Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

B. Braun podpořil Světový den hygieny rukou

28. Květen 2013

B. Braun podpořil Světový den hygieny rukou

Světový den hygieny rukou je projektem Světové zdravotnické organizace (WHO). Společnost B. Braun se opět aktivně zapojila do jeho podpory a uspořádala v mnoha nemocnicích v České republice instruktážní akce. Odstartovala se tak dlouhodobá kampaň „Chraňte život čistýma rukama“.

Návštěvníci stánků si mohli „na vlastní kůži“ vyzkoušet a vizuálně zkontrolovat správný postup hygienické dezinfekce rukou. Akce proběhly v Kolíně, Kladně, Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pardubicích, Litomyšli, Svitavách a Náchodě. V mnoha nemocnicích jsme se setkali se vstřícným přístupem a aktivní účastí kolemjdoucích pacientů, ale hlavně také zdravotnického personálu. Některé nemocnice se přihlásily do naší soutěže, kdy na jednotlivých odděleních vznikly pětičlenné týmy, které následně mezi sebou soutěžily. Musely prokázat teoretické znalosti v písemném testu, ale také znalost praktického provedení dezinfekce rukou, což bylo vizuálně kontrolováno pod UV lampou.

I letošní rok jsme se přesvědčili, že rozšiřování osvěty v oblasti hygieny rukou je velkým přínosem. Děkujeme všem kolegům, kteří se na přípravách aktivně podíleli.

 

Praha - Královské Vinohrady

Jednou z nemocnic, která se zapojila do akce nazvané „Soutěžte s námi“, byla Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pod vedením náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Libuše Gavlasové, která soutěžní odpoledne zahájila.

Vítězný tým z FN Královské VinohradyPřihlásilo se sedm pětičlenných týmů jak z chirurgických, tak interních oborů. V některých týmech byli zastoupeni i lékaři. Všichni přistoupili k soutěži zodpovědně s patřičnou dávkou bojovnosti, za podpory kolegů z mateřských klinik. Teoretickou část, kvíz s otázkami, zvládli všichni bez problémů. Praktickou kontrolu provedení hygienické dezinfekce rukou dezinfekčním přípravkem s fluorescentní přísadou pod UV lampou u každého soutěžícího přísně hodnotila MUDr. Václava Ryantová.

Všichni účastníci prokázali nadprůměrné znalosti, ale vyhrát mohl jen jeden. S nejvyšším počtem bodů nakonec zvítězil a věcnou cenu získal tým chirurgické kliniky. Blahopřejeme!

Světový den hygieny rukou v pardubické nemocniciPraha - Motol

Ve Fakultní nemocnici v Motole proběhla informační kampaň zaměřená primárně na návštěvníky a pacienty nemocnice. Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie pod vedením MUDr.

Vilmy Benešové vytvořilo dva edukační kiosky, první ve vstupním vestibulu pro dospělé pacienty a druhý ve spojovacím koridoru dětské části.


U obou edukačních stánků byli návštěvníci i pacienti poučeni o důležitosti dodržování základních hygienických postupů, mytí a dezinfekce rukou.

Dozvěděli se také, že výsledek, dobu a úspěšnost či neúspěšnost léčby ovlivňuje kromě zdravotnického personálu také přístup pacienta a jeho příbuzných k obecným hygienickým pravidlům chování v nemocnici. 

Ústí nad Labem

Na dětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem proběhlo setkání s personálem i dětskými pacienty, při němž pod vedením vedoucí oddělení hygieny Dany Vaculíkové byla všem vysvětlena důležitost správné hygieny rukou. Této akci asistovali k radosti dětí i klauni z pěveckého sboru Cancioneta Praga, od kterých se děti učily, jak je důležité mít čisté ruce. Odměnou jim kromě dortu byl i pohled na „svítící ruce“ v Blackboxu po správném provedení mytí rukou.

Písek

V Písku Světový den hygieny rukou podpořilo tři sta lidí. Kromě zdravotnického personálu nemocnice i studenti gymnázia, žáci několika tříd místních základních škol, studentky střední zdravotnické školy a také pacienti a další laická veřejnost. 

Děkujeme vedení nemocnice za podporu a skvělou organizaci této akce. Doufáme, že se nám v lidech podařilo při osvětě ohledně hygieny rukou zanechat paměťovou stopu! 

Domažlice

Ve vstupním vestibulu Domažlické nemocnice si za pomoci studentů Střední zdravotnické školy kolemjdoucí pacienti i návštěvníci nemocnice společně s personálem mohli také vyzkoušet, jak dobře si umí vydezinfikovat ruce. Pod patronací hlavní sestry Domažlické nemocnice Mgr. Jany Barbory Boučkové probíhaly praktické ukázky hygieny rukou a personál obdržel brožury, kde jsou uvedeny přesné postupy, kdy a jak si ruce mýt a dezinfikovat. 

Sokolov

V nemocnici Sokolov jsme za podpory hygienické sestry Zlaty Frankové prováděli na centrálním příjmu praktické ukázky hygieny rukou opět s možností podívat se, jak dobře jsme si ruce dezinfekcí ošetřili. Personál i pacienti se přesvědčili kontrolou v Blackboxu, že kombinace správného množství dezinfekce a správného postupu vede k dobře vydezinfikovaným rukám. 

V náchodské nemocnici víme, jak na čisté ruce!

Náchodská nemocnice se připojila k Světovému dni hygieny rukou a dne 7. května 2013 od 8:00 do 13:00 hodin uspořádala Den hygieny rukou.

V prostorách suterénu a přízemí Ambulantního pavilonu v dolním areálu nemocnice se každý zájemce mohl mimo jiné dozvědět, jak správně dodržovat hygienu rukou, jaký zvolit způsob mytí a jak provádět účinnou dezinfekci. V neposlední řadě také návštěvníci dostali informace, jaký způsob mytí zvolit, aby ruce byly opravdu čisté.

„Čisté ruce jsme všem rádi zkontrolovali pomocí UV lampy a každému jsme vysvětlili, proč a hlavně jak čisté ruce mají vypadat,“ vysvětluje garant akce hlavní sestra nemocnice Mgr. Renata Dušková.

Akci pořádala nemocnice poprvé, nicméně na prevenci a odstraňování nemocničních nákaz se nemocnice zaměřuje již dlouhodobě a proti infekcím intenzivně a úspěšně bojuje.

„Důležitá je pro nás osvěta mezi dětmi, proto jsme oslovili ředitele náchodských základních škol a připravili pro děti krátké soutěže s danou tematikou a samozřejmě také s malou odměnou,“ zdůrazňuje hlavní sestra.

Školáci z prvního stupně základních škol byli vůbec nejčastějšími návštěvníky této akce. Téměř dvě stovky dětí z pěti náchodských základních škol postupně bedlivě poslouchaly vyprávění nemocniční hygieničky a její asistentky a pečlivě si zkoušely umýt ruce. Současně viděly, jak jejich paní učitelka nebo pan učitel „svítí“ nebo „nesvítí“ pod UV lampou.

„Program pro děti jsme měli naplánovaný tak, aby se každé třídě mohly naše zaměstnankyně přímo věnovat a aby dětem v menších skupinkách vysvětlily a ukázaly vše potřebné,“ doplňuje jedna z organizátorek akce, vedoucí nemocničního Infocentra Hana Voborníková.


Mgr. Lukáš Holub
tiskový mluvčí Nemocnice Náchod

Mgr. Zdeněk Fikr
divize OPM - dezinfekce a hygiena, diabetologie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun