Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Celsite® DRAINAPORT – „pleurální port“

28. Leden 2022

Celsite® DRAINAPORT – „pleurální port“

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

V posledních letech se porty, zejména intravenózní, staly běžnou součástí léčby onkologických pacientů. Jsou využívány jako možný přístup do cévního systému, epidurálního a subarachnoidálního prostoru. Jejich další využití nacházíme v léčbě bolesti, ale stále častěji také jako emergentní přístup u astmatických a epileptických pacientů, jimž podávání léků do portu často zachraňuje život.

První porty byly vyvinuty počátkem 80. let v Německu. Dnešní implantabilní porty jsou malé rezervoáry (komůrky) spojené s katétrem, který je umístěn nejčastěji do žíly, tepny, epidurálního nebo subarachnoidálního prostoru. Všechny používané materiály pro výrobu portů jsou obvykle bezproblémově snášeny – nejčastěji se jedná o plast nebo titan. Většina portů je kompatibilní s následným vyšetřením magnetickou rezonancí. Žádné vstupní porty Celsite® neobsahují kaučuk (latex), DEHP ani PVC.

Existuje řada typů implantabilních portů jako např. intravenózní, peritoneální, spinální nebo epidurální porty. V poslední době se ovšem do popředí dostává skupina pleurálních portů, mezi nimiž je hlavním produktem Celsite® DRAINAPORT.

Celsite® DRAINAPORT je speciální pleurální port pro intraperitoneální aplikaci cytostatik, vypuštění maligního ascitu nebo drenáž maligního pleurálního výpotku. Lze jej také použít k přístupu do peritoneální dutiny k odvodnění zhoubného ascitu v oblasti břicha a lokoregionální chemoterapii. V poslední době je čím dál častěji spojován i s dialyzovanými pacienty, kteří vyžadují pravidelnou drenáž břišního ascitu. Pomáhá předejít opakovaným, bolestivým punkcím pro evakuaci výpotku. Celkově zlepšuje kvalitu života a představuje snadné a efektivní řešení pro domácí péči. Díky Celsite® DRAINAPORT se lze vyhnout vysokým nákladům na léčbu kvůli dlouhému pobytu v nemocnici.

Vlastnosti:

 • Celsite®DRAINAPORT lze implantovat perkutánně nebo chirurgicky. 
 • Manžeta katétru umožňuje prorůstání tkání, což snižuje riziko infekce a fixuje katétr na svém místě.
 • Katétr je připojen rtg-kontrastním titanovým spojovacím kroužkem.
 • Silikonové septum umožňuje spolehlivou punkci a maximální životnost portu.
 • Port má anatomický design s trojúhelníkovým profilem, nízkou hmotnost a lze jej snadno upevnit stehem.
 • Hladký, široký a flexibilní silikonový katétr je opatřen vícečetnými otvory: celkem 49 oválných otvorů (průměr 1,1×1,6 mm), rozmístěných v úseku od hrotu katétru až do 20cm, zajišťuje bezproblémovou průchodnost katétru a zvyšuje jeho účinnost.
 • Jeho komůrka je vyrobena z titanu, což zajišťuje vyšší bezpečnost. 
 • Dva otvory pro snazší fixaci portu pomocí stehů.
 • MR kompatibilní, neobsahuje kaučuk, DEHP a PVC.

Implantabilní podkožní porty Celsite® se v České republice používají téměř dvě desetiletí. Přestože je metodika detailně propracovaná a bezpečná a každý rok se počet pacientů se zavedenými porty zvyšuje, je podle srovnání s evropskými studiemi u nás stále zaváděno nepoměrně menší množství portů (a to hlavně u onkologických pacientů), než je běžným evropským standardem. Naším cílem je tedy zvýšit dostupnost této metody a zlepšit kvalitu života převážně onkologickým pacientům například tím, že se vyhneme opakovaným a často neúspěšným punkcím periferních žil a jejich následné devastaci, kterou můžeme snadno způsobit opakovanou aplikací chemoterapie do periferního žilního systému.

Podkožní porty Celsite® jsou zdravotnickým prostředkem. Jsou určeny k použití pro opakované 
intravenózní podávání například chemoterapeutických, antibiotických a protivirových léků, 
parenterální výživu, odběr vzorků krve a transfuzi. Výrobcem zdravotnického prostředku je 
B.Braun Medical, 30 avenue des Temps Modernes, 86360 Chasseneuil-du-Poitou – France.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace 
o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. 
Návod na použití najdete ZDE.
Soubory ke stažení: 
 • Návod k použití , velikost: 19 KB
 • redakce Braunovin
  Dosud nehlasováno

  Čtěte také

  Chvíli přemýšlel, jestli nebude profesionálním sportovcem, a svou medicínskou kariéru začal jako zdravotní bratr na urologii ve Fakultní nemocnici v Motole. Díky sportu se nevzdává a díky startu bez titulu MUDr. zná svůj obor naprosto dokonale.

  26.09.2022


  Vzhledem k trvale vysoké a nesnižující se incidenci karcinomu rekta je nutnost jeho léčby stále velice aktuální. Základním kamenem radikální léčby je léčba chirurgická. Na druhou stranu chirurgické postupy jsou zatíženy poměrně vysokou incidencí komplikací. 

  08.06.2022

  Nádorová onemocnění často vedou u pacientů ke ztrátě chuti k jídlu. Následná malnutrice přitom hraje významnou roli ve schopnosti absolvovat léčbu. Důležitost kvalitní nutriční péče u onkologicky nemocných proto zdůrazňují specialisté v zahraničí i v Česku.

  10.05.2021