplastikou pomocí balonkového katetru, resp. implantací stentu. V posledních letech dominuje této léčbě hlavně implantace stentů, kterých se v České republice použije přibližně 30 000 ročně. Donedávna převažovaly tzv. holé stenty BMS (bare metal stents), které jsou nyní v drtivé většině nahrazovány tzv. lékovými stenty DES (drug eluting stents). Tato skupina stentů se stala nyní novým standardem PCI pro většinu indikací.

V současné době je již na trhu řada lékových stentů tzv. druhé a třetí generace, které využívají různé účinné látky, různé technologie úpravy povrchu stentů a různé polymery nesoucí účinnou látku, a došlo také k podstatnému vylepšení technických parametrů těchto stentů, především co do snadnosti implantace a možnosti ošetření i komplikovaných stenóz (tenčí tzv. struty stentu, dobrá flexibilita). S nutností registrací nových stentů se lavinovitě rozběhla řada studií prokazujících lepší či srovnatelné výsledky s již dlouhodobě prověřenými lékovými stenty.

Společnost B. Braun Medical na poli intervenční kardiologie úspěšně konkuruje velkým a na tuto oblast výhradně specializovaným firmám. Léta jsou na našem trhu dobře známé balonkové katetry řady SeQuent®, včetně průkopnického lékem potaženého balonku SeQuent Please®, a velké oblibě se těší především kobalto-chromové stenty řady Coroflex® Blue, Ultra a Neo. V portfoliu je také již několik let lékový stent Coroflex® Please potažený paclitaxelem jako účinnou látkou, který svými parametry odpovídá jednomu z prvních lékových stentů Taxus firmy Boston Scientific.

B. Braun reaguje na turbulentní vývoj lékových stentů a nyní přichází na trh s novým lékovým stentem s několika unikátními vlastnostmi, který by měl konkurovat těm nejlepším současným produktům na trhu.
 

 

Technické parametry řadí Coroflex® ISAR mezi světovou špičku

Jedná se o lékový stent Coroflex® ISAR, a jak již název napovídá, na jeho vývoji a klinickém testování se podílela renomovaná mnichovská pracoviště: Technische Universitaet, Deutsches Herzentrum a Klinik rechts der Isar, s týmem pod vedením prof. Adnana Kastratiho. Základem tohoto nového stentu je inovovaný extrémně flexibilní kobalto-chromový stent řady Coroflex® Blue, který umožňuje výbornou implantabilitu díky svému tzv. crossing profilu 0,93 mm, vstupnímu profilu do léze 0,016” a extrémní tenkosti strutu 50 mikromů pro průměry do 2,5 mm a 60 mikromů pro zbylé průměry až do 4,0 mm. Již čistě technické parametry budou stent řadit na špičku lékových stentů na trhu. Další jedinečnou a důležitou vlastností tohoto produktu je nepřítomnost polymeru na jeho povrchu, což urychluje epitelizaci a eliminuje nepříznivé změny ve stěně cévy, které může polymer v dlouhodobém působení vyvolávat.

Coroflex® ISAR je tzv. duální lékový stent - místo polymeru je na jeho povrchu plně resorbovatelná matrix složená z probucolu, který nahrazuje funkci polymeru a zabezpečuje uvolňování vlastní účinné látky, což je sirolimus. Sirolimus a jeho deriváty jsou osvědčené látky s antiproliferativními a protizánětlivými účinky, používané nyní jako hlavní „drug“ u většiny moderních lékových stentů. U stentu Coroflex® ISAR pak přítomnost probucolu v uvedené matrix může mít další potenciální příznivý efekt na cévní stěnu, neboť probucol je látka používaná k léčbě hyperlipidémie a hypercholesterolémie. Další nezanedbatelnou výhodou stentu je tzv. abluminální účinek obou látek, tzn. že jsou na stentu pouze na straně přiléhající po implantaci ke stěně cévní a jsou uvolňovány pouze do místa působení ve stěně cév, a nikoliv do krevního oběhu.
 

 

Coroflex® ISAR podstoupil řadu klinických testů

Podstatné je, že Coroflex® ISAR má za sebou pečlivé klinické testovaní v randomizovaných studiích ISAR TEST 2 a ISAR TEST 5. Obě studie koordinoval prof. Kastrati z mnichovského Kardiocentra a byly publikovány v renomovaných kardiologických časopisech a prezentovány na velkých mezinárodních kongresech. Studie ISAR TEST 2 (cca 1 000 pacientů) prokázala vysokou antirestenotickou účinnost duálního DES po dvou letech sledování srovnatelnou se stentem Cypher (sirolimus) a lepší než u stentu Endeavor (zotarolimus). Novější studie ISAR TEST 5 (cca 3 000 pacientů) srovnávala duální DES s poslední generací zotarolimového stentu Resolute a potvrdila non inferioritu duálního DES ve všech klinických endpointech po 6-8 měsících sledování.

Všechna tato fakta z klinických studií, bezpolymerová duální technologie i technické parametry nového lékového stentu Coroflex® ISAR představují další zajímavou možnost pro intervenční kardiology, jak dále optimalizovat léčbu jejich pacientů. Společnost B. Braun Medical tímto doplňuje své portfolio inovovaných intervenčních produktů představované nyní novými diagnostickými katetry Angiodyn, vodicími katetry Serpia, PTCA vodiči Navitas, balonky SeQuent® Neo a lékem krytými balonky SeQuent® Please, kobalto-chromovými stenty Coroflex® Blue Neo a Ultra a lékovými stenty Coroflex® Please s paclitaxelem a nově i zmíněným duálním bezpolymerovým lékovým stentem se sirolimem Coroflex® ISAR.

Více informací

Coroflex® ISAR
Coroflex® Blue Ultra

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník