Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Čeští intervenční kardiologové si vyměnili s německými kolegy zkušenosti se strategií „DCB only“

20. Únor 2015

Čeští intervenční kardiologové si vyměnili s německými kolegy zkušenosti se strategií „DCB only“

Němečtí specialisté z kliniky Ernsta von Bergmanna mají bohaté zkušenosti se strategií použití lékového PTCA katetru bez implantace koronárního stentu, která má pro pacienta řadu výhod.  Své poznatky němečtí odborníci předali v rámci odborné stáže i českým lékařům.

Společně se skupinou českých intervenčních kardiologů jsme se ve dnech 12.–13. ledna 2015 zúčastnili odborné stáže v katetrizační laboratoři německé kliniky Ernsta von Bergmanna v Postupimi. Hlavním tématem pobytu byla výměna zkušeností se strategií „DCB only“ - použitím lékového PTCA katetru u pacientů s novým uzávěrem koronární tepny bez implantace koronárního stentu. Klinika v Postupimi patří v Německu mezi pracoviště, na nichž je metoda „DCB only“ jednou z nejrozšířenějších. Přispěly k tomu především rozsáhlé zkušenosti prof. Klause Bonaventury s použitím lékových balonků. Ročně zde provedou 1 200 koronárních angioplastik a lékovým PTCA katetrem bez implantace koronárního stentu ošetří více jak polovinu pacientů.

Prof. Bonaventura je jedním ze zakládajících členů německé „konsensuální skupiny“
(German Consensus Group) pro léčbu lékovými dilatačními katetry, která již před lety vydala doporučení pro postupy ISR (in-stent restenóza), SVD (malé tepny) a BIF (bifurkační stenózy).

Základem rozhodovacího procesu pro použití metody je příprava léze pomocí predilatace nominálním tlakem a průměrem katetru 0,8 až 1,0 průměru léze. Pokud je angiografický výsledek uspokojivý, průtok otevřenou tepnou je plný, nevzniká žádná disekce, případně vzniká disekce typu A či B a současně je zbytková stenóza menší než 30 %, potom se použití lékového PTCA katetru jeví jako vhodná volba.

Výhodou lékového PTCA katetru je nižší doba následné antiagregační terapie (čtyři týdny) a především fakt, že v koronární tepně není umístěn žádný stent s potenciálním rizikem in-stent restenózy. Metoda není vhodná u kalcifikovaných lézí či trombotických lézí, které znemožňují aktivní působení léčivé látky paclitaxel na stěnu cévy a vyžadují implantaci stentu. I přes tato omezení je léčba lékovými balonky na vzestupu a její užití může být v řadě případů pro pacienta přínosem.

Mgr. Vladimír Ženčák, MBA
divize Aesculap - vaskulární systémy

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Jedinečná náhrada SilverGraft®, indikovaná k překlenutí neprůchodného cévního řečiště bypassem. Její výhodou je povrch pokrytý vrstvou stříbra s antibakteriální účinností, která snižuje riziko pooperační infekce.

20.04.2020
Cévní chirurgie

K léčbě lézí zúžených cév v dolních končetinách se často používají samoexpandibilní stenty neboli cévní výztuže vyrobené z nitinolu (slitiny niklu a titanu). Jejich úkolem je rozšířit zúžené cévy, a zajistit tak přísun krve do nohou, přitom jsou vystaveny mimořádným fyzikálním nárokům.

11.09.2019
Cévní chirurgie

MUDr. Tomáš Vidim, zástupce lékaře a vedoucí lékař v Centru vaskulárních intervencí Oblastní nemocnice Kolín, a.s. o největším světovém kongresu týkajícím se cévních onemocnění

18.01.2017
Cévní chirurgie