Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Celostátní konference porodních asistentek

11. Listopad 2010

Celostátní konference porodních asistentek

Tři stovky porodních asistentek se zúčastnily akreditované konference, kterou uspořádala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava a Aesculap Akademie Skupiny B. Braun. Nad letošním ročníkem převzal záštitu také ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Postavení porodních asistentek v českém a slovenském zdravotním systému, těhotenství a obezita, porod v domácnosti či sexuální úchylky, to je jen stručný výtah z přednášek, které dnes zazněly
v prostorách jihlavského Horáckého divadla na 2. jihlavské konferenci porodních asistentek. Takto sestavil program hlavní pořadatel již druhého ročníku konference, Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava. Vzdělávací akce se zúčastnily tři stovky porodních asistentek z celé republiky.

Konferenci zahájil ministr zdravotnictví Leoš Heger„Jestli něco ve zdravotnictví, i přes všechny aktuální peripetie, stále funguje, pak je to vzdělávání,“ těmito slovy zahájil konferenci Leoš Heger, ministr zdravotnictví. „Obor porodní asistence je velmi dynamický, proto tuto konferenci velmi vítám a blahopřeji organizátorům, že se z této vzdělávací akce podařilo vytvořit tradici.“

„Jsem rád, že se daly dohromady jihlavská nemocnice
s vysokou školou polytechnickou, které za podpory Aesculap Akademie dokázaly zorganizovat již 2. ročník této akreditované celostátní konference,“ uvedl Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina. „Na Vysočině máme v oblasti vzdělávání velký potenciál, máme mnoho znalostí, které dokážeme předávat,
a proto věřím v budoucnost postgraduálního vzdělávání,“ dodal Běhounek.

Porodní asistentky se musí vzdělávat celý život

Povolání porodní asistentky ze zákona vyžaduje celoživotní vzdělávání. „V praxi to znamená, že porodní asistentka, která chce svoji práci vykonávat samostatně, musí každých šest let vykazovat, že v rámci svého vzdělávání získala minimálně 40 tzv. kreditních bodů,“  řekl Lubomír Klepáč, ředitel Aesculap Akademie, která pořádá akreditované kurzy pro zdravotníky po celém světě. „Účastnice dnešní konference, kromě nově nabytých poznatků, získaly také čtyři kreditní body,“ upřesnil Klepáč.  

„Neznám hezčí obor, než ten, který pomáhá novým lidem na svět. To, že jsme, my zdravotníci, profesně velmi angažovaní, že nás práce tak moc baví, je naší největší devizou, ale i naší největší slabostí,“ poukázal na aktuální finanční situaci ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev.
 
„I když je obor porodní asistence na naší vysoké škole nejmenší, navštěvuje jej stovka studentů
z celkového počtu tří tisíc, nijak to nesnižuje jeho důležitost. Právě naopak, na tento obor jsem obzvlášť hrdý, a to jak z pohledu otce dvou dětí, tak z pohledu neuvěřitelného úsilí a aktivního přístupu
studentek,“ uvedl Jakub Novotný, rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

Vzácným hostem byl sexuolog Radim Uzel, který na konferenci zdůraznil potřebu vzdělávání porodních asistentek také v oblasti sexuologie. Na konferenci měl nelehký úkol, před auditoriem plným žen, hovořil o sexuálních úchylkách, a to právě u žen.

„Žena a muž jsou odlišné sexuální bytosti, každá vyžaduje něco jiného. Ať se to feministkám líbí nebo ne,“ začal svoji přednášku Radim Uzel, přední tuzemský sexuolog. „Žena má mnohem větší schopnost realizovat deviantní představy na fantazijní úrovni, kdežto muž potřebuje vizuální vjem, i proto jsou ženy jako pachatelky sexuálních deliktů naprostou výjimkou,“ pokračoval Uzel.

Celosvětová statistika uvádí, že z dvaceti případů sexuálních deliktů, na ženu připadá jeden případ. Častěji jsou pak ženy souzeny jako spolupachatelky muže. „Typickou pachatelku lze charakterizovat jako ženu s výrazně podprůměrnou sociální vzdělaností, často je žena závislá na alkoholu či drogách
a v minulosti byla většinou sama obětí incestu či násilí. Dá se říci, že sexuální úchylky se tedy často dědí,“ shrnuje charakteristiku ženské deviace Uzel.

Radim Uzel zakončil svoji přednášku s lehkou nadsázkou, kde narážel na daleko větší toleranci sexuálního nekonformního chování u žen než u mužů. „Jako příklad můžeme uvést exhibicionismus -když se na veřejnosti odhalují muži, končí to ve většině případů přivoláním policie, když stejné chování vykazuje žena, kolemjdoucí spíše než policii zavolají kamarádům,“ rozloučil se Radim Uzel.

„Jsem přesvědčen, že takové akce rozšíří naše poznatky, posílí vzájemnou komunikaci a budou prospěchem pro další rozvoj péče o ženu,“ zakončil konferenci Aleš Roztočil, přednosta Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun