Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

B. Braun Dialog nově vzdělává lékaře v programu předatestačních stáží

29. Listopad 2015

B. Braun Dialog nově vzdělává lékaře v programu předatestačních stáží

MUDr. Anna Prchková

Budova B. Braun Dialog na pražské Bulovce nabízí nejenom moderní dialyzační středisko, nefrologické a další odborné ambulance a tréninkové centrum Aesculap Akademie, ale nově také vzdělávání lékařů v tzv. „předatestačním kolečku“. Dialyzační středisko pod vedením hlavního lékaře MUDr. Vladimíra Vojance získalo akreditaci na tento druh postgraduálního vzdělávání od Ministerstva zdravotnictví. První „Brauní“ stážistkou v Dialogu je MUDr. Anna Prchlíková z interního oddělení Nemocnice Na Františku. Ve společnosti B. Braun absolvuje stáž v nefrologii v rámci specializačního vzdělávání ve vnitřním lékařství.

Na dialyzačním středisku Dialog jste jako taková „pionýrka“. Proč jste se rozhodla pro stáž zrovna tam?

Praxi na nefrologii mám povinnou v rámci svého specializačního vzdělávání ve vnitřním lékařství. V mém vzdělávacím programu v Praze většina stáží probíhá ve velkých státních, často fakultních nemocnicích, což je prostředí, které jsme poznali již za studia, lákala mne proto možnost absolvovat stáž v soukromém sektoru. Také mi vyhovovaly podmínky – dialyzační provoz ve společnosti B. Braun běží nepřetržitě, mohu tedy pracovat i mimo standardní pracovní dobu, což vzhledem k tomu, že jsem vázána plnit povinnosti ve svém zaměstnání v Nemocnici Na Františku, velmi oceňuji. Nemohu také opominout zásadní faktor – zájem, vstřícnost a osobní angažovanost vedoucího lékaře MUDr. Vladimíra Vojance při organizaci stáže.

 

Jak jste se vůbec dozvěděla o možnosti stáže ve společnosti B. Braun Avitum?

Z Nemocnice Na Františku občas potřebujeme pro pacienty zajistit odbornou nefrologickou péči. Vzhledem k dobré dostupnosti a dobrým zkušenostem se často obracíme na pracoviště B. Braun na Bulovce. B. Braun patří mezi akreditovaná pracoviště v nefrologii, je známý svou špičkovou péčí a dobrou vybaveností, což je předpokladem pro kvalitní zázemí pro vzdělávání lékařů.

 

V jaké fázi postgraduálního studia se právě nacházíte? Co vás čeká a nemine?

Mám absolvovaný základní interní kmen, jedná se o dvouletý program pro lékaře zakončený certifikátem. Dále pokračuji ve vnitřním lékařství, velkou část praxe mám již za sebou. Zbývá mi splnit „kolečko“ po jednotlivých pracovištích. Začala jsem na diabetologii, pokračuji na nefrologii, dále mě čeká kardiologie, gastroenterologie, onkologie, hematologie, revmatologie a pneumologie.

 

Co říkáte na úroveň dialyzačního centra B. Braun Dialog? Můžete ho srovnat se státním sektorem?  

Z fakultní nemocnice znám lůžkovou nefrologii a mobilní dialyzační jednotku. V B. Braun centru se setkávám zejména s provozem nefrologických ambulancí a pro mne zcela novým provozem dlouhodobé dialýzy. Budova Dialogu je v provozu pouze několik měsíců, je zcela nová, vkusně a moderně vybavená. S novou budovou byla zvýšena kapacita pracoviště, jsou v provozu dva dialyzační sály, které jsou již nyní plně vytíženy. Nově a moderně jsou vybavené i ambulance, některá zařízení si pacienti mohou zapůjčit domů, konkrétně vybavení pro peritoneální dialýzu. Za nejvýznamnější přednost, ze které pacienti nepochybně profitují, považuji dostupnost nejmodernějších postupů léčby v nefrologii, která vyplývá z vynikající erudovanosti lékařů společnosti B. Braun a z ekonomické prosperity pracoviště.

 

Jak dlouho bude vaše stáž v Dialogu trvat?

Stáž má trvat jeden měsíc. B Braun a hlavně vedoucí lékař MUDr. Vladimír Vojanec mi vyšel vstříc a stáž mám tak rozloženou na měsíce tři. Kombinuji plnění povinností na svém pracovišti v Nemocnici Na Františku se stáží ve společnosti B. Braun v Dialogu.

 

V čem vaše stáž spočívá? Co se v ní praktického učíte? Jak probíhá?

Během své stáže pracuji vždy s konkrétním lékařem. Buď ho doprovázím v nefrologické ambulanci, nebo se účastním vizit na dialýze, méně často při výkonech v Nemocnici Na Bulovce. Snažím se naučit spolupráci všeobecného internisty a nefrologa. Je důležité vědět, jaké pacienty naší neselektované interní praxe je třeba poslat na vyšetření na nefrologii, jaký z toho mohou mít benefit. Dále musím zvládat urgentní stavy interních pacientů. Díky diskuzi s odborníky během stáže mohu odstranit některé chyby, které mohou být na našem všeobecném pracovišti kvůli šíři záběru všeobecné interny nesprávně vžity nebo mohou být neaktuální. Pod dohledem mohu provádět i invazivní zákroky, to ale s ohledem na bezpečí pacienta a klid zodpovědného lékaře omezuji na asistenci.

 

Překvapilo vás v praxi něco?

Hned na začátku mě překvapilo, do jaké míry je nefrologie invazivní obor. V dialyzačním provozu je rutinní prací řešení cévních přístupů pro dialýzu, na čemž se aktivně podílejí jak cévní specialisté, tak nefrologové.

V nefrologických ambulancích mne pozitivně překvapila relativně vysoká motivovanost pacientů, jejich zájem a spolupráce na léčení. Lékař i pacient probírají složení diety, pitný režim, váhu pacientů, výsledky laboratoří, často se společně radují z úspěchů. Nevšední a na emoce bohatou kapitolou jsou pacienti směřující k zařazení či již zařazení do transplantačního programu.

 

Jaký máte ze stáže pocit? Jste unavená, nebo vás stáž svým způsobem nabíjí energií? Baví vás?

Snažím se vyčlenit si na stáž čas, kdy jsem schopná se plně koncentrovat. Pokud se mi toto povede, stáž mne baví. Nabíjí mne dobrý pocit z nových vědomostí využitelných v mé praxi. Již nyní mohu uvést situaci, kdy jsem se zcela jasnou představou o tom, co bude následovat a jaký to bude mít smysl, posílala svého ambulantního pacienta z Nemocnice Na Františku na nefrologii B. Braun na Bulovce. Jsem přesvědčená, že pokud tento pacient bude s nefrology spolupracovat, bude mít kvalitnější život.

 

Vidíte ve stáži v soukromém sektoru přínos? Máte srovnání s vašimi kolegy, kteří jsou na stáži ve státním sektoru?

Kromě již uvedeného zmíním obrovskou výhodu – možnost individuálního kontaktu se zkušenými nefrology, kteří jsou velice milí, ochotní a plní osobního nasazení jak v péči o pacienty, tak o mne jako o stážistu. Věnují se mi opravdu nadstandardně. V pražských fakultních nemocnicích jsou sice přední představitelé oborů, špičková vybavenost a mnohdy zajímavé spektrum pacientů, nicméně tyto výhody jsou často relativizovány až devalvovány přítomností dalších lékařů v předatestační přípravě a skupinkami mediků.

 

Aesculap Akademie, která sídlí ve stejné budově, nabízí spoustu různých vzdělávacích kurzů. Přemýšlela jste o nějakém?

Zaujal mne moderní prostor pro nácvik akutních stavů v medicíně – je zde možnost zkoušky na figuríně včetně možnosti aplikovat lék, sledovat efekt práce na EKG a dalších monitorech. V budoucnu bych uvítala kurz právě takto zaměřený.

 

Doporučila byste Akademii kolegům?

Ano, je důležité vědět o zázemí pro nácvik zvládání akutních stavů v interaktivním prostředí. V praxi toto v podstatě není možné, neboť v rámci většiny pracovišť včetně našeho se jedná o ojedinělé situace, kterým je člověk ne vždy přítomen.

 

Dokážete si představit, že byste po dokončení atestace pro společnost B. Braun pracovala?

Ano, považuji za atraktivní podílet se na provozu zmíněného pracoviště, především díky stávajícím milým a erudovaným kolegům a smysluplnosti jejich práce. Zásadní a příznivý je také dojem, že vedení společnosti B. Braun směřuje pracoviště dobrým směrem a svým zaměstnancům i pacientům poskytuje dobré zázemí.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Aesculap Akademie se po celém světě věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotníků. Těší nás, že v České republice rozšiřujeme své působení a otevíráme své kurzy i studentům lékařských fakult. V loňském roce jsme se začali věnovat také edukaci chronicky nemocných pacientů.

11.04.2022

V Česku se spouští pilotní verze jedinečného online kurzu „Demence a jak jí porozumět.“ Kurz navazuje na australskou platformu „Understanding dementia“ a řadí se mezi světovou špičku v oblasti online kurzů svého druhu. První kurz bude zahájen 25. října, registrace je otevřena již nyní na webu Aesculap Akademie. Kurz je součástí Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc jehož gestorem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

16.09.2021

„Hoří, hoří, hoří!“ volala zdravotní sestra v dialyzačním středisku B. Braun Avitum, kde v úterý 28. května dvacet figurantů napojených na přístrojích netrpělivě očekávalo příjezd pražských hasičů a záchranky. „Poprvé v historii proběhla evakuace pacientů dialyzačního střediska tzv. metodou EVAZZ, kdy se pacienti rozdělili barevnými páskami do čtyř skupin ohrožení. Cvičení jsme zvládli úspěšně. Nikdo nebyl fiktivně zraněn ani nepřišel o život. Přitom stres byl velmi reálný,“ řekl po cvičení šéf sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.  

30.05.2019
Skupina B. Braun