Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

B. Braun hlavním partnerem královéhradeckých ošetřovatelských dnů

6. Listopad 2014

B. Braun hlavním partnerem královéhradeckých ošetřovatelských dnů

Na kongresu bylo zaregistrováno celkem 256 posluchačů a 118 studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Hradec Králové. Během dvou dnů zaznělo celkem 36 zajímavých přednášek.

 

Ve dnech 11. 12. září 2014 uspořádala Česká asociace sester Region Hradec Králové, ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, kongres XX. královéhradecké ošetřovatelské dny.

V rámci slavnostního zahájení kongresu probíhaly oslavy k 20. výročí této akce. U zrodu I. královéhradeckých ošetřovatelských dnů stála tehdejší hlavní sestra FN Hradec Králové paní Jaroslava Pečenková.

Hlavní témata kongresu byla: Bezpečná nemocnice, Co přineslo uplynulých 20 let?, Ošetřovatelská péče v klinických oborech a Vzdělávání nelékařských pracovníků. Úvodní přednášku Kam směřuje české zdravotnictví představila Mgr. Alena Šmídová, hlavní sestra pro ČR. Za profesní organizaci Českou asociaci sester vystoupila její prezidentka Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA., s příspěvkem Novodobá historie České asociace sester. Diskutovaly se zhoršené pracovní podmínky sester ve smyslu snižování počtu ošetřovatelského personálu na pracovištích při naopak větších nárocích na kvalitu a bezpečnost péče o pacienty.

B. Braun jako generální partner využil možnost prezentace, ve které poukázal na rizika bodných poranění ostrými předměty na odděleních zdravotnických zažízení a navrhl konkrétní řešení pro jejich snížení pomocí bezpečnostních zdravotnických prostředků, které vyrábí.

Na kongresu bylo zaregistrováno celkem 256 posluchačů a 118 studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Hradec Králové. Akci podpořilo doprovodnou výstavou dvacet firem a dva mediální partneři Mladá Fronta a Florence. Organizačního zajištění se ujala firma HANZO Production.

Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na velice kvalitním, odborně a na vysoké úrovni připraveném kongresu, a také všem přednášejícím za pečlivě zpracované přednášky.

 

Ivana Dvořáčková
Mgr. Dana Vaňková
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Hradec Králové
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun