Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

B. Braun pomáhá zvyšovat kvalitu mimonemocniční péče

9. Prosinec 2021

B. Braun pomáhá zvyšovat kvalitu mimonemocniční péče

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice. Od loňského roku poskytují komplexní péči klientům pobytových sociálních služeb a postupně navazují spolupráci s rezidenčními zařízeními po celé republice.

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice. Od loňského roku poskytují komplexní péči klientům pobytových sociálních služeb a postupně navazují spolupráci s rezidenčními zařízeními po celé republice.

Klienti v tomto typu zařízení jsou obvykle vyššího věku a vyžadují profesionální zdravotnickou péči a zodpovědný, pečlivý přístup. V řadě případů trpí chronickými ranami a častěji u nich dochází k akutním poraněním. Specialisté z chirurgických ambulancí B. Braun Plus proto nabízejí personálu odborné konzultace a možnost pravidelných osobních návštěv lékaře a chirurgické sestry. Přímo na místě pacientům ošetří rány a nastaví nejvhodnější metody léčby.

„Setkáváme se s bércovými vředy, proleženinami nebo diabetickými defekty. Pacienty léčíme metodou vlhkého hojení, ale v řadě případů ošetření vyžaduje i chirurgický zákrok u lůžka pacienta včetně důkladného vyčištění rány,“ popisuje příklad spolupráce s Domovem Hvízdal v Českých Budějovicích MUDr. Jiří Vlček z chirurgické ambulance B. Braun Plus.

Osobní návštěvy, konzultace po mailu i telefonu

Kromě konsiliárních návštěv specialistů z chirurgické ambulance B. Braun Plus poskytují také telefonické a mailové konzultace. „Pomoc přítele na telefonu, jak s oblibou říkám, velmi oceňuji. Ani na složitější případy už tak nejsme sami,“ chválí spolupráci s B. Braun staniční sestra Domova Hvízdal Bc. Marcela Červenková. Navíc tak odpadá nutnost převozu pacientů do nemocnice, který bývá zejména pro imobilní klienty velice traumatizující.

Odborníci z B. Braun také průběžně edukují zdravotnický personál a informují zdravotníky o nových postupech, produktových inovacích a materiálech potřebných k pravidelným převazům. Osobní návštěvy u klientů i konzultace na dálku zjednodušují cestu k ošetření ran a otevřených defektů a vedou k rychlejšímu hojení.

Prezenční i distanční péče napříč lékařskými obory

Terénní a distanční služby však B. Braun nabízí nejen v oblasti hojení ran, ale také v oborech urologie a intermitentní katetrizace nebo péče o stomie. V neposlední řadě poskytuje i odborné nutriční poradenství a interní péči. Ambulance B. Braun Plus aktuálně najdete v Praze, Plzni, Táboře, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci a Hradci Králové a postupně budou přibývat další. „Z dlouhodobého hlediska v B. Braun pracujeme na rozšiřování sítě odborných ambulancí, které poskytuji konsiliární vyšetření v sociálním nebo domácím prostředí,“ vysvětluje Bc. Alena Kyselová, specialistka na hojení ran a domácí péči ze společnosti B. Braun, a dodává: „Navíc jsme výrobcem a distributorem široké škály zdravotnických produktů špičkové kvality. Jejich účinky a správné používání ochotně vysvětlí naši vyškolení specialisté.“

Kromě podpory vlastních lékařů, zdravotních sester a dalších specialistů dokáže B. Braun zajistit služby partnerských center a návaznost na další odborná pracoviště pro případy, které to vyžadují.

Specialisté B. Braun navrhnou efektivní řešení přímo na míru konkrétnímu zařízení. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte Bc. Alenu Kyselovou, tel.: 778 704 401, e-mail: alena.kyselova@bbraun.com
Petra Borová, DiS.
Redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče

U pacientů s onkologickým onemocněním bývá často přítomná podvýživa. Nejedná se však o „běžný“ úbytek hmotnosti. Jde o chronickou formu podvýživy, která vzniká v důsledku nádorového onemocnění. Novinkou pro zkvalitnění nutriční péče je potravina pro zvláštní výživu Remune™, který je určen k popíjení pro onkologické pacienty.

02.07.2020
Ambulantní péče