Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Antimikrobiální chirurgická rukavice

MUDr. Alan Munteanu

25. Listopad 2011

Jako první na důležitost hygieny rukou poukázal teprve v roce 1861 Ignaz Philipp Semmelweis. Od té doby došlo v prevenci přenosu infekčních nemocí k několika zásadním posunům - zavedení dezinfekce, latexových rukavic či sterilních operačních rukavic. Kaž­dá z těchto změn měla za následek významné snížení výskytu infekčních onemocnění, a to zejména v nemocnicích, ať už u pacientů nebo zdravotnického personálu. V dnešní době se tato problematika jeví jako zvládnutá, bohužel to však není zcela pravda. Proč?

Historický přelom v ochraně rukou zdravotníků

Rukavice by měly splňovat všeobecně známá kvalitativní kritéria - chránit před viry, bakteriemi, chemickými látkami atd. Měly by existovat jasné předpisy, jak často se mají rukavice měnit, ke které činnosti jsou určité druhy rukavic nejvhodnější atd. Tyto údaje by měl znát každý lékař či sestra. Vždyť rukavice jsou jejich jedinou bariérou a ochranou při vyšetření nebo operaci. Tenká vrstvička latexu vytváří hráz mezi jejich rukama a krví, tělními tekutinami s bakteriemi, viry, plísněmi apod. Používání rukavic má navíc i svá negativa - pudr alergizuje, vyvolává granulomy v operačních ranách, latex způsobuje alergie a může být příčinou i zásadních zdravotních komplikací. Proto by měli být ti, co rukavice používají, seznámeni se všemi riziky, které používání rukavic obnáší, a také s tím, k čemu jsou určeny a k čemu se naopak nehodí.

Nesprávný výběr rukavic

Je naprosto zarážející, že současná legislativa při posuzování kvality rukavic sleduje jen AQL, což je pouze statistický údaj sdělující, s jakou pravděpodobností vznikne rukavice s prasklinou již ve výrobě. Testy na průnik virů, bakterií, odolnost proti chemikáliím, cytostatikům, jestli je latex v rukavici zbaven alergizujících proteinů, to vše nikoho oficiálně nezajímá. Je smutné, že malý zájem pozorujeme i u zdravotníků, o jejichž zdraví se primárně jedná. Přitom promořenost infekční hepatitidou, ale i alergie na latex je mezi zaměstnanci ve zdravotnictví daleko vyšší než v běžné populaci.

Nemocnice nemají až na výjimky předpisy pro správnou indikaci rukavic. Používají se špatné typy, které dostatečně nechrání, během operací zase často dochází k příliš dlouhému nošení. Stále se kupují rukavice s pudrem, jehož negativní působení již bylo mnohokrát zdokumentováno. Nikdo po prodejcích nepožaduje informace o tom, kolik alergizujících proteinů je v jejich rukavicích, jak často se mají během operace měnit atd.

Kvalita a bezpečí s rukavicemi Ansell

V řadě věcí jsme již se západní Evropou srovnali krok. V používání rukavic jsme ale zhruba na úrovni roku 1989.

Přesto existují výrobci, kteří věří, že zájem o vlastní zdraví nakonec zvítězí - vždyť má i ochranu a podporu v zákonech o ochraně zdraví zaměstnanců. Tito výrobci investují nemalé částky do testů, do vývoje, aby jimi nabízené rukavice co nejlépe chránily před skutečnými riziky.

Na špičku mezi těmito odpovědnými společnostmi se v posledních letech řadí australská společnost Ansell. Je-li pro ni něco typické, je to kladení nekompromisního důrazu na spolehlivost a bezpečnost jejích výrobků. V rozvinutých ekonomikách je zdraví považováno za to nejcennější, a spory se zaměstnavatelem o prokázání získání nemoci z povolání způsobené vadnou či nedostatečnou ochrannou pomůckou jsou daleko dramatičtější než v České a Slovenské republice. Proto není možné zanedbat žádný z možných testů a vše je třeba mít řádně zdokumentováno. Ansell disponuje vlastními testy na penetraci virů, permeabilitu chemických látek a důsledně snižuje množství zbytkových proteinů v rukavicích. Dalším cílem vývoje bylo vytvořit rukavici, která bude aktivně působit a likvidovat infekční agens i v průběhu operace. Položme si otázku proč.

Je prokázáno, že chirurgický personál je během pracovního procesu vystaven riziku působení virů a bakterií. Chirurgické rukavice poskytují nezbytnou ochrannou bariéru, ale její porušení, byť pouhým okem nepostřehnutelné, je časté.

Známy jsou tyto příčiny mikroperforací:

 • čas - při překročení doby doporučeného použití (i u nejlepších rukavic maximálně 120 minut)
 • zvýšené mechanické namáhání (všude, kde je nutné použít větší sílu, např. šroubování, vrtání, tah za rozvěrače atd.)
 • při použití monopolární koagulace na pinzetě a současné přítomnosti tekutiny (potu) uvnitř rukavice
 • z výroby (dáno indexem AQL, u dobrých výrobců riziko minimální)
 • další příčiny

I makroskopické trhlinky v rukavicích jsou běžné. K proděravění obvykle dojde následkem mechanické zátěže a k poškození pokožky přitom nedochází.

Výsledky studií

Nicméně podle studií zůstává až 40-80   % trhlin v rukavicích nepovšimnuto. Těmi pak dochází k přesunu krevních patogenů až z 54,5   %. Perforace způsobené ostrým předmětem, což zároveň i může znamenat poranění pokožky, představují pouhá 2   % a méně ze všech případů selhání operačních rukavic.

Průměrné údaje o procentuálním zastoupení perforací v rukavicích dle oborů se v každé studii liší. Logicky jsou však nejohroženější následující obory - traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, gynekologie či všeobecná chirurgie.

Riziko vzniku trhlin vzrůstá s dobou jejich použití

Další studie se zabývala otázkou, kolik procent rukavic se proděraví při výkonech do 90 min, do 150 min a nad 150 min:

1-90 min. 15,4 %
91-150 min. 18,1 %
více než 150 min. 23,7 %
celkem nerozpoznané perforace 57,2 %
bez perforace po skončení operace 42,8 %

Dle studie používají chirurgové jeden pár rukavic v průměru 130 min. Riziko vzniku trhlin v rukavicích a vystavení patogenům dosahuje svého maxima, trvá-li operace déle než 2,5-3 hod, a zvláště v situacích, když dochází při operaci k velkým krevním ztrátám.

Nové rukavice Gammex® PF AMT (AMT = antimikrobiální technologie)

Vzhledem k výše uvedeným a prokázaným poznatkům vznikl jednoznačný požadavek na aktivní rukavici, působící antimikrobiálně po celou dobu operace. Infekční agens totiž proniká do rukavic daleko častěji, než se dosud předpokládalo. Výsledkem osmiletého vývoje se stala rukavice Gammex® PF AMT. Cílem bylo vytvořit rukavici bez omezení funkčnosti, nealergizující, nedráždící pokožku, s kontinuálním uvolňováním dezinfekční látky. Po mnohých testech bylo rozhodnuto, že nejvhodnější látkou z hlediska antimikrobiálního působení, minimálního rizika alergií i podráždění pokožky, je chlorhexidin. Sloučenina široce používaná, s vynikajícími baktericidními a virucidními účinky. Dalším problémem byla struktura rukavice, tedy jak zajistit, aby se účinná látka uvolňovala jen postupně, a to po celé délce rukavice a minimálně 120 minut. Řešením je vrstvička biopolymeru na vnitřní straně rukavice, která je polopropustná a má více funkcí. Zevní vrstvy rukavice zůstaly prakticky stejné, jak je známe z rukavice Gammex ® PF, která je vlajkovou lodí operačních rukavic Ansell. Zůstal tedy i bezpečný úchop a perfektní provedení rukavice.

Co jsou rukavice Gammex® PF AMT?

Jednoznačně dalším, vyšším stupněm ochranné bariéry poskytujícím antibakteriální ochranu i v případě porušení integrity rukavice. Přes vylepšenou ochrannou bariéru ale nesnižují pohodlí chirurga, umožňují bezpečný úchop a nezpůsobují zhoršenou citlivost.  

Složení antibakteriální (AMT) vrstvy rukavice:

1.  Chlorhexidin glukonát (CHG) - základní látka působící proti širokému spektru gramnegativních a grampozitivních bakterií a virů

2.  Benzethonium chlorid - druhotná látka efektivně působící proti grampozitivním bakteriím, zvyšuje antimikrobiální efekt CHG

3.  Zink-glukonát - zklidňuje pokožku, používá se v krémech na ruce

4.  Zink-laktat - zvyšuje efekt zink-glukonátu

5.  Zink-acetát - snižuje riziko kožní iritace, zvyšuje efekt zink-glukonátu

6.  D-panthenol - zvyšuje efekt všech zinkových komponentů; hojivá látka používaná v krémech na ruce

Chlorhexidin

 • Chlorhexidin glukonát je efektivní antimikrobiální látka, která bývá obvykle obsažena v antiseptických produktech a ústních vodách
 • Chlorhexidin glukonát má baktericidní a virucidní účinky
 • Chlorhexidin glukonát je široce používán ve zdravotnictví
 • Antibakteriální účinek není snížený v přítomnosti potu, krve nebo jiného organického materiálu.

Mezi ochranná opatření v prostředí chirurgického sálu patří chirurgické ústenky, operační čepice, chirurgické oděvy a roušky na operovaného pacienta a speciální obuv, kterou lze snadno čistit, ale: Jednoznačně nejdůležitějším ochranným prostředkem pro pacienty i zdravotnické pracovníky jsou chirurgické rukavice!

Antimikrobiální rukavice Gammex® stanovují nová měřítka v ochraně lékařů a sester na operačních sálech. Věříme, že přispějí k dalšímu snížení výskytu získaných infekcí při invazivních zákrocích, a tím ke zvýšení bezpečnosti těch, kteří se starají o naše zdraví. 

„Operační sál je jednoznačně jedním z nejrizikovějších prostředí v rámci zdravotnického systému; operace je invazivní… nástroje určené k otevírání pacientů mohou
stejně jednoduše poranit operatéra… všude je krev…
rychlost je zásadní. Předcházení poraněním a expozicím (původcům infekcí) je za těchto podmínek skutečnou výzvou!“

Julie Louise Gerberding 

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník