Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

B. Braun spojil síly s Alzheimer Home

Ing. Lucie Kocourková

20. říjen 2023

Aktuality B. Braun

Inovativní partnerství spojující pacienty s onemocněním ledvin s péčí o klienty s Alzheimerovou chorobou má za sebou v budově Omnia ve Slavkově u Brna čtyřměsíční provoz. Ubytovací a lůžková kapacita je naplněna z  90 %. „Nyní už můžeme s jistotou říci, že tato odborná fúze funguje. Zařízení Omnia má širší záběr než kdy dřív a obě společnosti zde dělají to, co umí nejlépe,“ říká MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun CZ/SK. 
 

B. Braun a Alzheimer Home předali šek paraplavkyni Agátě
B. Braun a Alzheimer Home předali šek paraplavkyni Agátě

Úspěšné spojení sil

Skupina B. Braun působí ve Slavkově u Brna od roku 2002, kdy převzala dialyzační středisko  
a nefrologickou ambulanci od původního poskytovatele. Postupně rozšiřovala ambulance o interní, ultrazvukovou či nutriční odbornost. Důležitou součástí poskytované péče je rehabilitace, která nabízí komplexní služby v oblasti fyzioterapie dospělých i dětí se zaměřením na diagnostiku, terapii a prevenci poruch pohybového systému. Po několika letech provozu se Skupina B. Braun rozhodla objekt zrekonstruovat a otevřít zde Domov pro seniory se zdravotním postižením.

„Pro rozsáhlou rekonstrukci bývalého Lázeňského domu a založení domova jsme se rozhodli zejména z důvodu přibývajícího počtu dialyzovaných pacientů, kteří potřebovali také sociální služby. V roce 2016 tak vznikl multifunkční objekt B. Braun Omnia nabízející komplexní služby pro nefrologické pacienty,“ komentuje rozhodnutí Martin Kuncek.

Na jaře letošního roku byla ke spolupráci přizvána společnost ALZHEIMER HOME spadající do skupiny Penta Hospitals, aby ubytovací část převzala a rozšířila její záběr. „V oblasti péče o klienty s Alzheimerovou chorobou jde o významného hráče na českém trhu. Jejich výhodou je, že s cílovou skupinou pracují dlouhodobě a ve větším objemu, mají centralizovaný klientský servis,“ vysvětluje Martin Kuncek.

Skupina B. Braun v Omnii nadále poskytuje veškerou zdravotnickou péči. „Toto spojení je logickým vyústěním dosavadní spolupráce, kdy do našich domovů dlouhodobě docházejí therapy konzultanti B. Braun, například v oblasti hojení ran. Do budoucnosti pak připravujeme i další rozšíření naší kooperace, například v oblasti poskytování domácí dialýzy našim klientům,“ potvrzuje Lucie Zajícová, ředitelka sítě ALZHEIMER HOME.

Kvalita péče na prvním místě

Objem poskytované péče se v Omnii ve Slavkově u Brna nezměnil a stejně vysoká zůstává i její kvalita. Dialýza i všechny ambulance fungují beze změny dál. Jedinou změnou je změna provozovatele ubytovacích služeb. „Nejenže vše funguje dál. Pracují tam navíc pořád stejní lidé. Od změny struktury začátkem června dodnes neskončil ani jeden ze zaměstnanců. Těší mě to a je to pro mě jasný signál, že jsme udělali krok dobrým směrem,“ hodnotí personální stránku Martin Kuncek.

Lůžková kapacita je nyní rozdělena tak, že na nefrologické pacienty připadá 16 lůžek a zbylých 24 pak na seniory zejména s Alzheimerovou chorobou. Třináct z šestnácti nefrologických lůžek je navíc v jiné části budovy, takže se provozy téměř nekříží. „Výhodou pro klienty s Alzheimerovou chorobou je přítomnost interní a nefrologické ambulance. Dále jsou všichni klienti v péči kmenového praktického lékaře Ambulance Penta, který do zařízení pravidelně dojíždí a standardem našich domovů jsou i pravidelné kontroly očním lékařem, stomatologem a dalšími specialisty,“ shrnuje Lucie Zajícová.

Dialyzační středisko ve Slavkově u Brna provozuje B. Braun přes dvacet let

V roce 2002 převzala Skupina B. Braun dialyzační středisko a nefrologickou ambulanci ve Slavkově u Brna do své sítě. „Za tu dobu jsme poskytli bezmála 130 tisíc dialyzačních ošetření na středisku, zajistili přes 50 tisíc ošetření metodou peritoneální (břišní) dialýzy, kdy se pacient po detailním zaškolení dialyzuje doma, a desítky pacientů jsme připravili na úspěšnou transplantaci,“ vypočítává MUDr. Jana Blaštíková, primářka dialyzačního střediska B. Braun Avitum ve Slavkově u Brna

Zároveň je Slavkov u Brna i vyhledávanou destinací pro tzv. Prázdninové dialýzy, kdy pacienti odjíždí na dovolenou a personál B. Braun jim zařídí náhradní místo, kde se budou dialyzovat. Takových ošetření zde zdravotníci provedli téměř 1300. „Naši pacienti k nám dochází v průměru 3x týdně a dialyzují se po dobu až 5 hodin. Je pro ně zásadní příjemné prostředí a zdravotnický personál, na který se mohou spolehnout,“ zdůrazňuje primářka Blaštíková.

Neméně důležité je zavádění nejnovějších medicínských přístupů a technologií do léčby pacientů. Dialyzační střediska B. Braun Avitum poskytují všechny formy dialyzační péče, včetně domácí hemodialýzy. Pacient má doma dialyzační přístroj velikosti tiskárny a dialyzuje se v době, kdy mu to vyhovuje. Přístroj si navíc s sebou může vzít na dovolenou nebo na chatu. „Tady ve Slavkově u Brna na svého prvního pacienta na domácí hemodialýze ještě čekáme, ale jsme připraveni ji poskytovat jak pacientům, kteří budou schopni dialyzovat se sami doma, tak pacientům v sociálních zařízeních, kde budou přístroj obsluhovat sociální nebo terénní pracovníci,“ uzavírá primářka Blaštíková.

Sto tisíc pro Agátu

V rámci dne otevřených dveřích pro odbornou veřejnost, byl předán šek ve výši 100 tisíc korun Nadačnímu fondu Emil. Peníze jsou určené pro paraplavkyni Agátu Koupilovou, která usiluje o nominaci na nadcházející paralympijské hry v Paříži. Sportovkyně na místě šek osobně převzala. Na stotisícový dar se rovným dílem složily skupiny B. Braun a Alzheimer Home. „Za finanční podporu moc děkuji, budu si tak moci dovolit pronájem více hodin v bazénu a celkově se lépe připravovat nejen na paralympiádu v Paříži,“ říká mladá studentka práv Agáta Koupilová.

Nadační fond Emil se od roku 2009 zabývá podporou mladých sportovců se zdravotním postižením. Podporu realizuje formou přímé finanční pomoci, vytvářením sportovních příležitostí a pořádáním sportovních událostí. I když působí v rámci celé České republiky, doma je v Jihomoravském kraji, kde například pořádá Evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Těch se každý rok účastní bezmála tisícovka sportovců se všemi typy zdravotních postižení z osmnácti zemí Evropy. „Děkujeme B. Braun a Alzheimer Home za přizvání na tuto slavnostní událost a za obrovskou finanční podporu, kterou se společně rozhodli darovat zrovna Agátě. Ta se totiž uchází o svoji první účast na paralympiádě a tato částka jí přiblíží do Paříže," uvádí Pavel Zbožínek z nadačního fondu a dodává: „máme ale také radost, že jsme mohli přispět k programu této události a uvést Hands Dance, skupinu tlumočící písně do znakové řeči.“  

B. Braun Omnia ve Slavkove u Brna Dialyza ambulance Alzheimer Home B. Braun Omnia ve Slavkove u Brna Dialyzační středisko ambulance Alzheimer Home zleva: starosta Michal Boudný, primářka Jana Blaštíková, ředitelka AH Lucie Zajícová, ředitel B. Braun Martin Kuncek

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník