Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Článek

Aesculap Akademie získala od Royal College of Surgeons of England globální akreditaci

redakce Braunovin

10. červenec 2023

Aesculap Akademie

Vzdělávací portfolio a globální centra Aesculap Academie získaly od Royal College of Surgeons of England (RCS England) globální akreditaci na tři roky až do března 2026.

V minulosti byly Aesculap Akademie akreditovány pouze ve čtyřech zemích: České republice, Německu, Polsku a Spojeném království (UK). Globální akreditace, kterou uděluje RCS England a které je uznáváno ve 43 zemích, představuje ocenění vynikající kvality vzdělávání v oblasti chirurgie, které Aesculap Akademie celosvětově nabízí. Royal College of Surgeons of England poskytuje vzdělání, hodnocení a rozvoj světové úrovně v jakékoliv chirurgické disciplíně, a to nejen ve Spojeném království, ale i globálně. Akreditace rovněž přiznává centrům jistou autonomii při úpravě učebního plánu. Zavedení nových kurzů v průběhu akreditace podléhá schválení ze strany RCS England.

 “Naším cílem je poskytovat podnětné prostředí pro zdokonalení vědomostí a metodologie výuky, které se opírají o reálný život. Globální akreditace je příslibem pro účastníky našich kurzů, že kvalita naší práce podstupuje důkladný externí audit.” 

Dr. Gabriela Soskuty, Managing Director, 
Aesculap Akademie

Během akreditačního procesu se prověřuje celé chirurgické vzdělávací centrum, což zahrnuje hodnocení zařízení, zdrojů, personálního zajištění a vzdělávacího programu. Stejně tak jsou předmětem zkoumání i procesy řízení kvality, které završují celý vzdělávací program centra. Akreditace RCS England se uděluje pouze těm centrům, které prokážou nespornou kvalitu ve všech zmíněných ukazatelích.

 “Zásadním hlediskem pro úspěch jsou pevné základy a silný partner a my jsme nesmírně vděční za tuto mezinárodní známku kvality, kterou nám RCS England udělila. Pro nás to znamená obrovskou motivaci k dalšímu zdokonalování standardů ve vzdělávání, které poskytujeme.” 

Jana Nothhelfer, vedoucí oddělení 
Business Development Aesculap Academie

Udržení vysokého standardu vzdělávání v Aesculap Akademii tak, aby do budoucna přispělo k vynikající kvalitě zdravotnické péče po celém světě, je velkou výzvou, protože mnoho aspektů vzdělávání prodělává významné změny, jak vysvětluje Jana Nothhelfer, vedoucí oddělení Business Development Aesculap Academie

Royal College of Surgeons a globální zastoupení Aesculap Akademie
Na fotografii zleva: Salim Nazir (RCS), Tomáš Hrouda (Aesculap Akademie CZ/SK), Mike Wyatt (RCS), David Jones (RCS), Gabriela Soskuty (Aesculap Academy Global), Jana Nothhelfer (Aesculap Academy Global) a Martin Kalina (Aesculap Akademie CZ/SK)

O Royal College of Surgeons of England

Royal College of Surgeons of England poskytuje vzdělání, hodnocení a rozvoj na světové úrovni pro 30.000 chirurgů, dentálních odborníků a členů širších chirurgických týmů a týmů dentální péče. Naší vizí je vynikající chirurgická péče dostupná pro každého. Toho docílíme nastavením profesionálních standardů, podporou výzkumu a prosazováním nejlepších výsledků do péče o pacienty. “Jsme poctěni a velmi hrdí, že Royal College of Surgeons of England ocenila Aesculap Akademii za kvalitu vzdělávání nikoliv v pouhých několika zemích, ale globálně,” řekla Dr. Gabriela Soskuty, Managing Director, Aesculap Akademie. “Je nám velkým potěšením, že můžeme rozšířit naši akreditaci o Aesculap Akademii, která globálně poskytuje chirurgické vzdělání světové úrovně. RCS England ověřila, že kurzy Aesculap Akademie poskytují podnětné prostředí, které motivuje k rozvoji dalších znalostí, a doufá, že tento vztah pomůže dále zdokonalovat chirurgické standardy a v konečném důsledku i chirurgickou péči jako celek,” řekla Mr. Ananda Nanu, RCS England Council Member, RCS England Lead, Quality Assurance Operational Group.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník