Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Chraňme život čistýma rukama

Aleš Chaloupka

30. Květen 2014

Připojili jsme se ke Světovému dni hygieny rukou. Čistota je půl zdraví. Ve zdravotnických zařízeních to platí dvojnásob.

Světová zdravotnická organizace, vědoma si naléhavosti problému zvaného „nemocniční nákazy“ a jeho souvislosti s dodržováním zásad hygieny rukou v místech péče o pacienty, vyhlásila 5. květen Světovým dnem hygieny rukou. První takový den byl zorganizován v roce 2005 a tento projekt v té době podpořilo prostřednictvím svých ministrů zdravotnictví 121 zemí světa. Od té doby se počty zemí zapojených do osvětové akce rok od roku zvyšují, a tím samozřejmě narůstají i počty participujících zdravotnických zařízení.

Akci aktivně podporuje i společnost B. Braun Medical, která i letošní rok postavila v řadě českých nemocnic informativní stánky, kde si nejen zdravotnický personál, ale také pacienti i návštěvníci mohli doslova na vlastní kůži vyzkoušet, jak si správně dezinfikovat ruce. Pod dohledem zástupců B. Braun a pracovníků oddělení nemocniční hygieny si poté všichni zúčastnění mohli ověřit správnost a důslednost postupu hygieny rukou pod UV lampou v tzv. Blackboxu.

Praha - Fakultní nemocnice v Motole:

Třicet procent všech nozokomiálních infekcí může být příznivě ovlivněno prevencí.

Fakultní nemocnice v Motole se připojila ke Světovému dni hygieny rukou již v roce 2010, a to v rámci programu trvalého zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů. MUDr. Vilma Benešová, vedoucí lékařka oddělení Nemocniční hygieny a epidemiologie, k tomu dodává: „Program je zde zaměřen nejen na hygienické zabezpečení rukou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, ale také na kontrolu výskytu a prevenci infekcí, které mají negativní důsledky ve smyslu zvýšené morbidity, mortality a zvýšení nákladů na zdravotní péči. Infekční komplikace negativně ovlivňují kvalitu života pacientů a finančně oslabují výkonnost celého zdravotního systému. Přitom přibližně třicet procent všech nozokomiálních infekcí může být příznivě ovlivněno prevencí.“ Akce v motolské nemocnici proběhla v prostorách vstupní haly nemocnice pro dospělé a ve vstupu do dětské části.

Příbram

V centrální recepci Oblastní nemocnice v Příbrami si mohli především návštěvníci vyzkoušet, jak si umí vydezinfikovat ruce. Edukační tým pod vedením epidemiologické sestry však oslovoval pacienty i v čekárnách ambulancí a jeho členové jim poskytovali informace o důležitosti hygieny rukou nejen v nemocničním prostředí.

Kolín

V kolínské nemocnici byl edukační stolek umístěn též v prostorách centrální recepce. Zájem o to, jak správně postupovat při hygieně rukou, byl z řad návštěvníků a pacientů veliký, přicházeli však také zdravotníci.

Praha - Ústav krevní hematologie a transfuze

V ÚKHT proběhla akce s mottem „Proč si dezinfikovat ruce...?“ a byla zaměřená především na pacienty uvedeného zařízení. Hematologický pacient je ohrožen zvýšeným nebezpečím vzniku infekce v důsledku léčby, která vede ke snížení imunity. Nejčastějším zdrojem přenosu infekce jsou ruce, a proto platí, že dodržovat účinnou hygienu rukou znamená si ruce dezinfikovat. Všichni obdrželi návod se správným postupem.

Domažlice

V domažlické nemocnici si hlavní sestra Mgr. Jana Barbora Boučková pozvala studentky zdejší Střední zdravotnické školy a ty informovaly o důležitosti hygieny rukou v nemocničních zařízeních nejen zdravotnický personál, ale hlavně návštěvníky a pacienty nemocnice.

Jilemnice - Nejlepší je okamžitá kontrola pod UV lampou

„Ke zjištění, jak jsem byla v dezinfekci důsledná, je nejlepší okamžitá kontrola pod UV lampou,“ říká Ivana Krejčová, asistent pro nemocniční hygienu a epidemiologii Masarykovy městské nemocnice Jilemnice. S tím souhlasí i její kolegové. V prostorách recepce se vystřídali i mnozí pacienti a návštěvníci nemocnice. Mezi nejpočetnější výpravu patřila jedna třída místní základní školy.

I v jilemnické nemocnici si uvědomují, že edukace, prevence a důslednost dodržování správných postupů hygieny
rukou vedou k eliminaci nemocí způsobených pobytem v nemocničních zařízeních. Souvislost mezi hygienou rukou a kvalitou péče potvrdila nejen svou přítomností i manažerka kvality Ing. Petra Zollmannová.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník