Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

CoE Urinary Care - Urologie a inkontinence pod jednou střechou

10. Květen 2010

CoE Urinary Care - Urologie a inkontinence pod jednou střechou

Dne 1. ledna 2010 zahájilo činnost nově vzniklé Center of Excellence Urinary Care (CoE) ve francouzském Nogentle-Rotrou a v Paříži. Vzniklo sloučením CoE Urology a CoE Continence Care. Jeho hlavním cílem je společná strategie při inovaci, výrobě, marketingu a prodeji produktů z oblasti urologie a inkontinence.

Koncern B. Braun učinil v loňském roce strategické rozhodnutí s cílem posílit pozici dceřiných společností na globálním urologickém trhu. Nové CoE Urinary Care má nyní v kompetenci urologické produkty, které byly přesunuty z divize Hospital Care do divize OPM (Out Patient Market) společně
s produkty pro močovou inkontinenci a kontinenci. Výhodou pro zákazníky bude nabídka širokého
a uceleného portfolia produktů v oblasti urologie a inkontinence.

CoE Urinary Care v Nogent-le-Rotrou má více než pět set zaměstnanců (výroba, řízení a strategický marketing). V roce 2008 bylo vyrobeno a prodáno cca 55 milionů kusů výrobků do sedmačtyřiceti zemí světa s celkovým obratem 70 milionů euro.

Nové centrum a jeho působení

Nové centrum bude působit ve dvou hlavních oblastech - „pomůcky pro inkontinenci a kontinenci“
a „urologické speciality“. Pomůcky pro inkontinenci a kontinenci jsou určeny pro pacienty s močovou retencí nebo inkontinencí. Jedná se zejména o pomůcky určené k intermitentní močové katetrizaci - sterilní lubrikované katétry Actreen® Lite a sterilní uzavřený lubrikovaný jednorázový systém Actreen® Glys Set. Dále jsou to pomůcky pro mužskou močovou inkontinenci Urimed® Vision a dětské sběrné sáčky Urinocol®.

„Urologické speciality“ jsou určeny pro potřeby jednotek intenzivní péče a každodenní urologickou praxi. Nejrozšířenějším výrobkem na trhu je systém Cystofix® pro suprapubickou drenáž močových cest, perkutánní nefrostomie Nephrofix® a ureterální stenty Urecath® a Dirocath®. Pro oblast intenzivní péče jsou určeny uzavřené sběrné močové systémy a systémy pro měření hodinové diurézy - Ureofix®112 a Ureofix®500. Dalšími produkty jsou soupravy pro transuretrální a suprapubickou cystometrii a klasické jednorázové močové katétry.

Komplexnost uvedeného portfolia doplňují irigační systémy určené k péči a udržení průchodnosti permanentních močových katétrů - Uro-Tainer® - které jsou vyráběny ve Švýcarsku.

B. Braun - plnohodnotný partner pro zákazníky i uživatele

Společným rysem těchto oblastí je zejména snaha o vytvoření nového standardu pro močovou katetrizaci s použitím uzavřených a bezpečných systémů, jejímž cílem je zvýšit komfort pacientů a snížit riziko vzniku nozokomiálních nákaz získaných v souvislosti s katetrizací. Současně chce být společnost B. Braun plnohodnotným partnerem pro zákazníky i uživatele urologických pomůcek. Vzdělávací instituce Aesculap Akademie pořádá po celém světě odborné semináře, workshopy a kurzy pro zdravotnický personál. V České a Slovenské republice mají tyto akce dlouholetou tradici a v brzké době dojde k rozšíření kurzů také o oblast inkontinence a urologie.

Do výroby a vývoje nových produktů jsou plánovány významné investice. Výrobky, jejichž produkce byla původně zajištěna u externích dodavatelů, budou nyní vyráběny přímo v Nogent-le-Rotrou. Nové automatizované výrobní linky umožní výrobu většího množství produktů při snižování celkových nákladů.

Pro Českou a Slovenskou republiku bude distribuci, prodej a další služby v urologické oblasti zajišťovat obchodní tým divize OPM, který má nyní na starosti dezinfekční přípravky. Věříme, že komplexní nabídka pro nemocniční a mimonemocniční trh v České a Slovenské republice bude pro naše zákazníky i uživatele přínosem.

MUDr. Zdeněk Kojecký Ph.D.
manažer divize OPM
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory