Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Brněnské neurochirurgické dny

26. Listopad 2008

Brněnské neurochirurgické dny

Tak jako každý rok také letos přijel sv. Martin, sice bez bílého koně, stejně ale dorazil. Tento čas nám již tradičně určuje trochu nervozity, hodně shonu a ještě více starostí. Ano, blížilo se již tradiční neurochirurgické vinobraní.

Velké Bílovice, 13. - 14. 11. 2008

Letošní již čtvrtý ročník se konal opět ve velmi osvědčeném zázemí hotelu Akademie ve Velkých Bílovicích. Oproti loňským ročníkům nás ale čekalo několik změn, dalo by se říci revolučních. Především se hlavním organizátorem stala Neurochirurgická klinika z Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, jejímž přednostou je doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA.

Neurochirurgická klinika se může pyšnit velmi vysokým standardem služeb pacientům a stejně tak vysokým stupněm edukační činnosti a komplexním programem vzdělávání lékařů a středního zdravotnického personálu. Společnost B. Braun Medical a její chirurgická divize pak převzaly roli hlavního partnera kongresu.

Všechny tyto atributy, společně s místem konání kongresu, předem napovídaly, že akce bude již tradičně výborně zorganizována. Hlavní břímě spočívalo letošní rok na Neurochirurgické klinice FN Brno, která přišla s přínosnou inovací - prodloužením odborného programu z jednoho na dva jednací dny. Primárním jednacím tématem kongresu byla neurotraumata, což se kladně promítlo do hojné účasti delegátů a počtu přednášek. Také letos byla v organizaci zahrnuta sesterská sekce, která se těší rok od roku větší popularitě. Zaujala zejména aktuální témata přednášek týkajících se péče o nástroje a vrtačky, hygienických norem a celoživotního procesu vzdělávání.

Jelikož je neurochirurgický program ve společnosti B. Braun Medical považován za jeden ze stěžejních, ani letos nemohlo chybět několik žhavých novinek k představení na našem trhu. Jako hlavní jmenujme revoluční, vzduchem poháněné štípáky Kairison, které si díky svému naprosto ojedinělému principu a pracovnímu komfortu právem zasloužily zájem a uznání účastníků.

Společenská část kongresu se nesla v duchu svatomartinského a mladého vína. Závěrem lze pouze konstatovat, že až opět příští rok přijede sv. Martin, česká a moravská neurochirurgická obec se na něj bude těšit a na jeho příchod bude dobře připravena.

Daniel Pavlišta
divize Aesculap - neurochirurgie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory