Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Co nového přináší peritoneální dialýza

5. Květen 2014

Co nového přináší peritoneální dialýza

Pomocí peritoneální dialýzy je v České republice léčeno stále jen okolo 8,5 procent nemocných s chronickým selháním ledvin. Ve srovnatelných evropských zemích je tak léčeno cca 10 % pacientů. Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Ostravě-Vítkovicích má ambici stát se nejvýznamnějším poskytovatelem peritoneální dialýzy ve svém regionu.

Ve dnech 3. a 4. dubna 2014 proběhl v hotelu Miura v Čeladné 1. workshop peritoneální dialýzy, který uspořádalo dialyzační středisko B. Braun Avitum v Ostravě-Vítkovicích za podpory Aesculap Akademie a firmy Baxter. Sešli se zde nefrologové a dialyzační sestry z Moravy s významnými odborníky v problematice náhrady funkce ledvin. Cílem této akce bylo předání nejnovějších informací, praktických zkušeností a doporučení při péči o peritoneálně dialyzované pacienty. Akci podpořila také Česká nefrologická společnost, jejíž snahou je nabídnout tuto plnohodnotnou dialyzační metodu většímu počtu pacientů.

V úvodu účastníky pozdravili ředitel společnosti B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek a ředitelka Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA. Paní ředitelka podpořila novou koncepci rozvoje peritoneální dialýzy, kterou představila primářka dialyzačního střediska MUDr. Sylvie Schwarzová. Odborný program prvního dne vyplnily vedoucí lékařky dvou největších peritoneálnědialyzačních center as. MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc., ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a prim. MUDr. Alena Paříková z IKEMu.

Hlavními tématy byly výběr dialyzační metody, adekvátnost peritoneální dialýzy, komplikace se zaměřením na hyperhydrataci a sklerotizující peritonitidu

Bylo prezentováno také mnoho kazuistik, které si kromě pražských hostů připravili lékaři dialyzačních středisek MUDr. Iveta Dudková z Vítkovic a prim. MUDr. Roman Kantor z Třince. Lze shrnout, že hemodialýza a peritoneální dialýza jsou komplementární léčebné modality. Peritoneální dialýza je vhodná jako iniciální léčebná metoda. Největší profit přináší pacientům do 65 let věku, bez kardiovaskulárního onemocnění a diabetu. Při ztrátě reziduální diurézy lze adekvátnost peritoneální dialýzy obtížně udržet. Pak se kromě transplantace nabízí možnost kombinované terapie hemodialýzou a peritoneální dialýzou (bimodální dialýza) a v rámci integrovaného přístupu k léčbě chronického selhání ledvin včasný transfer na hemodialýzu. Při rozhodování o CAPD (kontinuální ambulantní peritoneální dialýze) nebo APD (automatizované peritoneální dialýze) je důležité zohlednit PET test (peritoneální ekvilibrační test), a to nejen výsledek D/P pro kreatinin, ale také D/P pro fosfor (hodnota menší nebo rovná 0,41 je indikací k CAPD). Při rozpisu léčby se snažíme minimalizovat zátěž glukózou a používat biokompatibilní roztoky.

Čestným hostem byl prof. Ondřej Viklický

Odborný program následující den zahájil předseda České nefrologické společnosti prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., který uvedl peritoneální dialýzu jako možnou, ale málo využívanou alternativu léčby po selhání funkce štěpu. MUDr. Vladimír Teplan jr. z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ilustrativně prezentoval laparoskopicky asistovanou punkční implantaci peritoneálního katetru. Přednášku obohatila diskuse s přítomnými chirurgy havířovské a vítkovické nemocnice. Závěr byl věnován praktickým prezentacím, které přednesla peritoneální sestra z Vítkovic a zástupci firmy Baxter. Jana Kolářová, produktová manažerka firmy Baxter, si připravila přehledné sdělení o asistované peritoneální dialýze a její úhradě z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Toto pracovní setkání v krásném prostředí Beskyd významně obohatilo přítomné lékaře a sestry o mnoho poznatků, které mohou následně promítnout do péče o své pacienty.

MUDr. Sylvie Schwarzová
vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Ostravě
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie