Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

B. Braun hlavním partnerem kongresu klinické výživy

redakce Braunovin

23. prosinec 2020

Remune Kongres

XXXVI. kongres Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče se konal v tradičních prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové na podzim 2020. Kongres proběhl pod záštitou ministra zdravotnictví ČR. Regulace týkající se hromadných akcí, které byly v platnosti v první polovině září, umožnily uspořádání kongresu v plánovaném rozsahu a všichni účastníci přitom dodržovali opatření předepsaná k ochraně sebe i okolí.

Na kongres se registrovalo přes 390 účastníků. Vědecký výbor připravil akci v tradičním kongresovém formátu a zařadil celkem 84 aktivních prezentací rozdělených do čtyř půldenních částí. Součástí slavnostního zahájení byla virtuálně prezentovaná zdravice ministra zdravotnictví. Odborná část kongresu probíhala paralelně ve dvou sekcích a zahrnovala sedmnáct bloků, dvě sympozia, dva workshopy a posterovou sekci.

Zaostřeno na problematiku nutriční a metabolické péče

Prezentace v klinických blocích byly zaměřeny na problematiku nutriční a metabolické péče u kriticky nemocného pacienta, především pak na úlohu proteinu ve výživě a na komplexní péči ve fázi rekonvalescence. Důležitou součástí programu byl blok zaměřený na nemocniční stravování, v němž byl poprvé prezentován nový metodický pokyn pro poskytování výživy v nemocnicích, který představuje zásadní změnu nemocničního stravování po takřka 55 letech. Významnou část odborného programu přestavovala onkologická problematika, která spolu s bloky věnovanými ambulantní parenterální výživě, paliativní péči a selhání střeva vytvořila pro účastníky komplexní pohled na výživu v těchto stavech. Slavnostní Krufova přednáška byla letos věnována cévním vstupům. Program doplňovala témata zaměřená na poruchy svalových funkcí s prezentací originálních výsledků, problematiku výživy chirurgického pacienta, elektro­lyty a mikronutrienty a energetický metabolismus. V posterové sekci byla prezentována mimo jiné vlastní data týkající se mitochondriální funkce, nové projekty ve vztahu k sarkopenii a zajímavé kazuistiky.

Remune™ – nový pomocník v boji proti onkologické podvýživě

Skupina B. Braun na kongresu představila své produkty z řady enterální výživy, mezi něž patří novinka Remune™, potravina pro zvláštní lékařské účely.

Důležitou součástí každého kongresu je také vzájemné setkávání odborníků různých specializací, neboť klinická výživa je pojítkem takřka všech oborů medicíny. Klasické uspořádání kongresu, které toto umožňuje, je neocenitelné a akce konané virtuální formou tento prvek logicky postrádají.

Pořadatelé již stanovili termín následujícího kongresu klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Ten se bude konat tradičně v Novém Adalbertinu v Hradci Králové, nově s rozšířenou prostorovou dispozicí, od 25. do 27. března 2021. Aktuální informace naleznete na www.skvimp.cz.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník