Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Bezplatná linka Zelená hvězda - důvěrnost a profesionalita

1. Květen 2008

Bezplatná linka Zelená hvězda - důvěrnost a profesionalita

Nejčastějším důvodem zavolání je potřeba pomoci a rady v neočekávaných situacích, při řešení neodkladných problémů, které nastanou v domácím prostředí a o kterých
s pacientem nikdo nemluvil, nepřipravil ho na ně. To předpokládá, že na lince je vždy osoba, která dané problematice dobře rozumí.

Již více než tři roky slouží zákazníkům, a tedy i Vám čtenářům Braunovin, bezplatná Zelená linka. Byla zprovozněna se záměrem zlepšit servis uživatelům pomůcek určených pro inkontinenci a k ošetřování stomií. V září 2006 byla poradenská linka posílena o nový sortiment na vlhké hojení chronických a akutních ran. V současné době je poradenství rozšířeno o veškeré výrobky B. Braun uvedené v katalogu Zelené hvězdy.

Denně na lince odpovídáme na dotazy nemocných, tělesně postižených i jejich rodinných příslušníků, lékařů, lékárníků nebo zdravotních sester a pomáháme jim řešit předpisy, používání a dostupnost pomůcek nebo je nasměrujeme na jiného specialistu v dané problematice.

Posláním Zelené linky je poskytnutí informací o pomůckách, o možnosti předpisu na poukaz nebo vyřešení komplikace související s používáním pomůcek. K tomu pak slouží spolupráce s obchodními zástupci Zelené hvězdy a někdy i se stomasestrami nebo sestrami domácí péče, a pokud to stav vyžaduje, pak i s lékaři. Důležité jsou také informace o dostupnosti pomůcek prostřednictvím řetězce Zelená hvězda, který zajišťuje servis a jejich zásilkovou distribuci až do domu. Pokud by měl někdo o tuto službu zájem, může se také obrátit na Zelenou linku. Kontakt je obratem předán obchodnímu zástupci příslušné výdejny Zelené hvězdy a ten už vše zařídí.

Nejčastějším důvodem, proč volající zvedají telefon, je problém, který potřebují řešit okamžitě. Nezajímá je, která společnost jejich pomůcky vyrábí, ale kdo jim poradí a pomůže. To předpokládá, že na lince je osoba, která dané problematice dobře rozumí.

Zelená linka - základní informaceZelená linka - základní informaceDalším důvodem k zavolání může být nedostatek informací o pomůckách nebo zdravotním stavu. Řada lidí je během hospitalizace i důkladně a erudovaně poučena, ale informace dostává v době, kdy je není schopna stoprocentně vstřebat. Navíc v domácím prostředí nastanou neočekávané situace, o kterých s pacientem nikdo nemluvil, nepřipravil ho na ně, natož aby mu je pomáhal řešit.

Někdy může vzniknout problém s dodáním pomůcek. Zde platí důležité pravidlo - každý člověk chronicky závislý na určitém typu pomůcky by si měl zajistit předpis s  předstihem tak, aby měl ještě jejich dostatečnou zásobu. Určitě doporučujeme nechat si napsat maximální limit pomůcek a minimálně čtrnáct dní až tři týdny před jejich vyčerpáním si zajistit pomůcky na další období. Sortiment je velmi široký, někdy může nastat výpadek ve výrobě, jindy je problém s dopravou, občas se objednávka nedostane do zákaznického centra firmy včas.

Přibývají také dotazy na konkrétní pomůcku, kdy o ní volající někde četl, slyšel nebo měl možnost ji vidět. Většinou žádá vzorek na vyzkoušení, který mu bezplatně zašleme. Řada pacientů volá i opakovaně. Chce vědět, jak s pomůckou zacházet, kde si ji může vyzvednout apod. Pokud pomůcka z praktického hlediska vyhovuje, upřesníme společně kódy na její předpis a pak již zákazníky předáme do péče obchodnímu zástupci příslušné Zelené hvězdy. Těchto výdejen je v České republice jednadvacet a v každém regionu je minimálně jedna.

Velice nás těší, že počet volajících pacientů na Zelenou linku stále stoupá, a my jim tak můžeme přispět k pohodlnější, jednodušší léčbě a zlepšení kvality života.

Libuše Kovačíková
divize OPM

Libuše Kovačíková
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice.

09.12.2021
Ambulantní péče

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny.

08.07.2020
Ambulantní péče