Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Běh pro Paraple

14. Červenec 2011

Běh pro Paraple

V Praze se 9. června 2011 uskutečnil již 12. ročník Běhu pro Paraple, kterého se zúčastnilo na čtyři stovky závodníků - dětí i dospělých.

Akce probíhala v Letenských sadech a návštěvníci si mohli sami například vyzkoušet jízdu zručnosti na vozíku a zjistit, s jakými potížemi se vozíčkáři potýkají.

Společnost B. Braun se již několik let podílí na zajišťění kontinence u vozíčkářů. Mimo tyto obchodní aktivity spolupracuje s centrem Paraple v rámci společenské odpovědnosti a připravuje společný projekt "I člověk na vozíku může být zdravý, a to mu přináší Úsměv pro život."

B. Braun ani letošní rok nevynechal příležitost a populární akci Běh pro Paraple navštívil. Dorazily
i známé osobnosti, jako např. Jaroslav Uhlíř, Pavel Nový, Jakub Prachař, Josef Náhlovský, Vojta Dyk
a skupina Nightwork, a nechyběl ani prezident správní rady Centra Paraple Zdeněk Svěrák.

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost, jejíž poradenské a rehabilitační centrum pomáhá vozíčkářům s poškozením míchy vyrovnat se s novou životní situací. V České republice úraz
s poraněním míchy zasáhne každý týden do života čtyř lidí.

Tereza Vosiková
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun