Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Co nového přináší peritoneální dialýza

5. Květen 2014

Co nového přináší peritoneální dialýza

Pomocí peritoneální dialýzy je v České republice léčeno stále jen okolo 8,5 procent nemocných s chronickým selháním ledvin. Ve srovnatelných evropských zemích je tak léčeno cca 10 % pacientů. Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Ostravě-Vítkovicích má ambici stát se nejvýznamnějším poskytovatelem peritoneální dialýzy ve svém regionu.

Ve dnech 3. a 4. dubna 2014 proběhl v hotelu Miura v Čeladné 1. workshop peritoneální dialýzy, který uspořádalo dialyzační středisko B. Braun Avitum v Ostravě-Vítkovicích za podpory Aesculap Akademie a firmy Baxter. Sešli se zde nefrologové a dialyzační sestry z Moravy s významnými odborníky v problematice náhrady funkce ledvin. Cílem této akce bylo předání nejnovějších informací, praktických zkušeností a doporučení při péči o peritoneálně dialyzované pacienty. Akci podpořila také Česká nefrologická společnost, jejíž snahou je nabídnout tuto plnohodnotnou dialyzační metodu většímu počtu pacientů.

V úvodu účastníky pozdravili ředitel společnosti B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek a ředitelka Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA. Paní ředitelka podpořila novou koncepci rozvoje peritoneální dialýzy, kterou představila primářka dialyzačního střediska MUDr. Sylvie Schwarzová. Odborný program prvního dne vyplnily vedoucí lékařky dvou největších peritoneálnědialyzačních center as. MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc., ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a prim. MUDr. Alena Paříková z IKEMu.

Hlavními tématy byly výběr dialyzační metody, adekvátnost peritoneální dialýzy, komplikace se zaměřením na hyperhydrataci a sklerotizující peritonitidu

Bylo prezentováno také mnoho kazuistik, které si kromě pražských hostů připravili lékaři dialyzačních středisek MUDr. Iveta Dudková z Vítkovic a prim. MUDr. Roman Kantor z Třince. Lze shrnout, že hemodialýza a peritoneální dialýza jsou komplementární léčebné modality. Peritoneální dialýza je vhodná jako iniciální léčebná metoda. Největší profit přináší pacientům do 65 let věku, bez kardiovaskulárního onemocnění a diabetu. Při ztrátě reziduální diurézy lze adekvátnost peritoneální dialýzy obtížně udržet. Pak se kromě transplantace nabízí možnost kombinované terapie hemodialýzou a peritoneální dialýzou (bimodální dialýza) a v rámci integrovaného přístupu k léčbě chronického selhání ledvin včasný transfer na hemodialýzu. Při rozhodování o CAPD (kontinuální ambulantní peritoneální dialýze) nebo APD (automatizované peritoneální dialýze) je důležité zohlednit PET test (peritoneální ekvilibrační test), a to nejen výsledek D/P pro kreatinin, ale také D/P pro fosfor (hodnota menší nebo rovná 0,41 je indikací k CAPD). Při rozpisu léčby se snažíme minimalizovat zátěž glukózou a používat biokompatibilní roztoky.

Čestným hostem byl prof. Ondřej Viklický

Odborný program následující den zahájil předseda České nefrologické společnosti prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., který uvedl peritoneální dialýzu jako možnou, ale málo využívanou alternativu léčby po selhání funkce štěpu. MUDr. Vladimír Teplan jr. z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ilustrativně prezentoval laparoskopicky asistovanou punkční implantaci peritoneálního katetru. Přednášku obohatila diskuse s přítomnými chirurgy havířovské a vítkovické nemocnice. Závěr byl věnován praktickým prezentacím, které přednesla peritoneální sestra z Vítkovic a zástupci firmy Baxter. Jana Kolářová, produktová manažerka firmy Baxter, si připravila přehledné sdělení o asistované peritoneální dialýze a její úhradě z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Toto pracovní setkání v krásném prostředí Beskyd významně obohatilo přítomné lékaře a sestry o mnoho poznatků, které mohou následně promítnout do péče o své pacienty.

MUDr. Sylvie Schwarzová
vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Ostravě
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun