Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Bezplatné vyšetření ledvin v Plzeňském kraji

9. Březen 2011

Bezplatné vyšetření ledvin v Plzeňském kraji

Světový den ledvin připadá letos na 10. března a během něj se v celé ČR otevře široké veřejnosti síť dialyzačních středisek B. Braun Avitum. Lékaři zájemcům poskytnou bezplatné preventivní prohlídky, jejichž součástí je změření krevního tlaku, stanovení tzv. BMI (body mass index), rozbor moči a zjištění hladiny cukru v krvi. Smyslem této celorepublikové preventivní akce je rozšířit povědomí o závažnosti ledvinových onemocnění a upozornit na důležitost jejich včasného odhalení.

Dialyzační středisko Plzeň ve čtvrtek 10. března všem zájemcům vyšetří ledviny

Lada Malánová, vedoucí lékařka Dialyzačního centra B. Braun Avitum v PlzniVčasným vyšetřením na preventivní prohlídce lze předejít vážnějšímu onemocnění ledvin, které může vést až k selhání jejich funkce. „Takový pacient musí několikrát týdně docházet na dialýzu, při níž se čistí jeho krev od odpadních látek, vody
a nadbytečných solí, které se v ní v důsledku poruchy hromadí. Projektem preventivních prohlídek pro širokou veřejnost v rámci Světového dne ledvin se snažíme tomuto stádiu léčení předejít,“ říká Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum.

Léčba pacientů s poruchami funkcí ledvin v dialyzačních centrech je poměrně nákladná. Pouze náklady na dialýzu bez dalších léků stojí na jednoho pacienta nejméně 600 000 Kč ročně a její úspěšnost významně závisí na včasném podchycení onemocnění. Preventivní vyšetření funkčnosti ledvin je v tomto ohledu enormně důležité. Příznaky chorob ledvin jsou totiž ve většině případů neznatelné, lidé žádné výraznější obtíže nepociťují nebo je podceňují.

„Takovými průvodními jevy, kterým lidé nevěnují dostatečnou pozornost nebo je přisuzují něčemu jinému, jsou třeba únava, potíže s dýcháním, zažívací potíže, otoky nohou, vysoký obsah bílkovin nebo krev v moči. Příznačná může být také tupá bolest v oblasti ledvin,“ vyjmenovává symptomy Lada Malánová, vedoucí lékařka Dialyzačního centra B. Braun Avitum v Plzni.

Snížení funkce ledvin může postihnout kohokoli. V některých skupinách obyvatel je toto riziko ale vyšší. Ohrožení jsou lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, zejména trpí-li navíc cukrovkou nebo obezitou. Rizikový faktor představuje také kouření, výskyt chronických onemocnění ledvin v rodině a obezřetnější by měli být obecně lidé starší 50 let.

Sestřičky dialyzačního střediska s pacientkouKaždý desátý trpí sníženou funkcí ledvin

Snížená funkce ledvin může přejít ve velmi vážné onemocnění, které může dokonce ohrožovat život pacienta. Sami nefrologové, tedy lékaři-specialisté na ledviny, odhadují, že sníženou funkční zdatností ledvin  trpí až desetina populace. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) uvádí, že s vážnější poruchou tohoto životně důležitého orgánu se v dialyzačních centrech v roce 2009 léčilo více než 10 tisíc obyvatel České republiky. Ve čtyřech dialyzačních střediscích Plzeňského kraje to pak bylo více než
620 pacientů. Pro celý region je na těchto pracovištích k dispozici 75 dialyzačních přístrojů, tedy zařízení, která jsou u selhání  ledvin schopna suplovat jejich funkci a čistí krev od nežádoucích odpadních látek. V Plzeňském kraji jsou podle údajů ÚZIS tyto dialyzační přístroje co do počtu pacientů vůbec nejvytíženější v ČR.

Bezplatné prohlídky v rámci Světového dne ledvin

Světový den ledvin, který se každoročně koná druhý čtvrtek v březnu (letos  10. března), si klade za cíl právě zvýšit povědomí laické veřejnosti o závažnosti onemocnění ledvin a možnostech jeho včasného podchycení, prevence a léčby. V letošním roce je hlavní pozornost zaměřena na vztahy mezi onemocněním ledvin a onemocněním srdce.

Společnost B. Braun se k této mezinárodní akci již čtvrtým rokem připojuje dnem otevřených dveří ve svých dialyzačních střediscích v celé České republice. Zájemcům z řad veřejnosti zdarma poskytne potřebná vyšetření pro diagnostiku poruch funkce ledvin. V případě naměření rizikových hodnot je lékař následně objedná na komplexní nefrologické vyšetření. V Plzeňském kraji mohou zájemci využít otevřených dveří Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni  v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Podrobné informace o průběhu letošního dne otevřených dveří s adresami všech zdravotnických pracovišť B. Braun Avitum naleznou na stránkách www.bbraun-avitum.cz.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie