Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Colorectal Pathway

18. Červen 2018

Colorectal Pathway

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

Pod názvem „Colorectal Pathway“ představila společnost B. Braun unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon. Na zavedení projektu do praxe společnost B. Braun intenzivně pracuje s Fakultní nemocnicí Brno. Jde o aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků do celého procesu léčby, který by měl pacientovi přinést lepší péči a nemocnici zároveň úspory. Přípravná fáze zahrnuje například zpracování dotazníků, cílenou edukaci pacienta, jeho nutriční přípravu nebo volbu vhodných cévních vstupů.   

V perioperační fázi se aplikuje ve spolupráci s anesteziologem mimo jiné nový přístup k tekutinové terapii a ve spolupráci s operatéry se analyzuje a optimalizuje chirurgické instrumentárium. V celém procesu je k dispozici řada nástrojů a zařízení, od jednorázových resterilizovatelných nástrojů až po laparoskopické věže nebo hardware a software pro vybavení operačních sálů.

Operačním výkonem a propuštěním pacienta však poskytovaná péče nekončí. Pathway počítá také s pooperační fází. Při propouštění pacienta pomáhá s aplikací standardizovaných postupů ERAS, které zahrnují například výběr optimální výživy, analgezii, péči o katetry nebo výběr stomických pomůcek.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory