Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ceny Aesculap Akademie pro letošní rok putují do oboru gerontologie a oblasti sociální péče

28. Květen 2015

Ceny Aesculap Akademie pro letošní rok putují do oboru gerontologie a oblasti sociální péče

Vítězky Bohumila Hajšmanová s Ivou Holmerovou převzaly cenu z rukou manažera Aesculap Akademie Martina Kaliny

Cenu Aesculap Akademie za rok 2014 v kategorii „Lékařské obory“ převzala doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. za celoživotní přínos v oblasti sociálního lékařství, lékařské etiky a gerontologie. V roce 1991 spoluzaložila Gerontologické centrum v Praze, které dosud vede. O 6 let později se podílela na založení České alzheimerovské společnosti a je místopředsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti JEP.

 

„Děkuji za předání této ceny, které si vážím. Byla jsem sice trochu v rozpacích, když jste mi sdělili, že ji obdržím, protože je to za celoživotní přínos a já bych ráda ještě v práci pokračovala,“ řekla s úsměvem při přebírání ceny MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

 

V kategorii „Nelékařské obory“ zvítězila Mgr. Bohumila Hajšmanová, která si odnesla cenu za svůj dlouholetý přínos v péči o nevyléčitelně a dlouhodobě nemocné v domácím prostředí a za vzdělávání pracovníků v sociálních službách. V roce 1998 založila Agenturu domácí péče Domovinka a zavedla systém hodnocení kvality dle ISO 9001. Její mimořádný přínos tkví i v tom, že její agentura jako první zavedla systém vzdělávání pracovníků v sociálních službách, kde nyní usiluje o certifikaci dle normy ISO 29990.

 

„Je to pro mě obrovské uznání za práci, kterou u nás v Domovince v Plzni děláme. Organizujeme rekvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách, vzděláváme nelékaře, pořádáme pro ně semináře, konference a v neposlední řadě se nám povedlo připravit veliký kurz canisterapie. Naše pracoviště se otevřelo také studentům, a to jak středních odborných škol, které učí budoucí pečovatelky a pečovatele, tak středních 
i vyšších zdravotnických škol v Plzni. Jsme oproti vám takové malinké vzdělávací centrum a já  jsem strašně ráda, že tu cenu mám. Předám ji i děvčatům a budu jim vyprávět o tom, jaké obrovské vzdělávací centrum vzniklo tady v Praze. Budu je motivovat k tomu, aby se k vám přišly také podívat a vzdělávat se,“ pojmenovala své první pocity z ceny Aesculap Akademie Mgr. Bohumila Hajšmanová.

 

Aesculap Akademie zajišťuje nejen edukaci zdravotníků, ale také usiluje o jejich odborný rozvoj. „O získání ocenění rozhoduje Vědecká rada Aesculap Akademie složená z předních odborníků napříč zdravotnickými obory. Udílením cen Aesculap Akademie se snažíme motivovat a podporovat odborníky z oblasti zdravotnictví, kteří svými mimořádnými projekty, literárními nebo etickými počiny významně přispívají k rozvoji vzdělávání ve zdravotnictví,“ vysvětluje princip udílení cen RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA, manažer Aesculap Akademie a marketingu.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neleží tu pacienti, ale je vybavena lůžky i nejmodernější přístrojovou technologií. Jde o novou cvičnou nemocnici SIMLEK na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Moderní simulační centrum tu na praxi připravuje budoucí lékaře i studenty zdravotnických oborů. Na jeho vybavení se podílela také Skupina B. Braun.

25.11.2022

Konference INMED se v letošním roce přesunula do Prahy a s novým organizátorem se více otevřela všem IT subjektům působícím ve zdravotnictví a všem poskytovatelům zdravotní péče.

16.08.2022

Aesculap Akademie (AAK) je nestátní zdravotnická vzdělávací instituce Skupiny B. Braun. „Začínali jsme ve dvou lidech, dnes školíme ve více než 200 kurzech tisíce zdravotníků a mediků ročně,“ říká v rozhovoru šéf AAK Martin Kalina. 

08.06.2022