Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Chraňme život čistýma rukama

30. Květen 2014

Chraňme život čistýma rukama

Připojili jsme se
ke Světovému dni hygieny rukou.
Čistota je půl zdraví. Ve zdravotnických zařízeních to platí dvojnásob.

Světová zdravotnická organizace, vědoma si naléhavosti problému zvaného „nemocniční nákazy“ a jeho souvislosti s dodržováním zásad hygieny rukou v místech péče o pacienty, vyhlásila 5. květen Světovým dnem hygieny rukou. První takový den byl zorganizován v roce 2005 a tento projekt v té době podpořilo prostřednictvím svých ministrů zdravotnictví 121 zemí světa. Od té doby se počty zemí zapojených do osvětové akce rok od roku zvyšují, a tím samozřejmě narůstají i počty participujících zdravotnických zařízení.

Akci aktivně podporuje i společnost B. Braun Medical, která i letošní rok postavila v řadě českých nemocnic informativní stánky, kde si nejen zdravotnický personál, ale také pacienti i návštěvníci mohli doslova na vlastní kůži vyzkoušet, jak si správně dezinfikovat ruce. Pod dohledem zástupců B. Braun a pracovníků oddělení nemocniční hygieny si poté všichni zúčastnění mohli ověřit správnost a důslednost postupu hygieny rukou pod UV lampou v tzv. Blackboxu.

Praha - Fakultní nemocnice v Motole:

Třicet procent všech nozokomiálních infekcí může být příznivě ovlivněno prevencí.

Fakultní nemocnice v Motole se připojila ke Světovému dni hygieny rukou již v roce 2010, a to v rámci programu trvalého zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů. MUDr. Vilma Benešová, vedoucí lékařka oddělení Nemocniční hygieny a epidemiologie, k tomu dodává: „Program je zde zaměřen nejen na hygienické zabezpečení rukou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, ale také na kontrolu výskytu a prevenci infekcí, které mají negativní důsledky ve smyslu zvýšené morbidity, mortality a zvýšení nákladů na zdravotní péči. Infekční komplikace negativně ovlivňují kvalitu života pacientů a finančně oslabují výkonnost celého zdravotního systému. Přitom přibližně třicet procent všech nozokomiálních infekcí může být příznivě ovlivněno prevencí.“ Akce v motolské nemocnici proběhla v prostorách vstupní haly nemocnice pro dospělé a ve vstupu do dětské části.

Příbram

V centrální recepci Oblastní nemocnice v Příbrami si mohli především návštěvníci vyzkoušet, jak si umí vydezinfikovat ruce. Edukační tým pod vedením epidemiologické sestry však oslovoval pacienty i v čekárnách ambulancí a jeho členové jim poskytovali informace o důležitosti hygieny rukou nejen v nemocničním prostředí.

Kolín

V kolínské nemocnici byl edukační stolek umístěn též v prostorách centrální recepce. Zájem o to, jak správně postupovat při hygieně rukou, byl z řad návštěvníků a pacientů veliký, přicházeli však také zdravotníci.

Praha - Ústav krevní hematologie a transfuze

V ÚKHT proběhla akce s mottem „Proč si dezinfikovat ruce...?“ a byla zaměřená především na pacienty uvedeného zařízení. Hematologický pacient je ohrožen zvýšeným nebezpečím vzniku infekce v důsledku léčby, která vede ke snížení imunity. Nejčastějším zdrojem přenosu infekce jsou ruce, a proto platí, že dodržovat účinnou hygienu rukou znamená si ruce dezinfikovat. Všichni obdrželi návod se správným postupem.

Domažlice

V domažlické nemocnici si hlavní sestra Mgr. Jana Barbora Boučková pozvala studentky zdejší Střední zdravotnické školy a ty informovaly o důležitosti hygieny rukou v nemocničních zařízeních nejen zdravotnický personál, ale hlavně návštěvníky a pacienty nemocnice.

Jilemnice - Nejlepší je okamžitá kontrola pod UV lampou

„Ke zjištění, jak jsem byla v dezinfekci důsledná, je nejlepší okamžitá kontrola pod UV lampou,“ říká Ivana Krejčová, asistent pro nemocniční hygienu a epidemiologii Masarykovy městské nemocnice Jilemnice. S tím souhlasí i její kolegové. V prostorách recepce se vystřídali i mnozí pacienti a návštěvníci nemocnice. Mezi nejpočetnější výpravu patřila jedna třída místní základní školy.

I v jilemnické nemocnici si uvědomují, že edukace, prevence a důslednost dodržování správných postupů hygieny
rukou vedou k eliminaci nemocí způsobených pobytem v nemocničních zařízeních. Souvislost mezi hygienou rukou a kvalitou péče potvrdila nejen svou přítomností i manažerka kvality Ing. Petra Zollmannová.

Aleš Chaloupka
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče