Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Chráníme si správně ruce?

Bc. Tomáš Kovrzek

19. listopad 2013

Dezinfekce a hygiena

Ruce ve zdravotnické praxi - nový kurz pro širokou zdravotnickou veřejnost. Zbrusu nový seminář s názvem Ruce ve zdravotnické praxi, který je součástí nového konceptu vzdělávacích akcí Aesculap Akademie, se uskutečnil i v rámci VII. sesterských dnů v Rakovníku.

Cílem semináře je propojit v maximální míře problematiku používání rukavic jako osobního ochranného pracovního prostředku spolu se správnými postupy při hygieně a dezinfekci rukou.

V rámci semináře si účastníci ověřují správnou dezinfekci rukou za pomoci UV lampy, která je v zobrazování chyb v provedené dezinfekci neúprosná a často vede k zamyšlení, zda jsme v dezinfekci rukou opravdu důslední. Nezbytnou součástí kurzu jsou i platné normy v oblasti hygieny a dezinfekce ve zdravotnictví.

V druhé části kurzu se jeho účastníci seznámují s problematikou správného používání rukavic ve zdravotnické praxi

Cílem je více porozumět klíčovým vlastnostem naší „druhé“ pokožky, která chrání nejen nás, ale také naše pacienty. Mezi tyto vlastnosti patří např. chemická a fyzikální odolnost, propustnost, přítomnost alergenů v rukavicích apod. Znalost míry ochrany, které jednotlivé rukavice poskytují, je pro zdravotníky zásadní podobně jako správné postupy při jejich používání. Víme třeba, jak dlouho a za jakých podmínek nás rukavice dokáží bezpečně ochránit?

Seminář umožnil v rámci diskuse vzájemné sdílení zkušeností účastníků kurzu, na které často není dostatek času, a byly navrženy možné způsoby řešení u zjištěných nedostatků. Účastníci hodnotili kurz jako přínosný a užitečný pro každodenní praxi. Lze tedy předpokládat, že svým jedinečným zaměřením zaujme i v jiných regionech České republiky.

V případě zájmu rádi uspořádáme uvedený kurz i ve vašem zdravotnickém zařízení.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník