Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Bezpečnostné výrobky v praxi

4. Březen 2009

Bezpečnostné výrobky v praxi

Bezpečnostné výrobky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti. Poskytujú ochranu a zlepšujú komfort zdravotníckym pracovníkom a aj pacientom. Dovolili sme si osloviť pani Ľuboslavu Pavluvčíkovú a požiadali sme ju o rozhovor na túto tému.

Rozhovor s Ľuboslavou Pavluvčíkovou, Dipl. s., manažérkou Oddelenia ambulantnej chemoterapie Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Pani Pavluvčíková, môžete nám, prosím, na úvod priblížiť Vaše pracovisko a pracovné zaradenie?

Oddelenie ambulantnej chemoterapie vzniklo vo februári 1990 na základe neustáleho pri­bú­dania pacientov s onkologickým ochorením, nedostatočného počtu nemocničných lôžok pre onkologických pacientov a trendov ambulantnej terapie onkologických ochorení.

Oddelenie tvorí šestnásť ambulancií klinickej onkológie, tri ambulancie OKHaT, odberová
miestnosť, kde denne urobíme 180 až 210 odberov, prípravovňa cytostatík a samotná aplikáreň na podávanie cytostatík.

Minulý rok sa uskutočnila rekonštrukcia celého oddelenia, ktorou sme navýšili ambulantné lôžka na tridsaťosem a zároveň sme zlepšili prostredie a zvýšili hygienickú úroveň oddelenia.

Naše pracovisko funguje aj ako výučbový model a školiace centrum pre ostatné onkologické zariadenia na Slovensku. Poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť pre onkologických pacientov, ktorá spočíva v: 1. aplikácii systémovej terapie (intravenózne, intraarteriálne), 2. zavádzaní a aplikácii nových liečebných postupov, 3. monitorovaní a vyhodnocovaní efektivity liečebných kombinácií v rámci klinických štúdií, 4. príprave cytostatík pre všetky oddelenia NOÚ, kde sa podáva CHT a systémová terapia, 5. podávaní krvných derivátov, ale aj podpornej liečby, 6. aplikácii intratekálnej CHT, 7. vykonávaní abdominálnych a pleurálnych punkcií, 8. príprave pacientov na vyšetrenia (CT, MRI ).
Ambulantné podávanie chemoterapie je pre pacientov príjemnejšie, pretože viac času strávia v domácom prostredí medzi svojimi najbližšími.

Aké riziká prináša práca na Vašom oddelení pre ošetrovateľský personál?

Oddelenie ambulantnej chemoterapie sa skladá z riediarne - prípravovne cytostatík, a aplikárne, kde sa podáva chemoterapia. Preto jedno z rizík, s ktorým sa personál stretáva pri práci na oddelení, sú cytostatiká - dokázané chemické karcinogény. Pri liečebnej aplikácii môže dôjsť k poraneniu kanylou a počas manipulácie s infúziou ku kontaminácii kože cytostatikami, čo má nepriaznivý vplyv na organizmus personálu, ale aj pacienta.

S akými bezpečnostnými výrobkami v súčasnosti pracujete?

Pri práci používame cytostatické rukavice, ktoré majú nízku priepustnosť. Infúzna cytostatická liečba sa pripravuje v laminárnych boxoch. Riziko kontaminácie cytostatikami sme znížili používaním infúznej súpravy Intrafix® SafeSet. Poraneniu personálu a pacientov použitou kanylou zabraňujeme využívaním bezpečnostnej kanyly Vasofix® Safety.

Aké sú Vaše skúsenosti s Vasofix® Safety?

Periférne kanyly Vasofix® Safety používame na našom oddelení už približne pol roka.
Oceňujeme najmä ostrosť hrotu a ľahké zavádzanie. Vzhľadom na to, že po vytiahnutí kovovej ihly sa aktivuje bezpečnostný prvok zabraňujúci poraniť sa, je s ňou lepšia, ale najmä bezpečnejšia manipulácia. Používaním tejto kanyly na našom oddelení sme prakticky vylúčili možnosť poranenia personálu o použitú kanylu pri venepunkcii.

Vaše oddelenie používa infúzne súpravy Intrafix® SafeSet od roku 2004. Ako hodnotíte tento výrobok?

Intrafix® SafeSet umožňuje jednoduchú a bezpečnú manipuláciu pri podávaní infúzneho roztoku. Jeho veľkou výhodou je automatické napĺňanie súpravy bez nutnosti odpúšťať roztok pomocou ventilu PrimeStop. Tým znižujeme riziko kontaminácie vzduchu na oddelení pri vyparovaní cytostatík. Pri manipulácii s infúznou súpravou sa nám znižuje kontaminácia i. v. vstupu, ktorý je počas napĺňania súpravy chránený ventilom PrimeStop. Náš personál i pacienti oceňujú automatické zastavenie infúzie pri jej dotečení pomocou ventilu AirStop. Pri dotečení roztoku sa vzduch nedostane do hadičky infúznej súpravy. To nám šetrí čas a uľahčuje podanie druhého roztoku tým, že nemusíme manipulovať s infúznou súpravou, len jednoducho napichneme roztok, urobíme hladinku v kvapkovej komôrke a nastavíme rýchlosť podávania roztoku. Intrafix® SafeSet poskytuje komfort pre sestry a pacientov a je neoceniteľný pri ochrane ich zdravia.

Spoločnosť B. Braun uviedla na trh infúznu súpravu Intrafix® SafeSet s integrovaným bezihlovým vstupom. Vaše pracovisko ju začalo používať ako prvé na Slovensku. Ako hodnotíte tento výrobok?

Súpravu s integrovaným bezihlovým vstupom používame už mesiac. S jej pomocou sme vylúčili rozpájanie infúznej súpravy od spojovacej hadičky pri bolusovom podávaní. Umožňuje nám rýchle a predovšetkým bezpečné bolusové podanie liečiva cez bezihlový vstup, ktorý je jej súčasťou.
V prípade potreby bolusovo podať liečivo pacientovi sme v minulosti museli infúznu linku rozpájať, teraz stačí len dezinfikovať bezihlový vstup a podať liečivo. Tento výrobok zabraňuje bakteriálnej kontaminácii infúznej linky a znižuje riziko kontaminácie personálu cytostatikami.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov pri Vašej náročnej práci. 

Andrej Mydlo
divízia Hospital Care

Andrej Mydlo
divízia Hospital care
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie výskytu nežiaducich účinkov. 

14.10.2021
Události

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

Zdravotníci čelí v období pandemie koronaviru extrémnímu tlaku a práci v náročných podmínkách. Skupina B. Braun v rámci svého projektu B. Braun pro život podporuje řadu aktivit, které jsou určeny právě pro nejvytíženější pracoviště v České republice i na Slovensku.  

23.12.2020