Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Argogen spray v klinické praxi

21. Prosinec 2015

Argogen spray v klinické praxi

Škála primárního krytí určená k hojení ran se rok od roku rozrůstá. Pro zdravotníky, kteří nejsou odborníky v hojení ran, nastává z těchto důvodů problém v určení správné indikace, a proto raději zůstávají u standardního menšího „souboru“ materiálů. Specialisté ve wound managementu se naopak setkávají se situací, kdy je v jedné generické skupině k dispozici i deset podobných materiálů od různých výrobců. Oprávněně pak vítají každý nový nabízený prostředek, který by svou originalitou mohl doplnit spektrum terapeutických možností a byl dalším kamenem do mozaiky lokální léčby ran. Jedním z faktorů, který může kladně ovlivnit rozhodnutí ošetřujícího, kromě léčebného účinku, je i aplikační forma. Zde kromě praktických důvodů svoji úlohu hraje časový faktor snadné a rychlé aplikace.

Před aplikací protřepat, nemíchat

Argogen spray je prostředek, který prezentuje výše popsaná pozitiva pro mnohostranné použití v ošetření akutních i nehojících se ran. Výhodou Argogenu je antimikrobiální efekt, použití bez nutnosti sekundárního krytí u povrchových ran bez exsudace, sprejová forma aplikace určená na spodinu rány i do okolí, užití pro více pacientů s minimální možností kontaminace, dezinfekce obalu a již zmíněná rychlost a snadná aplikace. Křemičitá prášková substance s obsahem 3 % ionizovaného stříbra má tendenci k vysoušení rány a ulpívá na vlhkém i suchém povrchu.

Indikace Argogenu a interval převazu

Indikaci primárního léčebného prostředku je možné rozdělit do několika skupin: povrchové rány bez sekrece a s nízkou exsudací, drobné rány vzniklé v domácích podmínkách nebo při různých mimopracovních aktivitách, záděry v okolí nehtů, macerace v okolí ran, ošetření invazivních vstupů, specifické lokality s problematickou fixací, ale i mnohé další. Interval převazů je závislý na etiologii rány, sekreci, použití sekundárního krytí nebo kombinaci s dalšími primárními materiály. Mezi ně patří například neadherentní mřížky, obvazy s aktivním uhlím (bez stříbra), polymery nebo filmové krytí.

Argogen a ischemické léze

Obvazem první volby se stal Argogen u pacientů s hypoperfuzí a s následnými lézemi s lividním a cyanotickým koloritem. Podle objektivního nálezu cévní příčiny se lokální známky ischemie prezentují v různých lokalitách. Nejčastěji začínají na prstech dolních, ale i horních končetin, s rychlým vývojem vzniku nekrózy. Výběr krytí se zaměřuje na redukci rizika gangrény s tendencí k vysoušení. Zvláště v chirurgické praxi se již léta na tyto léze doporučuje Framykoin pulvis, kde však obsah neomycinu a bacitracinu ne vždy pokryje patogenní nález v ráně. Rovněž prášková substance není schopna se na suchém nekrotickém povrchu udržet. Z těchto důvodů lze o jeho účinnosti u takto závažných a progredujících ran polemizovat. Argogen spray při této etiologii splňuje antiseptický efekt včetně vysoušení poškozené lokality, a tím podporuje účelnou mumifikaci prstů a lézí v dalších oblastech. Ischemické rány se u pacientů s výraznými atakami bolesti projevují silnou nepřerušovanou bolestí, zvláště po převazu. Aplikace na ischemickou oblast včetně meziprstí je bezbolestná a Argogen zůstává na povrchu po dobu několika dnů. Klinická praxe předkládá zkušenosti pacientů, kteří pro bolest odmítali zakrytí ischemické lokality různými typy terapeutických materiálů a sekundárního krytí a preferovali ošetření Argogenem s lehkým zakrytím rukávcovým návlekem.

Argogen a ošetření pacientů v intenzivní péči

Další indikací pro aplikaci Argogenu jsou progrese iritační dermatitis nebo popáleniny prvního stupně vzniklé delším působením antiseptických roztoků na operačním sále. Použití Argogen spraye v okolí invazivních vstupů, jako je perkutánní gastrostomie, epicystostomie či tracheostomie, má preventivní charakter, ale zajistí i erytém, mírný zápach nebo sekreci při nedostatečně zvoleném ošetření invazí. V oblastech, kde je aplikace sekundárního krytí včetně fixace náročná nebo nepraktická, např. na uších, nose, skrotu apod., představuje Argogen spray řešení problému.

Závěrem

Pro velké spektrum svého využití se Argogen spray může stát součástí domácí lékárničky nebo také prostředkem určeným k ošetření povrchových poranění třeba na dovolené. V klinické praxi si získává stále větší oblibu pro svoji jedinečnost a praktické použití ve formě spreje. Prodejní cena je vyvážena množstvím jednotlivých aplikací.

Autor: Mgr. Markéta Koutná, KARIM a Interní oddělení Strahov, 1. LF UK a VFN Praha

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po dlouhém čekání dorazil na český trh obvazový materiál ze skupiny silikonových krytí na rány. V současné době je zkoušen na řadě pracovištích.
04.11.2009
Ambulantní péče

V naší ambulanci hojení ran na Interním oddělení Strahov zvoní velmi často telefon s prosbou o konzultaci v postupu a výběru terapeutických materiálů u pacientů s různými typy ran. Volají lékaři, kolegyně z různých lůžkových oddělení nebo sestry z domácí péče. Délka hovoru se odvíjí podle toho, zda jde o problém nemocného na standardním lůžkovém oddělení nebo zda je nemocný umístěn na některém oddělení intenzivní péče.

15.11.2017

S chirurgem MUDr. Radovanem Čechem o cukrovce, larvách a o tom, proč by potřebovali čeští pacienti vyspět.

07.10.2016
Péče o rány