Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní:

B. Braun je členem nově vzniklé Aliance pro telemedicínu a digitalizaci

redakce Braunovin

9. prosinec 2021

Aktuality B. Braun

Cílem aliance je aktivně podporovat rozvoj digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb v České republice. „Naší hlavní ambicí z pohledu poskytovatele zdravotní péče je rozvoj konceptu Digitální pacient. Chceme se podílet na zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro pacienty ze všech regionů i mikroregionů a zvýšit edukační možnosti pacientů tak, aby měli přístup k nejnovějším a pravdivým informacím o možnostech léčby,“ říká MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun.

Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb (dále jen ATDZ) je odborná nezávislá platforma, která sdružuje klíčové stakeholdery v oblasti telemedicíny a digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb, jako jsou poskytovatelé nových technologií, inovativních řešení, IT společnosti, zástupci průmyslu v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, vysoké školy, výzkumné a vědecké instituce a v neposlední řadě individuální experti.

„Tato platforma vznikla pro sdílení informací a formování společných postojů všech hráčů, kteří se s digitalizací zdravotnictví setkávají jak na straně technologických a zdravotnických firem, ale také poskytovatelů péče a dalších subjektů, kteří mají zájem na vytvoření jednotných pravidel a podmínek pro úspěšnou digitální transformaci zdravotnictví a sociálních služeb,“ říká Karel Novotný, ředitel ATDZ. Významným tématem pro B. Braun je také Digitální vzdělávání ve zdravotnictví a v sociálních službách. „Dokážeme již nyní vzdělávat zdravotníky pomocí virtuální reality, naše přístroje jsou vybaveny telemedicínskými technologiemi, máme on-line workshopy pro zdravotníky i sociální pracovníky. Jsou to ale dílčí projekty a my chceme přispět k celonárodnímu systémovému řešení, které tyto nástroje standardizují,“ zdůrazňuje za B. Braun Martin Kuncek.

Lékařský výbor Aliance pro telemedicínu a digitalizaci
- Předseda výboru: prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESM, MBA
- Členové výboru: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, doc. MUDr. Jan Dudra, Ph.D., MPH, MUDr. Petr Šonka, MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

U vzniku ATDZ stálo několik významných hráčů, a to konkrétně společnosti B. Braun, Hartmann-Rico, Pfizer, Linet Group, IBM, Meddi Hub, a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Klíčoví zástupci těchto společností jsou členy správní rady ATDZ. Aliance se stala aktivním partnerem Ministerstva zdravotnictví ČR na základě uzavřeného memoranda. ATDZ v dohledné době uzavře obdobné memorandum na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí a Asociace krajů České republiky.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník