Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

B. Braun hlavním partnerem kongresu klinické výživy

23. Prosinec 2020

B. Braun hlavním partnerem kongresu klinické výživy

XXXVI. kongres Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče se konal v tradičních prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové na podzim 2020. Kongres proběhl pod záštitou ministra zdravotnictví ČR. Regulace týkající se hromadných akcí, které byly v platnosti v první polovině září, umožnily uspořádání kongresu v plánovaném rozsahu a všichni účastníci přitom dodržovali opatření předepsaná k ochraně sebe i okolí. 

Na kongres se registrovalo přes 390 účastníků. Vědecký výbor připravil akci v tradičním kongresovém formátu a zařadil celkem 84 aktivních prezentací rozdělených do čtyř půldenních částí. Součástí slavnostního zahájení byla virtuálně prezentovaná zdravice ministra zdravotnictví. Odborná část kongresu probíhala paralelně ve dvou sekcích a zahrnovala sedmnáct bloků, dvě sympozia, dva workshopy a posterovou sekci.

Zaostřeno na problematiku nutriční a metabolické péče 

Prezentace v klinických blocích byly zaměřeny na problematiku nutriční a metabolické péče u kriticky nemocného pacienta, především pak na úlohu proteinu ve výživě a na komplexní péči ve fázi rekonvalescence. Důležitou součástí programu byl blok zaměřený na nemocniční stravování, v němž byl poprvé prezentován nový metodický pokyn pro poskytování výživy v nemocnicích, který představuje zásadní změnu nemocničního stravování po takřka 55 letech. Významnou část odborného programu přestavovala onkologická problematika, která spolu s bloky věnovanými ambulantní parenterální výživě, paliativní péči a selhání střeva vytvořila pro účastníky komplexní pohled na výživu v těchto stavech. Slavnostní Krufova přednáška byla letos věnována cévním vstupům. Program doplňovala témata zaměřená na poruchy svalových funkcí s prezentací originálních výsledků, problematiku výživy chirurgického pacienta, elektro­lyty a mikronutrienty a energetický metabolismus. V posterové sekci byla prezentována mimo jiné vlastní data týkající se mitochondriální funkce, nové projekty ve vztahu k sarkopenii a zajímavé kazuistiky. 

 

Remune™ – nový pomocník v boji proti onkologické podvýživě

Skupina B. Braun na kongresu představila své produkty z řady enterální výživy, mezi něž patří novinka Remune™, potravina pro zvláštní lékařské účely. 

Důležitou součástí každého kongresu je také vzájemné setkávání odborníků různých specializací, neboť klinická výživa je pojítkem takřka všech oborů medicíny. Klasické uspořádání kongresu, které toto umožňuje, je neocenitelné a akce konané virtuální formou tento prvek logicky postrádají. 

Pořadatelé již stanovili termín následujícího kongresu klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Ten se bude konat tradičně v Novém Adalbertinu v Hradci Králové, nově s rozšířenou prostorovou dispozicí, od 25. do 27. března 2021. Aktuální informace naleznete na www.skvimp.cz.
 

Dosud nehlasováno

Čtěte také

Nutriční péče je důležitou, ale někdy opomíjenou součástí kontinuity péče u pacientů s onemocněním COVID-19. Až 50 % pacientů hospitalizovaných s tímto onemocněním je podvyživených, u pacientů na JIP pak může dojít ke ztrátě až 1 kg svalů na den. Odborníci proto zdůrazňují nutnost do péče o covidové pacienty začlenit nutriční management, a to jak v nemocnici, tak v domácích podmínkách.

 

11.08.2021

Nádorová onemocnění často vedou u pacientů ke ztrátě chuti k jídlu. Následná malnutrice přitom hraje významnou roli ve schopnosti absolvovat léčbu. Důležitost kvalitní nutriční péče u onkologicky nemocných proto zdůrazňují specialisté v zahraničí i v Česku.

10.05.2021

Před devíti lety jsem pod stromeček dostala knížku "Nesmíš to nikdy vzdát". Bylo to po 21 letech, kdy se mi vrátila rakovina, a já byla pár dní po operaci. Za další čtyři měsíce mě čekala další. To jsem v tu dobu ještě nevěděla, ale název té knížky mi zůstal v hlavě jako berlička.

26.10.2020