Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Bezpečná úprava a podávání léků na Colours of Sepsis

24. Únor 2020

Bezpečná úprava a podávání léků na Colours of Sepsis

Jak bezpečně zacházet s léčivy? To se interaktivní formou dozvěděly nejen sestry ve středu 29. ledna 2020 ve velkém sále Platinum v Clarion Congress Hotelu v Ostravě na již tradičním sesterském workshopu Bezpečná úprava a podání léčiv. Připravila ho Aesculap Akademie a její pracovní skupina Bezpečnost personálu.

Pro dezinfekci vstupu do vaku nebo ampule preferujeme:
a) sterilní čtverečky napuštěné 70% IPA,
jednotlivě balené,
b) čtverečky z buničiny napuštěné
70% IPA,
c) dezinfikujeme přímo postřikem
70% IPA.

Pro aspiraci 2,4 ml roztoku Gancikloviru (500 mg/10 ml aqua pro inj.) použiji:
a) 2ml dvousložkovou stříkačku, ale
stupnice do 3 ml,
b) 2ml trojsložkovou stříkačku, ale stupnice
do 3 ml,
c) 5ml dvousložkovou stříkačku,
d) 5ml trojsložkovou stříkačku.

Vyjmenujte zákaldní osobní ochranné pracovní prostředky zdravotnického personálu při podávání cytostatik:
a) rukavice, plášť,
b) ústenka, ochranné brýle,
c) ústenka, rukavice, plášť, ochranné
brýle, čepice, návleky.

Jaký typ ochranných rukavic se používá při aplikaci cytostatik?
a) sterilní latexové rukavice,
b) nesterilní pudrové rukavice,
c) nitrilové rukavice.

„Barvy sepse“ jsou kromě jiného i největším kongresem zdravotních sester v České republice, a proto mohou oslovit velký počet nelékařských zdravotnických pracovníků. Letos byla z kapacitních důvodů registrace na nelékařskou část zastavena na počtu 600 osob. „Postgraduální kurz sester v intenzivní péči byl uspořádán již posedmé a pracovní skupina Bezpečnost personálu se do jeho organizace zapojila počtvrté. Workshopem se prolínalo téma léčiv, jejich úpravy a podání,“ vysvětluje spolutvůrce scénáře sesterského workshopu a odborný garant Aesculap Akademie Bc. Tomáš Kovrzek. První a částečně i druhá část se věnovala problematice chemické expozice, třetí část se pak zaměřila na parenterální výživu na jednotce intenzivní péče. Některé z přednášejících, členy pracovní skupiny, jsme požádali o rozhovor a krátké představení jejich tématu. Jaká byla jejich role a co zajímavého jsme se od nich dozvěděli?

 

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.

Úloha PharmDr. Rychlíčkové, která pracuje jako klinická farmaceutka, spočívala v položení teoretického základu pro následné simulace. V rámci přípravné fáze pak plnila roli konzultantky. „Hlavním cílem workshopu bylo ukázat, jak bezpečně zacházet s rizikovými léčivy, upozornit na existující slabá místa v každodenní praxi a motivovat účastníky workshopu k zamyšlení se nad každodenní rutinou,“ uvedla PharmDr. Rychlíčková. Pod jejím vedením se účastníci seznámili s nebezpečím expozice při běžné manipulaci s léčivy na nemocničních odděleních. V případě parenterální výživy se kladl největší důraz na zajištění stability systému a obsažených látek a na prevenci inkompatibilit. „U tématu expozice je důležité si zapamatovat, že rizikové je hlavně dlouhodobé vystavení personálu nízkým až stopovým dávkám léčiv. Co se týká manipulace s parenterální výživou, nejdůležitější je maximální možná prevence mikrobiální kontaminace a v rámci prevence inkompatibilit důsledné dodržování pokynů výrobců aditiv,“ shrnula PharmDr. Rychlíčková. Úpravu léčiv je tedy třeba provádět podle doporučených postupů s pomocí moderních pomůcek chránících nejen léčivo a pacienta, ale i personál. Je vhodné používat ochranné rukavice i při manipulaci s běžnými léčivými přípravky, jako jsou například antibiotika či antivirotika, a s cytostatiky pracovat v chemoprotektivních rukavicích.


Spokojený organizační tým bezprostředně po workshopu Bezpečná úprava a podávání léků na kongresu Colours of Sepsis

Bc. Tomáš Kovrzek

Odborný garant Aesculap Akademie Bc. Tomáš Kovrzek přijal roli zvídavé sestry z oddělení, která kolegy doprovázela, vyzkoušela si na vlastní kůži postup likvidace cytostatické havárie a kladla různé všetečné otázky. A co nejdůležitějšího by si podle něj měly sestry zapamatovat? „Chraňte před chemickou kontaminací samy sebe,“ říká Bc. Kovrzek. „Chemická kontaminace je nedílnou součástí rizika práce zdravotní sestry, a je tedy nutné se před ní dostatečně chránit. To znamená používat zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky i osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat odpovídající bezpečnostní postupy, které je třeba procvičovat a ověřovat,“ dodává Bc. Kovrzek.

 

PhDr. Jana Toufarová

Staniční sestra hemodialyzačního střediska Interní gastroenterologické kliniky Fakultní nemocnice Brno PhDr. Jana Toufarová coby všeobecná sestra ukázala v bloku o chemické kontaminaci účastníkům, jak správně ředit a upravovat léčivo, aby se nepotřísnili a chránili sami sebe. Svým kolegyním vzkazuje: „Sestra musí myslet i na svoje zdraví a co nejvíce používat pomůcky, které ji ochrání. Myslete na to, že je potřeba pracovat v rukavicích a prosazujte na pracovišti používání dalších bezpečnostních pomůcek.“

 

Mgr. Tomáš Glac
Staniční sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) Fakultní nemocnice Ostrava Mgr. Tomáš Glac se podílel na části workshopu věnované úpravě a podávání parenterální nutrice (PEN). Kromě teorie provázel i praktickou ukázkou správné přípravy vaků. „Základem této činnosti je aseptická příprava. Mikrobiální kontaminace je z praktického hlediska nejčastější komplikací. Parenterální výživa obsahuje všechny důležité živiny, a je tedy ideální živnou půdou pro mikroorganismy,“ upozornil Mgr. Glac a pokračoval: „Dalším pravidlem u firemních vaků je znát jejich SPC. Doporučuje se i používání infuzních lipidových filtrů, které zachytávají nejen případné precipitáty. Nesmíme zapomínat ani na to, že PEN se aplikuje samostatným lumen katétru či kanyly, neboť jak jsme předvedli před zraky publika, vaky jsou inkompatibilní s velkým množstvím léčiv.“

 

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun

Inkontinence trápí téměř 40 % populace, tedy skoro každého druhého Čecha. Uvádí se, že ženy trpí inkontinencí dvakrát častěji než muži a že některým typem inkontinence trpí během života 60 % žen. „Trend není příznivý, počet nemocných se spíše zvyšuje. I proto jsme v rámci World Continence Week, který letos připadá na 15.–22. června, připravili informační kampaň Mýty a fakta, která by toto často tabuizované téma pomohla více otevřít,“ vysvětluje brněnská uroložka sítě ambulance B. Braun Plus MUDr. Vlasta Vyhnánková, Ph.D.

17.06.2020
Aktuality z B. Braun

Pandemie koronaviru, krize, kterou z nás nikdo nečekal. Zasáhla nás všechny. Každý z nás jí musel čelit tváří v tvář. Situace stále není pro nikoho jednoduchá. Negativní dopady koronavirové krize se nevyhnuly ani Skupině B. Braun. A právě proto jsme se zeptali Petra Macouna, jednatele společností B. Braun Medical a B. Braun Avitum, na to, jak toto krizové období ustála Skupina B. Braun v České a Slovenské republice? 

20.05.2020
Aktuality z B. Braun