Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

B. Braun prodal 1 miliardu bezpečnostních intravenózních katetrů

redakce Braunovin

9. Září 2011

Periferní žilní kanylace Infuzní terapie

Společnost B. Braun v polovině letošního letošního roku díky svým zákazníkům z celého světa oslavila prodej jedné miliardy bezpečnostních intravenózních katetrů Vasofix® Safety a Introcan® Safety. Výrazně tak zvýšila ochranu před bodnými poraněními, která způsobují přenos nebezpečných infekcí, jako jsou hepatitida typu B a C a virus HIV.

Hlavní přínos bezpečnostních intravenózních katetrů spočívá v pasivní ochraně. Jsou opatřeny patentovaným integrovaným automaticky se aktivujícím bezpečnostním klipem, jenž ukrývá ostrý hrot jehly při jejím vytažení z kanyly, a brání tím riziku náhodného poranění injekční jehlou. Je také prokázáno, že ochranný mechanismus, pokud je používán spolu s dalšími preventivními prostředky, snižuje riziko nákazy pacienta chorobami souvisejícími s nitrožilní léčbou, jako je například MRSA.

Společnosti B. Braun se roce 2010 podařilo navýšit kvantitativní podíl bezpečnostních katetrů v celém sortimentu intravenózních katetrů o 60 %. V následujících letech plánuje jeho další posílení, a to zejména v zemích, kde mají jen minimální povědomí o bezpečnostních zásadách.

Výhody bezpečnostních kanyl Vasofix® Safety a Introcan® Safety?

Snadná punkce díky většímu rozsahu úhlů pro kanylaci

  • Snadnější zavedení kanyly díky hladkému lubrikovanému povrchu
  • Pasivní bezpečnostní mechanismus chrání před poraněním použitou jehlou a s ním spojenými infekcemi
  • Komfort pro pacienty je zvýšen vysokou úspěšností punkce a redukcí bolestivosti díky snížení síly potřebné k zavedení katetru
  • Minimalizace stresu z vlastní punkce nejen na straně pacienta, ale i zdravotníka

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník