Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

B. Braun Space GlucoseControl

2. Červenec 2014

B. Braun Space GlucoseControl

Každý rok jsou udělovány prestižní mezinárodní ceny, které souvisejí s bezpečností pacientů. Patří k nim i německá cena German Award in Patient Safety. Koncern B. Braun se tento rok rozhodl přihlásit do soutěže svůj úspěšný a inovativní projekt na sofistikované HW a SW řešení na kontrolu glykemie. Zde přinášíme jeho přednosti.

Systém regulace glykemie B. Braun Space GlucoseControl znamená nový standard bezpečnosti pacientů na jednotkách intenzivní péče (JIP) a umožňuje významně omezit dříve všudypřítomná zdravotní rizika kriticky nemocných pacientů. Jen v samotném Německu by tato inovace mohla pomoci více než 2 milionům pacientů na jednotkách intenzivní péče.

 

Regulace glykemie je klíčovým faktorem bezpečnosti na JIP

Péče o kriticky nemocné pacienty je nesmírně náročná a staví lékaře i zdravotní sestry před řadu nejrůznějších problémů.

Porucha glukózového metabolismu komplikuje zdravotní stav kriticky nemocných pacientů. Na metabolismus glukózy působí negativně také enterální i parenterální výživa, infekce či diabetes. Důsledkem pak může být zvýšená tvorba glukózy v játrech, porucha absorpce glukózy buňkami a inzulinová rezistence. Jedná se o dobře známý fenomén, označovaný jako „stresový diabetes“ nebo „posttraumatická hyperglykemie“.

Regulace hladiny cukru v krvi hrála donedávna v intenzivní péči spíše druhořadou úlohu. Vědecké studie však prokázaly, že variabilní hodnoty glykemie, hypo- nebo hyperglykemie jsou pro pacienty v kritickém stavu nebezpečné. Z toho vyplývá, že stabilizace hladin krevního cukru má pro tyto pacienty prokazatelně příznivý účinek. 

Spolehlivá kompenzace glykemických hodnot má na kriticky nemocné pacienty příznivý vliv v mnoha směrech: snižuje riziko mortality, závažných infekčních komplikací, sepsí i riziko selhání ledvin a s ním související potřeby dialýzy a zkracuje dobu hospitalizace i délku umělé plicní ventilace.

 

 

Spolehlivá regulace glykemie je náročná záležitost

Správná regulace hodnot glykemie byla doposud komplikovanou a časově poměrně náročnou záležitostí, která vyžadovala od ošetřujícího personálu velké pracovní nasazení a mnoho znalostí i zkušeností. Léčba probíhala na základě standardních protokolů pro podávání inzulinu. Dávka inzulinu se stanovovala spíše odhadem než podle objektivních kritérií. Často proto docházelo k nesprávným odhadům s potenciálně letálními následky.

Rizika spojená s opomíjením správné regulace glykemie jsou známá již dlouho. Doporučení Americké diabetologické společnosti (American Diabetes Association, ADA) a Americké společnosti klinických endokrinologů (American Association of Clinical Endocrinologists, AACE) již dříve upozorňovala:

„Nekorigovaná hyperglykemie může vést u hospitalizovaných pacientů k závažným problémům…, je proto třeba nalézt způsob, jak nemocnicím umožnit zavedení strukturovaných protokolů pro bezpečnou a účinnou úpravu hladiny cukru v krvi, a to na jednotkách intenzivní péče i standardních odděleních.“

 

 

 

Space GlucoseControl je uživatelsky přívětivý, spolehlivý a objektivní

Regulace hladiny cukru v krvi pomocí systému Space GlucoseControl od B. Braun je uživatelsky přívětivá, spolehlivá, validní a objektivní. Díky systému Space GlucoseControl dostávají zdravotní sestry do rukou nástroj, který automaticky zohledňuje všechny relevantní faktory a umí přesně a spolehlivě stanovit ideální dávku inzulinu. Pracovní zatížení sester pak redukuje na měření aktuálních hodnot glykemie a na jejich zadání na dotykové obrazovce systému Space GlucoseControl.

Vědecký algoritmus, který byl vyvinut v rámci projektu Evropské unie CLINICIP, slouží k výpočtu ideální doporučené dávky a určení doby odběru kontrolní hladiny glykemie. Systém bere v úvahu také nutriční faktory, jež představují největší zdroj nejistot při léčbě podle tradičních protokolů pro dávkování inzulinu.

Pracovní podmínky na jednotkách intenzivní péče vyžadují léčebné postupy a nástroje, které jsou bezpečné, jednoduché a rychle použitelné. Stres, nedostatek času, zkušeností i kvalifikace jsou v každodenním provozu nemocnice systematickými rizikovými faktory. Systém Space GlucoseControl tato rizika odbourává. Přináší ošetřujícímu personálu výraznou úlevu a účinnou pomoc při práci s pacienty a stabilizaci jejich zdravotního stavu.

Zejména brilantní zpětná vazba z mezinárodních trhů odráží úlevu, že komplikovanou problematiku regulace hladin glykemie je možné řešit velice snadno a bezpečně.

V německých nemocnicích je více než 26 000 lůžek pro intenzivní péči. Spolkový informační systém pro monitorování v oblasti zdravotnictví (Gesundheitsberichterstattung des Bundes) uvedl, že v roce 2012 prošlo jednotkami intenzivní péče celkem 2 127 037 pacientů.

Systém B. Braun Space GlucoseControl coby první počítačový systém pro efektivní řízení hladin glykemie přispívá významným způsobem k trvalému zvyšování bezpečnosti těchto pacientů a ideálně vyhovuje podmínkám nemocničního provozu, kde umožňuje účinně předcházet závažným komplikacím či zdravotním rizikům. Naším cílem je učinit z tohoto systému celosvětový standard bezpečnosti na jednotkách intenzivní péče, působící ve prospěch našich pacientů.

Těší nás, že se systém Space GlucoseControl po úspěšném etablování v reálných podmínkách dále vyvíjí. V brzké době přinese výrobce výraznou inovaci, která dále ulehčí práci obsluhujícímu personálu a bude dostupnější pro více uživatelů. V časopise Braunoviny vám o tom samozřejmě včas přineseme podrobné informace. 

 

 

 

 

 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče