Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Bezpečnost především

redakce Braunovin

1. Březen 2008

Léčit pacienty bezpečně a pomoci jim k co nejrychlejšímu uzdravení - tak zní nejdůležitější princip činnosti koncernu B. Braun, který ovlivňuje samotný vývoj a marketing jednotlivých výrobků.

Koncern B. Braun zvyšuje bezpečnost pacientů

Bezpečnost pacientů je mnohostrannou záležitostí. Zahrnuje všechny každodenní prostředky a postupy, které pomáhají pacienty chránit proti rizikům souvisejícím s léčbou - tedy těm, kterým jsou pacienti vystaveni v nemocnicích i ordinacích lékařů a jimž lze předcházet. Tato problematika má výsadní postavení na všech úrovních zdravotní péče a její význam bude i nadále narůstat. Pro společnost, jakou je B. Braun, je velmi důležité, aby sortiment jejích výrobků a služeb dosahoval kvalitních výsledků také v tomto ohledu. Široká škála aktivit jednotlivých divizí prokazuje, že koncern věnuje zvýšenou pozornost mnoha různým oblastem. Všechny tyto aktivity však sledují jediný základní cíl: prostřednictvím spolehlivých, moderních a účinných řešení dále zlepšovat péči o pacienta.

Výrobky s mimořádným významem pro život a zdraví pacienta

Při hledání konkrétního významu tohoto označení nemusíme chodit daleko. Aesculap již čtyřicet let vyvíjí a vyrábí aneuryzmatické svorky. Tyto svorky jsou určeny k uzavření abnormálních výdutí (aneuryzmat)
na mozkových tepnách, u kterých je vysoké riziko prasknutí, a mohly by tak způsobit i smrt člověka, touto výdutí postiženého. Svorky musí komunikaci tepny s aneuryzmatem dokonale uzavřít a zůstat tak po celý zbytek života pacienta.

Ingo vom Berg, manažer divize Aesculap (Neurosurgery), Tuttlingen, Německo, vysvětluje: „Tyto svorky jsou nepochybně naším nejnáročnějším a nejdelikátnějším výrobkem, neboť na nich bezprostředně závisí život pacienta. Neurochirurg se potřebuje na náš výrobek vždy stoprocentně spolehnout. Svorky se proto vyrábějí ručně a zaměstnanci jsou pro jejich výrobu školeni celých pět let. Až poté jsou schopni vyrobit perfektní aneuryzmatickou svorku. Většina současných svorek je vyrobena ze speciální titanové slitiny, kterou tělo dokonale toleruje a jejíž použití nebrání vyšetření pacienta nukleární magnetickou rezonancí. To je významný krok vpřed, pokud jde o bezpečnost pacienta. Všem našim zákazníkům navíc nabízíme zdarma průkaz, kartu pro pacienta, kde jsou podrobné údaje o implantované svorce, jejích parametrech a kompatibilitě s nejmodernějšími vyšetřovacími zobrazovacími metodami.

Navigační systém

Pokud jde o aneuryzmatické svorky, kterých se prodalo více než 1,5 milionu, Aesculap v této oblasti nesporně vévodí světovému trhu. Dalším takovým výrobkem, třebaže s podstatně menším objemem prodeje, je OrthoPilot®. Tento počítačový navigační systém, který divize uvedla na trh před deseti lety, pomáhá operatérovi optimalizovat implantaci umělého kyčelního či kolenního kloubu. Třebaže chirurgové provádějí celý tento zákrok sami, systém jim poskytuje během operace cenné informace o umístění nástrojů a pozici implantátu. OrthoPilot® přitom snímá tělo pacienta infračervenou kamerou a aktuální údaje zobrazuje na monitoru.

Thomas Kieninger, vedoucí strategického marketingu, divize Aesculap, Německo, poznamenává: „Systém poskytuje vyšší míru bezpečnosti pacientům i operatérovi. Klinické studie prokázaly, že navigace OrthoPilot® umožňuje přesnější uložení implantátu.“ Navigační systém pomáhá také omezit míru opotřebení a poškození použitých komponent, čímž zvyšuje životnost endoprotézy a snižuje počet komplikací. Thomas Kieninger dodává: „Pevně věříme tomu, že tento druh počítačově asistované operace má svou budoucnost.“ Podobný názor sdílejí také odborníci z významné skupiny německých zdravotnických zařízení Helios Kliniken, kteří ve své výroční zprávě označili navigovanou operativu za klíčovou oblast implantační ortopedie zasluhující zvýšenou pozornost a demonstrovali její přínos pro pacienty.

Thomas Kieninger dále uvádí: „Naší prioritou je bezpečnost pacienta, a tak zásadním způsobem ovlivňuje konstrukci výrobků a způsob jejich používání.“ Proto se Aesculap také podílí na školení zdravotnického personálu a pomáhá svým zákazníkům zdokonalit jejich pracovní postupy. Stále důležitější je také prokazovat bezpečnost a účinnost výrobku prostřednictvím studií založených
na důkazech (evidence-based studies). Podle Thomase Kieningera bude toto úsilí v budoucnosti dokonce ještě vyšší.

„Jinak by nás žádná budoucnost nečekala.“

Je zlepšování bezpečnosti pacientů globálním trendem? Pro divizi Hospital Care představuje zásadní úkol. Není třeba připomínat, že úroveň bezpečnosti pacientů je v různých zemích značně rozdílná. Například v rozvojových zemích se v současnosti prosazují stále ve větší míře uzavřené systémy pro podávání infúzí a klinické výživy, neboť brání kontaminaci roztoků choroboplodnými zárodky ze zevního prostředí, a umožňují se tak vyhnout riziku infekce. V rozvinutých zemích, kde jsou tyto uzavřené systémy již standardem, se pozornost soustředí na možnosti elektronické zdravotní dokumentace nebo na problematiku automatizovaného dávkování léčiv.

Podle Markuse Strotmanna, manažera strategického marketingu divize Hospital Care, Německo, je základní otázka na všech úrovních stejná: "Jak zajistit, aby správný pacient dostal správnou dávku správného léku ve správný čas a za správných hygienických podmínek? To znamená: jak poskytnout našim pacientům dokonalou léčbu?“

Schopnost nalézt na tuto otázku vhodnou odpověď zůstává nadále rozhodující podmínkou pro přežití všech hráčů v sektoru zdravotní péče. Zdravotnická zařízení musí proto prokázat zkušenost se specifickými léčebnými metodami a podat důkazy o jejich efektivitě dříve, než je uvedou do praxe.

Markus Strotmann připomíná: „Porovnání a výběr jsou stále konkrétnější a kvalita, bezpečnost i efektivita hrají stále významnější roli.“ To samé se týká i činnosti divize Hospital Care: „Velkou část naší energie soustřeďujeme právě na tyto aspekty. Pokud se nám to nepodaří, naše pozice na trhu nebude mít dlouhou budoucnost.“

Zajištění bezchybných postupů

Potřeba efektivity vystupuje stále více do popředí, neboť mnohé systémy zdravotní péče jsou pod velkým ekonomickým tlakem. Citujme Markuse Strotmanna: „Zákazníci budou v budoucnu vyhledávat kompletní balíčky služeb, které umožňují zrychlit práci a eliminovat chyby. Tento vývoj je pro nás příznivý a dává nám šanci postupně převzít také poradenskou úlohu.“ V tomto smyslu divizi pomáhají takové výrobky, jako je například infúzní roztok Ringerfundin® a roztok pro objemovou náhradu Tetraspan®. Zcela nová možnost kombinace standardního infúzního roztoku a roztoku pro objemovou náhradu se složením přizpůsobeným lidské krevní plazmě tak umožňuje omezit výskyt nežádoucích vedlejších účinků, které doprovázely původní infúzní roztoky. Tato koncepce balancované infúzní léčby přinesla užitek zejména kriticky nemocným pacientům. Dalším výrobkem, který rovněž znamenal velký pokrok, pokud jde o bezpečnost pacientů, jsou infúzní pumpy nové generace B. Braun SPACE.

Systém B. Braun SPACE snižuje riziko nesprávného dávkování léků, neboť je vybaven mnoha bezpečnostními prvky a lze jej snadno ovládat. Je schopen například eliminovat chybná vstupní data pomocí inteligentní integrované databáze léčiv, která okamžitě detekuje nastavení abnormální dávky a požádá, aby lékař vložený údaj výslovně potvrdil. V budoucnosti má být úroveň bezpečnosti ještě zvýšena propojením pacienta s preskripčními informacemi.

Správný druh výrobku pro každého pacienta

Vyloučení odstranitelných rizik prostřednictvím efektivního řízení kvality a snaha o nejvyšší možnou míru intuitivního ovládání výrobku - to jsou klíčové faktory, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti pacientů také v rámci divize OPM (Out Patient Market - divize orientovaná především na mimonemocniční trh). Julia Zippelt, DiabetesCare, říká: „Chceme, aby konstrukce našich výrobků vylučovala jejich nesprávné, a tudíž nebezpečné použití. Zároveň je však nezbytné nabízet takový sortiment výrobků, který by vyhovoval nejrůznějším typům pacientů.“

Obě tato hlediska se v poslední době stala objektem mnoha inovací, například v oblasti léčby diabetu: nová inzulinová pera Omnican® jsou nyní k dispozici ve čtyřech různých provedeních, a mohou je proto používat pacienti se slabou, normální i mimořádně silnou vrstvou podkožního tuku. Nové typy navíc nemají žádný vnitřní ochranný uzávěr, což usnadňuje manipulaci s perem a minimalizuje riziko poranění jehlou. Další zlepšení zajišťují dostatečný průtok inzulinu i při použití nejtenčích jehel, umožňují jedním pohledem spolehlivě zkontrolovat, zda došlo k podání inzulínu, a zjednodušují celý proces aplikace. To samé platí také o zásobníku Medibox z obchodní jednotky Basic-Care. Tento nový zásobník je určen k rychlé a bezpečné lik­vidaci použitých jehel: jehly lze bezdotykově uvolnit od stříkačky, zásobník je odolný proti probodnutí, je nerozbitný, jeho používání je velmi snadné a vyhovuje požadavkům na intuitivně bezpečné použití.

Ať už se jedná o Aesculap, Hospital Care nebo OPM - všechny tyto divize koncernu B. Braun nabízejí množství výrobků a služeb, které přispívají k bezpečnosti pacientů. Udržet se na vrcholu a neustále zlepšovat péči - to jsou zásady, které se budou podílet na vytváření budoucí orientace celé společnosti.

Převzato z koncernového časopisu OnlineBezpečnost předevšímOptimizalizace léčby u pacientů vyžadujících intenzivní péči

Koncern B. Braun se podílí na mezinárodním výzkumném projektu, který je zaměřen na zlepšení léčby inzulinem.

Tento výzkumný projekt Evropské unie, zvaný CLINICIP (Closed Loop Insulin Infusion for Critically Ill Patients - tj. uzavřený systém infúzního podávání inzulinu kriticky nemocným), má za cíl vytvořit kontrolní systém pro efektivnější monitoraci hladiny cukru v krvi u pacientů v intenzivní péči. Projekt, kterého se zúčastnilo třináct partnerů (univerzit, zdravotnických zařízení a průmyslových společností, jako např. B. Braun), byl představen na podzim v Berlíně. „Jsme přesvědčeni, že v blízké době budeme schopni uvést tento nový systém na trh,“ prohlásila Dr. Doris Röthleinová, vědecká manažerka koncernu B. Braun. CLINICIP je vynikajícím příkladem toho, jak účinná může být mezinárodní a interdisciplinární spolupráce. Podmínky projektu navíc umožňují pohotově realizovat výsledky výzkumu ve formě vlastního výrobku. „Technologický základ tvoří náš infúzní systém B. Braun SPACE.“

Základní problém, kterým je vysoká hladina krevního cukru, je příznakem mnoha závažných onemocnění. Dr. Martin Ellmerer z lékařské univerzity v Gratzu, vědecký koordinátor projektu CLINICIP, vysvětluje: „Studie ukazují, že přísnější monitorace pomáhá snížit mortalitu i morbiditu a zkrátit dobu pobytu pacientů na jednotce intenzivní péče. Monitorace glykemie se dosud prováděla manuálně a představovala časově náročný proces se značnou mírou odpovědnosti na straně zdravotních sester, které musí inzulin často dávkovat intuitivně. Nový systém zjednoduší a zoptimalizuje monitoraci glykemie a navrhne dávku inzulinu. Je také vybaven inteligentním alarmem, zaznamenává údaje o léčbě a ukazuje trendy - to vše pro vyšší bezpečnost a účinnost léčby.“ Dr. Ellmerer dále zdůrazňuje naléhavou potřebu tohoto systému v nemocnicích.


Bezpečnost předevšímPřístup ke zdravotní dokumentaci pacienta pouhým stiskem tlačítka

Software ClinicCoach divize OPM se stává hlavním nástrojem pro správu dat pacientů.

Dokumentace pacientů v písemné papírové formě je nejen nepraktická, ale často také nedostačující. Vzhledem k tomu, že ne všichni zúčastnění mají vždy přímý přístup k dokumentaci pacienta, data se duplikují a systém zaplavují chyby. Přesně tento problém řeší ClinicCoach.

Pomocí tohoto softwarového nástroje, vyvinutého firmou CoachIT, dceřinou společností koncernu B. Braun, lze digitálně zaznamenávat, zpracovávat, vyvolávat a hodnotit údaje pacientů. Ty jsou tak vždy aktuální a lze s nimi pracovat nezávisle na času a místě - třeba i přímo u lůžka pacienta. Přenosný minipočítač umožňuje mobilní ukládání údajů a data se synchronizují s počítači na stanicích nebo v pracovnách lékařů. Výsledkem je, že lékaři i ošetřující personál ve zdravotnických zařízeních, domovech důchodců nebo domech s pečovatelskou službou mohou získat plný přístup k důležitým informacím pouhým stiskem tlačítka. Divize OPM uvedla ClinicCoach na trh v létě 2006. Systém se skládá z různých modulů, které lze podle potřeby nastavit a rozšířit. Frank Czubayko, ředitel společnosti CoachIT, vysvětluje: „Práce se zdravotní dokumentací v elektronické formě je rychlejší, bezpečnější a účinnější. Její význam v oblasti péče o pacienty neustále vzrůstá. To jsou důvody, proč se ClinicCoach stal důležitým doplňkem našich stávajících služeb. Rádi bychom oblast použití tohoto nástroje ještě rozšířili.“

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník