Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Berlínská nemocnice Charité hostila mezinárodní sympozium intervenční kardiologie

2. Leden 2013

Berlínská nemocnice Charité hostila mezinárodní sympozium intervenční kardiologie

Ve dnech 16.-17. listopadu se konal v Berlíně již druhý ročník mezinárodního sympozia DEB (Drug Eluting Balloon - lékový PTCA katetr). Tato akce je v současnosti největším setkáním svého druhu na světě a zúčastňují se jí všichni významní výrobci lékových PTCA katetrů.

 

Nechyběly tak firmy Bard, Biotronik, Medtronic a samozřejmě světový leader v této oblasti firma B. Braun Melsungen AG, pod jejíž záštitou se toto sympozium konalo. Ve starobylém domě „Langebeck-Virchow-Haus“ v bezprostřední blízkosti berlínské nemocnice Charité diskutovali nad problematikou léčivem potažených PTCA katetrů přední odborníci z celého světa.

 

Hlavním tématem bylo využití DEB v koronární i periferní oblasti

Hlavním tématem byl aktuální stav možností využití této zajímavé technologie v koronární i periferní oblasti, zejména jako tzv. „DEB only koncept“, zahrnující procedurální aspekty, doplňující terapii a sociálněekonomické dopady provázející tuto léčbu. V úvodu byl prezentován přehled vývoje technologie lékového potahu angioplastických balonkových katetrů, o němž velmi působivě pojednal prof. J. F. Granada z New Yorku. V zavedených indikacích in-stent restenózy publikoval nová dlouhodobá data prof. Bruno Scheller, přední osobnost a propagátor DEB technologie v Německu. V dalších přednáškách byly zveřejněny zkušenosti z Japonska a Singapuru, neméně podnětná byla i cost-benefit analýza DEB technologie zpracovaná prof. Klausem Bonaventurou, která by jistě mohla zajímat nejenom odborníky zabývající se německým systémem zdravotního pojištění.

 

DES nebo DEB, stent s lékovým katetrem či lékový stent?

Rozvoj moderních radiodiagnostických metod, a zejména optické koherentní tomografie, skýtá nové možnosti výzkumu i pro DEB, a poskytuje tak dosud těžko získatelné informace o endotelizaci stentů a skutečných anatomických poměrech v cílové lézi. Velmi zajímavým tématem bylo srovnání výsledků lékových stentů DES a lékových balonků DEB, kde se potvrzují slibné výsledky v léčbě tepen malých průměrů pomocí prosté balonkové angioplastiky. Dále bylo publikováno užití lékových PTCA katetrů v chronických totálních uzávěrech a v bifurkačních lézích. Předmětem zájmu byl i koncept běžného kovového stentu s lékovým katetrem ve srovnání s lékovým stentem. Cílem je vždy dlouhodobé zprůchodnění cílové tepny s minimalizací průvodních komplikací, mezi které patří především časná a střednědobá trombóza a dlouhodobé užívání antiagregační léčby. Angioplastika provedená lékovým PTCA katetrem může být za určitých podmínek, které byly na sympoziu opakovaně diskutovány, vhodným řešením zejména pro starší pacienty, které čeká v nejbližší budoucnosti chirurgický zákrok spojený s rizikem krvácení.

Závěr sympozia byl věnován dalšímu rozvoji této nadějné technologie a probíhajícím studiím, jako je využití DEB u pacientů s fibrilací síní či vývoj speciálních forem potahovaných PTCA katetrů. Nezbývá než si přát, aby vývoj v této oblasti šel i nadále kupředu a přinesl další nové alternativy léčby pro pacienty s infarktem myokardu.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory