Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Chráníme si správně ruce?

19. Listopad 2013

Chráníme si správně ruce?

Ruce ve zdravotnické praxi - nový kurz pro širokou zdravotnickou veřejnost.
Zbrusu nový seminář s názvem Ruce ve zdravotnické praxi, který je součástí nového konceptu vzdělávacích akcí Aesculap Akademie, se uskutečnil i v rámci VII. sesterských dnů v Rakovníku.

Cílem semináře je propojit v maximální míře problematiku používání rukavic jako osobního ochranného pracovního prostředku spolu se správnými postupy při hygieně a dezinfekci rukou.

V rámci semináře si účastníci ověřují správnou dezinfekci rukou za pomoci UV lampy, která je v zobrazování chyb v provedené dezinfekci neúprosná a často vede k zamyšlení, zda jsme v dezinfekci rukou opravdu důslední. Nezbytnou součástí kurzu jsou i platné normy v oblasti hygieny a dezinfekce ve zdravotnictví.

V druhé části kurzu se jeho účastníci seznámují s problematikou správného používání rukavic ve zdravotnické praxi

Cílem je více porozumět klíčovým vlastnostem naší „druhé“ pokožky, která chrání nejen nás, ale také naše pacienty. Mezi tyto vlastnosti patří např. chemická a fyzikální odolnost, propustnost, přítomnost alergenů v rukavicích apod. Znalost míry ochrany, které jednotlivé rukavice poskytují, je pro zdravotníky zásadní podobně jako správné postupy při jejich používání. Víme třeba, jak dlouho a za jakých podmínek nás rukavice dokáží bezpečně ochránit?

Seminář umožnil v rámci diskuse vzájemné sdílení zkušeností účastníků kurzu, na které často není dostatek času, a byly navrženy možné způsoby řešení u zjištěných nedostatků. Účastníci hodnotili kurz jako přínosný a užitečný pro každodenní praxi. Lze tedy předpokládat, že svým jedinečným zaměřením zaujme i v jiných regionech České republiky.

V případě zájmu rádi uspořádáme uvedený kurz i ve vašem zdravotnickém zařízení.

Bc. Tomáš Kovrzek
odborný garant Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Provádět monitoring hygieny rukou formou pozorování je velmi nákladné, zdlouhavé a neefektivní. Řešení přináší monitorovací systém NosoEx od společnosti B. Braun. Systém je založen na automatickém získávání, zpracování a přenosu dat, aniž by vyžadoval přímé sledování dalším pracovníkem. 

14.10.2021
Servis

Uplynulý rok nás přiměl ještě více uvažovat nad dezinfekcí rukou a přístupu k hygieně. Víc než kdy jindy jsme si ve zdravotnickém prostředí začali uvědomovat, že mezi používanými přípravky jsou velké rozdíly, co se týče účinnosti, i citlivosti k pokožce rukou.

26.08.2021