Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Antimikrobiální rukavice Gammex® Powder Free AMT

7. Listopad 2014

Antimikrobiální rukavice Gammex® Powder Free AMT

Stále málo pracovišť plně doceňuje nebezpečí přenosu choroboplodných zárodků z pacienta na zdravotníka a ze zdravotníka na pacienta. Jednou z možností, jak přenosu zabránit, je správná volba chirurgických rukavic.

V roce 2011 uvedla společnost B. Braun Medical na trh novinku firmy Ansell, první antibakteriální sterilní rukavice Gammex® PF AMT. První ohlasy zdravotníků, obzvláště lékařů, byly velmi pozitivní. Málo chirurgických pracovišť však plně doceňuje nebezpečí přenosu choroboplodných zárodků z pacienta na zdravotníka a ze zdravotníka na pacienta. Jen na několika pracovištích uvidíte v předsálí připravené jednotlivé velikosti těchto rukavic pro případ potřeby např. při operaci pacienta s hepatitidou, HIV pozitivního pacienta nebo při urgentní operaci s nezbytným vyšetřením krve.

 

Proč tomu tak je?

Můžeme zmínit několik důvodů:

  • Jejich cena je vyšší než u normálních rukavic ceníme si snad svého zdraví tak málo?
  • Věříme, že se běžně používaná rukavice neprotrhne máme však 100% jistotu?
  • Považujeme to za zbytečné podceňujeme tedy prevenci.
  • Nejsme ochotní pracovat s novými materiály neradi měníme zaběhlé stereotypy atd.

 

Naopak na některých pracovištích uvítali tuto novinku s nadšením. Použití rukavic Gammex® PF AMT při rizikových operacích dodává jejich uživatelům pocit bezpečí, vědomí, že chrání svoje zdraví i zdraví pacienta.

 

Čím je sterilní rukavice Gammex® PF AMT výjimečná?

Mezi operačním polem a kůží zdravotníka je vrstva gumy, polyuretanový potah, antimikrobiální vrstva CHG a polopropustná vrstva biopolymeru.

Antimikrobiální potah je poněkud lepkavý a vrstva biopolymeru (derivát celulózy) se na něj nanáší proto, aby se rukavice uvnitř neslepovaly (bariérový účinek). Tato vrstva je rozpustná ve vodě a rozpouští ji také pot z rukou, přičemž dochází k uvolnění chlorhexidinu diglukonátu (CHG). Ruce jsou pak trvale v kontaktu s CHG.

Rukavice Gammex® PF AMT obsahuje průměrně 7,17 mg CHG na 1 g rukavic. Jedna rukavice velikosti 7,5 obvykle váží 11,3 g. To odpovídá přibližně 81 mg CHG na jednu rukavici.

Chemicky se jedná o sůl chlorhexidinu, která vzniká reakcí chlorhexidinu s kyselinou glukonovou (kyselina přírodního původu, která se přirozeně vyskytuje v ovoci, medu, vínu atd.). Předpona di“ v názvu diglukonátu se často vynechává, neboť lidé znalí chemie vědí, že dvě molekuly kyseliny glukonové vážou jednu molekulu chlorhexidinu. Chlorhexidin je chemické antiseptikum, které působí jak na grampozitivní, tak i na gramnegativní bakterie (třebaže na některé gramnegativní bakterie účinkuje méně), a je účinný také proti virům s lipidovým obalem.

 

Použití CHG coby účinné látky v bezpudrových rukavicích Gammex® Powder-Free s antimikrobiální technologií AMT má své opodstatnění

Při testování in vivo a in vitro bylo zjištěno, že v porovnání s kontrolním vzorkem rukavic snižují bezpudrové rukavice Gammex® Powder-Free s AMT™ mikrobiální osídlení o  > 4  log. Kromě testů zaměřených na širokou škálu bakterií a virů byly provedeny některé další testy prokazující význam této technologie v reál­ných podmínkách. Bylo prokázáno, že:

  • pokles mikrobiálního osídlení o > 4  log přetrvával i po dvou hodinách nošení rukavic;
  • pokles mikrobiálního osídlení o > 4  log byla naměřen ve fyziologickém roztoku, krvi i umělém potu;
  • poklesu mikrobiálního osídlení o > 4  log lze dosáhnout i u rukavic starých dva roky (reálné stárnutí);
  • usmrcování mikroorganismů probíhalo konzistentně a nezáviselo na velikosti rukavic ani na tom, které místo rukavice bylo infikováno (testován byl každý prst a čtyři různá místa na dlani a hřbetu ruky).

 

Působení CHG je okamžité, perzistentní a reziduální, v porovnání s jinými běžnými antiseptiky je považován za nejúčinnější prostředek:

Chlorhexidin diglukonát je dobře známé antiseptikum, běžně používané ve stomatologii a k lokálnímu ošetření kůže a sliznic.

Baktericidní mechanismus účinku spočívá v poškození buněčné membrány. Pozitivně nabité molekuly CHG jsou přitahovány negativním nábojem povrchu bakteriálních buněk. Molekuly CHG se pevně vážou k povrchu bakteriální buňky a narušují permeabilitu buněčné membrány bakterie. Chlorhexidin diglukonát reaguje s cytoplazmou a vytvoří sraženinu, buňka ztrácí svou funkci a hyne.

Rukavice Gammex® Powder-Free s AMT™ mohou sloužit jako vnitřní rukavice v systému používání dvojích rukavic. Jejich funkce zůstává přitom stejná, jako když jsou použity samotné.

 

Naše doporučení zní:

Na každém operačním sále by měly být k dispozici rukavice Gammex® PF AMT ve všech používaných velikostech operačního týmu pro případ operačního výkonu u infikovaného pacienta nebo při urgentním operačním výkonu, kdy nebylo možné zajistit všechna potřebná vyšetření krve.

Velmi dobré využití sterilních operačních rukavic Gammex® PF AMT vidíme i v transplantační chirurgii a u ortopedických operací, kde může dojít k poklesu pooperačních komplikací. 

Jana Bednaříková
divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kontaminace nemocničního prostředí, zvýšení rizika pooperačních infekcí i adhezí, ale také alergické reakce operatérů, to vše jsou rizika používání pudrových latexových rukavic. Záměna pudrových rukavic za bezpudrové může vést k úspoře nákladů spojených se snížením potřeby zdravotní péče při léčbě alergií, zlepšením zdravotního stavu pracovníků ve zdravotnictví a omezením pooperačních komplikací.

01.02.2016
Chirurgické obory

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka, který cílí primárně na laparoskopickou chirurgii.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun

Robotická chirurgie, vycházející z nejslavnějšího českého slova bratří Čapků robot, se u nás dostala do povědomí široké veřejnosti v roce 2008 a od té doby urazila dlouhou cestu. Primář Chirurgického oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s., člena skupiny AGEL, Matej Škrovina nám popsal, jak významnou roli v moderní medicíně hraje právě robotická chirurgie, která čím dál více usnadňuje práci lékařům, zvyšuje kvalitu operačního výkonu a urychluje uzdravení pacientů.

15.07.2020
Chirurgie