Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

B. Braun pomáhá společně s vámi

15. Leden 2009

B. Braun pomáhá společně s vámi

Vánoce většina z nás považuje za svátky klidu, pohody a sblížení. Jako výraz sounáležitosti a pospolitosti se lidé v tomto čase tradičně navštěvují, více si povídají a předávají si dárky. Zkrátka - mají k sobě o krok blíž než jindy.

Společnost B. Braun Medical se také rozhodla dostát této milé tradici. Její zástupci navštívili a obdarovali ty, kteří byli nuceni Štědrý den roku 2008 prožívat  odlišně od většiny z nás a bohužel
i jinde, než by jim bylo milé. Zavítali mezi malé pacienty z Kliniky dětské onkologie FN Brno.

Aby byla naše pomoc opravdu účinná, věnovali jsme finanční prostředky původně určené na vánoční pozornosti pro naše partnery na zpříjemnění jejich pobytu v tomto zdravotnickém zařízení. K jejich úsměvu jste tak přispěli i vy. Děkujeme vám.

Rozhovor s prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D.,  přednostou Kliniky dětské onkologie FN Brno, přineseme v některém z dalších čísel Braunovin.

Tomáš Olbrich
oddělení marketingu

Tomáš Olbrich
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun