Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Centrální operační sály ve Fakultní nemocnici Brno oslavily 20. výročí

29. Říjen 2012

Centrální operační sály ve Fakultní nemocnici Brno oslavily 20. výročí

První říjnovou sobotu v kinosále Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích proběhly formou odborného semináře oslavy dvaceti let Centrálních operačních sálů.

 

Přednášející se zaměřili na novinky v perioperační péči, poukázali na připravované legislativní změny v nelékařských zdravotnických profesích a zmínili přínos evropského kongresu EORNA pro periperační péči. Ohlédli se také za mimořádnými událostmi, které proběhly na sálech během dvou desetiletí, a zhodnotili mezioborovou spolupráci.

Pozvání k oslavám přijal i MUDr. Lubomír Klepáč, MBA, ředitel společnosti B. Braun, který připomněl začátky spolupráce s brněnskou fakultní nemocnicí, představil významné novinky na trhu a všem účastníkům popřál ke kulatému bohunickému výročí.

Veronika Suchanová
redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory