Přejít k hlavnímu obsahu

Aesculap Akademie ve světě

redakce Braunovin

1. Červen 2008

Aesculap Akademie

Mezinárodní audit vyhodnotil českou Aesculap Akademii jako třetí nejlepší v celosvětovém měřítku. V roce 2007 prošlo našimi kurzy téměř osm tisíc účastníků.

Aesculap Akademie v ČR a SR

B. Braun Medical, dceřiná společnost německého koncernu B. Braun, podporuje od roku 2002 aktivity národní Aesculap Akademie v České republice, od roku 2006 pak i na Slovensku. Mezinárodní audit v roce 2005 potvrdil velmi dynamický a efektivní rozvoj jejích aktivit, když českou Aesculap Akademii vyhodnotil jako třetí nejlepší v celosvětovém měřítku.V roce 2007 prošlo našimi kurzy téměř osm tisíc účastníků. Celkový počet kurzů v tomto roce přesáhl dvě stovky.


Aesculap Akademie ve světě

Vzdělávací síť Aesculap Akademie se rozpíná ve více jak třiceti zemích přes celou Evropu, Afriku, Ameriku, Asii a Austrálii a neustále se rozrůstá. Projekt zahájený v Německu v roce 1995 založením „Aesculapia“ vyrostldo podoby jedné z nejvyhledávanějších mezinárodně uznávaných institucí zaměřených na postgraduální vzdělávání.

Mezi cíle Aesculap Akademie patří prosazování účinných metod výuky. Vyspělé technologie, virtuální simulace a interaktivní diskuze představují v tomto kontextu ideální nástroje. Aesculap Akademie disponuje moderními modely pro simulaci operačních zákroků a postupů, které se nacházejí v prostorech pro workshopy a jsou součástí nabídky kurzů.

Aesculap Akademie uskutečňuje formu medicínské diskuze, která má modelový charakter: jsou získáváni slavní odborníci, kteří působí jako lektoři medicínských kurzů a sympozií na celém světě. V příslušných zemích zároveň vznikají lokální pobočky. Lékaři a zdravotničtí pracovníci v Číně nebo Mexiku tak mohou využít široké nabídky kurzů stejně jako jejich kolegové v USA, Velké Británii nebo Francii

Aesculap Akademie v Německu

Kolébkou a ústředím Aesculap Akademie je Aesculapium v německém Tuttlingenu. Jeho architektura připomíná starobylá centra, ve kterých se vedly rozhovory o zdravovědě - posvátná místa zasvěcená řeckému bohu léčitelství - Asklépiovi. Věrna těmto dávným božstvům zůstává Aesculap Akademie oddána myšlence šíření vědomostí a mezioborového dialogu.

Od roku 2005 má Aesculap Akademie v Německu své sídlo také v Berlíně. Nové posluchárny a místnosti určené pro semináře a workshopy nabízejí nejmodernější učební metody a postupy v historických prostorách tradičního Langenbeck-Virchow-Haus (nejprestižnější lékařská budova v Německu - sídlo dvaceti lékařských společností).

Pilíře vzdělávání

Pilíře vzdělání podpírají špičkově vybavená výuková zařízení pro praktickou přípravu, workshopy zaměřené na konkrétní problematiku, odborné diskuze, mezinárodní sympozia a živé přenosy. Kromě toho představují manifestaci své způsobilosti a filozofie, dobře patrnou i v globálním měřítku. Tak jak to symbolizuje logo Aesculap Akademie.

Standardy, které Aesculap Akademie dobrovolně přijala, vyžadují prvotřídní úroveň kurzů. Za tímto účelem Aesculap Akademie úzce spolupracuje s národními i mezinárodními lékařskými organizacemi, nemocnicemi, akademickými institucemi a profesními organizacemi.

Předávání zkušeností

Aesculap Akademie prosazuje interdisciplinární dialog a efektivní předávání zkušeností mezi odborníky - brání se stagnaci a jednostrannému předávání znalostí. Postupné, vzájemně propojené a na sebe navazující kurzy jsou základem dlouhodobé koncepce odborné přípravy a vzdělávání.

Aesculap Akademie tak získala možnost coby kompetentní partner podporovat lékaře a zdravotníky již od počátku kariéry - po celý jejich profesní život. Vysoce erudovaní lektoři předávají účastníkům kurzů své znalosti a zkušenosti, demonstrují nejnovější postupy a metody na praktických seminářích a vysvětlují teoretické principy, pracovníci nemocnic získávají nejdůležitější poznatky ve svých oborech.

Účastníci kurzů pak naopak předávají své zkušenosti celému týmu semináře a mohou se stát i vyhledávanými přednášejícími nebo rovnoprávnými diskuzními partnery.

Převzato z firemních materiálůAesculap Akademie pořádá mezinárodní sympozia, kongresy, semináře a workshopy v ČR A SR pro obory:

 • Intenzivní péče
 • Anesteziologie
 • Dezinfekce a sterilizace
 • Chirurgie
 • Ortopedie
 • Traumatologie
 • Neurochirurgie
 • Gynekologie
 • Nefrologie
 • Ředění léčiv

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník