Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ceny Aesculap Akademie pro letošní rok putují do oboru gerontologie a oblasti sociální péče

28. Květen 2015

Ceny Aesculap Akademie pro letošní rok putují do oboru gerontologie a oblasti sociální péče

Vítězky Bohumila Hajšmanová s Ivou Holmerovou převzaly cenu z rukou manažera Aesculap Akademie Martina Kaliny

Cenu Aesculap Akademie za rok 2014 v kategorii „Lékařské obory“ převzala doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. za celoživotní přínos v oblasti sociálního lékařství, lékařské etiky a gerontologie. V roce 1991 spoluzaložila Gerontologické centrum v Praze, které dosud vede. O 6 let později se podílela na založení České alzheimerovské společnosti a je místopředsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti JEP.

 

„Děkuji za předání této ceny, které si vážím. Byla jsem sice trochu v rozpacích, když jste mi sdělili, že ji obdržím, protože je to za celoživotní přínos a já bych ráda ještě v práci pokračovala,“ řekla s úsměvem při přebírání ceny MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

 

V kategorii „Nelékařské obory“ zvítězila Mgr. Bohumila Hajšmanová, která si odnesla cenu za svůj dlouholetý přínos v péči o nevyléčitelně a dlouhodobě nemocné v domácím prostředí a za vzdělávání pracovníků v sociálních službách. V roce 1998 založila Agenturu domácí péče Domovinka a zavedla systém hodnocení kvality dle ISO 9001. Její mimořádný přínos tkví i v tom, že její agentura jako první zavedla systém vzdělávání pracovníků v sociálních službách, kde nyní usiluje o certifikaci dle normy ISO 29990.

 

„Je to pro mě obrovské uznání za práci, kterou u nás v Domovince v Plzni děláme. Organizujeme rekvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách, vzděláváme nelékaře, pořádáme pro ně semináře, konference a v neposlední řadě se nám povedlo připravit veliký kurz canisterapie. Naše pracoviště se otevřelo také studentům, a to jak středních odborných škol, které učí budoucí pečovatelky a pečovatele, tak středních 
i vyšších zdravotnických škol v Plzni. Jsme oproti vám takové malinké vzdělávací centrum a já  jsem strašně ráda, že tu cenu mám. Předám ji i děvčatům a budu jim vyprávět o tom, jaké obrovské vzdělávací centrum vzniklo tady v Praze. Budu je motivovat k tomu, aby se k vám přišly také podívat a vzdělávat se,“ pojmenovala své první pocity z ceny Aesculap Akademie Mgr. Bohumila Hajšmanová.

 

Aesculap Akademie zajišťuje nejen edukaci zdravotníků, ale také usiluje o jejich odborný rozvoj. „O získání ocenění rozhoduje Vědecká rada Aesculap Akademie složená z předních odborníků napříč zdravotnickými obory. Udílením cen Aesculap Akademie se snažíme motivovat a podporovat odborníky z oblasti zdravotnictví, kteří svými mimořádnými projekty, literárními nebo etickými počiny významně přispívají k rozvoji vzdělávání ve zdravotnictví,“ vysvětluje princip udílení cen RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA, manažer Aesculap Akademie a marketingu.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Aesculap Akademie (AAK) je nestátní zdravotnická vzdělávací instituce Skupiny B. Braun. „Začínali jsme ve dvou lidech, dnes školíme ve více než 200 kurzech tisíce zdravotníků a mediků ročně,“ říká v rozhovoru šéf AAK Martin Kalina. 

08.06.2022

I když rok 2021 byl velmi dynamický a vyžadoval velkou flexibilitu celého týmu Aesculap Akademie (AAK), byl to rok nakonec mimořádně úspěšný.

11.04.2022

Aesculap Akademie se po celém světě věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotníků. Těší nás, že v České republice rozšiřujeme své působení a otevíráme své kurzy i studentům lékařských fakult. V loňském roce jsme se začali věnovat také edukaci chronicky nemocných pacientů.

11.04.2022