Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Článek

Barometr českého a slovenského zdravotnictví 2023: Výzvy a nedostatky

redakce Braunovin

20. listopad 2023

Dle nedávného průzkumu většina ředitelů nemocnic v České republice považuje kvalitu zdravotnického systému za dostatečnou ve srovnání s Evropou, přičemž 96 % vyjádřilo spokojenost. Situace je však podstatně horší na Slovensku, kde je se stavem zdravotní péče spokojeno pouze 32 % ředitelů nemocnic. Oba státy mají obavy z horšící se dostupnosti (66 % v České republice a 91 % na Slovensku) a kvality (55 % v České republice a 75 % na Slovensku) zdravotní péče.
 

 Graf vyhodnocení otázky: „Považujete český/slovenský systém zdravotní péče v celoevropském srovnání za kvalitní?“
 Graf vyhodnocení otázky: „Považujete český/slovenský systém zdravotní péče v celoevropském srovnání za kvalitní?“

Průzkum také odhalil, že oba státy se potýkají se značným nedostatkem personálu, zejména mezi sestrami (91 % v České republice a 78 % na Slovensku). Kromě toho došlo v České republice k významnému nárůstu nedostatku lékařů, jak uvádí 87 % ředitelů nemocnic, zatímco na Slovensku je tento nárůst postupnější. Nejčastěji chybějící personál v nemocnicích se nachází v odděleních interní medicíny, anesteziologie-resuscitace a jednotkách intenzivní péče, stejně jako ve všeobecné ošetřovatelské a instrumentální péči.

Ředitelé nemocnic obecně vnímají kompetence lékařů jako dostatečné s tím, že 64 % českých ředitelů nemocnic a 66 % slovenských ředitelů nemocnic doufá v zvýšení kompetencí sester. Na druhou stranu se přesčasová práce v nemocnicích považuje za problém zejména u lékařů (69 % v České republice a 61 % na Slovensku), zatímco 44 % českých ředitelů nemocnic a 32 % slovenských ředitelů nemocnic spíše nevidí přesčasovou práci jako problém u sester.

Co se týče zlepšení, čtvrtina ředitelů nemocnic v obou zemích by uvítala změnu zaměření lékařských oddělení, včetně zavření nevýhodných oddělení a posílení těch s potenciálem. Vyhoření zůstává v obou zemích významným rizikem spolu s přesčasovou prací a bezpečností personálu.

Pokud jde o financování, 53 % českých ředitelů nemocnic a 49 % slovenských ředitelů nemocnic neočekává zlepšení finanční situace v roce 2023.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník