Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Bezpečnost personálu - průzkum četnosti poranění ostrými předměty

Bc. Tomáš Kovrzek

2. Duben 2012

Bezpečnost personálu

Pracovní skupina Bezpečnost personálu, která byla založena při Aesculap Akademii, i ve svém třetím roce života přináší několik novinek ze své činnosti. Mezi ty nejvýznamnější patří realizace ankety, jejímž cílem je zjištění četnosti poranění ostrými předměty během pracovních činností nelékařů.

Anketa navazuje na předchozí šetření, které bylo skupinou provedeno na přelomu let 2009 a 2010. Důvodem jejího opakování a rozšíření s odstupem jednoho roku je zjistit, zda ve sledovaných oblastech dochází v průběhu času k dalšímu vývoji.

Pomocí ankety chceme také zachytit vliv vzdělávacích informačních aktivit z oblasti bezpečnosti personálu na odpovědi jednotlivých účastníků šetření. Anketa byla také nově rozšířena o nelékařské zdravotnické pracovníky z nemocničních zařízení nefakultního typu. I zde očekáváme další informace z oblasti porovnání odpovědí respondentů. Celkem bylo distribuováno 2 800 dotazníků. Předpokládaná doba zveřejnění výsledků ankety bude září 2012.

Další novinkou v činnosti pracovní skupiny je zprovoznění nových internetových stránek www.bezpecnostpersonalu.cz, kde v přehledném členění naleznete jednotlivá témata, kterým se pracovní skupina věnuje. Najdete zde výsledky předchozího dotazníkového šetření, doporučené pracovní postupy, převzaté články a v neposlední řadě také anketu s názvem „Jaké téma z oblasti bezpečnosti personálu vás nejvíce zajímá“ (vstoupit do ankety). Nejzajímavější dotazy oceníme drobným dárkem.


Více informací:

Bezpečnost personálu

Aesculap Akademie

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník