Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Centrální žilní kanylace

1. Leden 2008

Centrální žilní kanylace

Zavedení centrálního žilního katetru (CŽK) patří neodmyslitelně ke každodenním výkonům na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních odděleních.

Úvodem několik historických mezníků:

  • 1929 - Werner Forssmann jako první zavedl centrální žilní katetr sám sobě a poté nemocnému se zánětem pobřišnice
  • 1950 - Aubaniac - první kanylace v. subclavia
  • 1953 - Seldingerova technika
  • začátek 70. let 20. století - vývoj centrálního žilního katetru v souvislosti s rozvojem parenterální výživy
  • konec 70. let - přijaty jasné indikace a kontraindikace v použití centrálního žilního katetru

Stručně lze vývoj shrnout do jedné věty: „Od venesekce k Seldingerově technice“. Venesekce neboli fleboklýza je dnes již opuštěnou technikou vzhledem k dostupnosti široké nabídky kvalitních setů k centrální žilní kanylaci.

Další dvě techniky centrální žilní kanylace, kdy katetr byl v bezprostředním kontaktu s ostrou punkční jehlou, through-needle a over-needle, jsou také dnes již minulostí. Zlatým standardem je tak Seldingerova technika.

Koncern B. Braun patří k inovátorům a předním výrobcům katetrů k centrální žilní kanylaci nejen pro dospělé pacienty, ale i v dětské intenzivní péči. Dovolte mi připomenout výrobky, jejichž prostřednictvím firma B. Braun získala věhlas mezi intenzivisty na celém světě: Cavafix®, Certofix®, Certofix® Paed, Certodyn®, kink proof titanové vodiče, Certofix® Protect. Rád bych se krátce zmínil o posledním jmenovaném.

Certofix® Protect katetry představují vysoce účinnou a dlouhodobou ochranu proti katetrové infekci. Hlavním trumfem je osvědčený polyuretan s chemicky navázaným biguanidem pro dlouhodobou polarizaci povrchu katetru, kde katetr je potažen z obou stran po celé své délce. Dalšími přednostmi je fakt, že neuvolňuje žádné aktivní látky (antiseptika, ATB, kovy), odpadá riziko alergické reakce a riziko vzniku rezistence na ATB. Ve spektru antibakteriální účinnosti jsou všechny Gram+ a Gram- bakterie a MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus).

Zajištění žilního vstupu patří k rutinním výkonům, které umožňují pacientovi podat nitrožilně léky, infúze, výživu, krevní deriváty aj. Zatímco kanylaci periferní žíly provádí nejčastěji zdravotní sestra, zajištění centrální žíly patří do rukou lékaře. Jedná se o specializovaný lékařský výkon, který provádí k tomu vyškolený lékař. Výkon probíhá za asistence zdravotních sester, jejichž úloha je významná nejen při zavádění, ale po celou dobu inserce katetru. Proto je nezbytně nutné, aby i sestry byly dostatečně s problematikou centrální žilní kanylace obeznámeny. Z tohoto důvodu firma B. Braun podporuje vzdělávání sester organizací kurzů centrální žilní kanylace v Ústí nad Labem, Brně a Českých Budějovicích.

MUDr. Lubomír Klatovský,
divize Hospital Care

MUDr. Lubomír Klatovský
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče