Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Babský uzel a první část chirurgického uzlu

16. Duben 2009

Babský uzel a první část chirurgického uzlu

Babský uzel

Při vázání čtvercového (ambulančního) uzlu je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, abychom nezhotovili takzvaný „babský“ uzel. Babskému uzlu je nutné se vyvarovat, neboť může sklouznout,
je-li vystaven zvýšenému napětí. Porovnejte, prosím, pečlivě oba uzly a prostudujte rozdíly mezi nimi. Ověřte si, zda při vázání uzlů používáte správnou techniku.

  

Babský uzel (obr.vlevo)
Čtvercový (ambulantní uzel) (obr.vpravo)

Chirurgický uzel - první část uzlu

Sešíváme-li tkáně pod napětím, je třeba, aby byl uzel obzvlášť pevný a nesklouzl. Této pevnosti lze dosáhnout dvojím obtočením jednoho vlákna kolem druhého. Zvýší se tím tření mezi oběma konci vláknen a výsledný uzel je pevnější. Uzel se nikdy nepoužívá na kůži, neboť tato vrstva by neměla být nikdy sešívána pod tahem. Případné napětí je třeba řešit nejprve suturou podkoží uvolňující napětí povrchové vrstvy.

     

Bílý konec vlákna veďte přes natažený ukazovák levé ruky. Zbytek vlákna ponechte v levé dlani. Modrý konec veďte přes natažený palec a zbylou část modrého konce podržte pravou rukou. (obr.vlevo)
Přiložte k sobě ukazovák a palec levé ruky. (obr.uprostřed)
Levou ruku otočte dolů a palec zasuňte pod bílý konec. (obr.vpravo)

     

Modrý konec vlákna uchopte mezi ukazovák a palec levé ruky. (obr.vlevo)
Levým ukazovákem podvlékněte modrý konec pod bílý. (obr.uprostřed)
Zbylou část modrého konce protáhněte pod bílým koncem. (obr.vpravo)

     

Přiložte k sobě ukazovák a palec levé ruky. (obr.vlevo)
Levou ruku otočte dolů a palec zasuňte pod bílý konec. (obr.uprostřed)
Modrý konec vlákna uchopte mezi ukazovák a palec levé ruky. (obr.vpravo)

     

Levým ukazovákem podvlékněte modrý konec pod bílým. (obr.vlevo)
Zbylou část modrého konce protáhněte pod bílým koncem. (obr.uprostřed)
Vznikne první část chirurgického uzlu. (obr.vpravo)

Převzato z koncernového materiálu

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory