Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Aesculap Akademie ve světě

1. Červen 2008

Aesculap Akademie ve světě

Mezinárodní audit vyhodnotil českou Aesculap Akademii jako třetí nejlepší v celosvětovém měřítku. V roce 2007 prošlo našimi kurzy téměř osm tisíc účastníků.

Aesculap Akademie v ČR a SR

B. Braun Medical, dceřiná společnost německého koncernu B. Braun, podporuje od roku 2002 aktivity národní Aesculap Akademie v České republice, od roku 2006 pak i na Slovensku. Mezinárodní audit v roce 2005 potvrdil velmi dynamický a efektivní rozvoj jejích aktivit, když českou Aesculap Akademii vyhodnotil jako třetí nejlepší v celosvětovém měřítku.V roce 2007 prošlo našimi kurzy téměř osm tisíc účastníků. Celkový počet kurzů v tomto roce přesáhl dvě stovky.

 


Aesculap Akademie ve světě

Vzdělávací síť Aesculap Akademie se rozpíná ve více jak třiceti zemích přes celou Evropu, Afriku, Ameriku, Asii a Austrálii a neustále se rozrůstá. Projekt zahájený v Německu v roce 1995 založením „Aesculapia“ vyrostldo podoby jedné z nejvyhledávanějších mezinárodně uznávaných institucí zaměřených na postgraduální vzdělávání.

Mezi cíle Aesculap Akademie patří prosazování účinných metod výuky. Vyspělé technologie, virtuální simulace a interaktivní diskuze představují v tomto kontextu ideální nástroje. Aesculap Akademie disponuje moderními modely pro simulaci operačních zákroků a postupů, které se nacházejí v prostorech pro workshopy a jsou součástí nabídky kurzů.

Aesculap Akademie uskutečňuje formu medicínské diskuze, která má modelový charakter: jsou získáváni slavní odborníci, kteří působí jako lektoři medicínských kurzů a sympozií na celém světě. V příslušných zemích zároveň vznikají lokální pobočky. Lékaři a zdravotničtí pracovníci v Číně nebo Mexiku tak mohou využít široké nabídky kurzů stejně jako jejich kolegové v USA, Velké Británii nebo Francii

Aesculap Akademie v Německu

Kolébkou a ústředím Aesculap Akademie je Aesculapium v německém Tuttlingenu. Jeho architektura připomíná starobylá centra, ve kterých se vedly rozhovory o zdravovědě - posvátná místa zasvěcená řeckému bohu léčitelství - Asklépiovi. Věrna těmto dávným božstvům zůstává Aesculap Akademie oddána myšlence šíření vědomostí a mezioborového dialogu.

Od roku 2005 má Aesculap Akademie v Německu své sídlo také v Berlíně. Nové posluchárny a místnosti určené pro semináře a workshopy nabízejí nejmodernější učební metody a postupy v historických prostorách tradičního Langenbeck-Virchow-Haus (nejprestižnější lékařská budova v Německu - sídlo dvaceti lékařských společností).

Pilíře vzdělávání

Pilíře vzdělání podpírají špičkově vybavená výuková zařízení pro praktickou přípravu, workshopy zaměřené na konkrétní problematiku, odborné diskuze, mezinárodní sympozia a živé přenosy. Kromě toho představují manifestaci své způsobilosti a filozofie, dobře patrnou i v globálním měřítku. Tak jak to symbolizuje logo Aesculap Akademie.

Standardy, které Aesculap Akademie dobrovolně přijala, vyžadují prvotřídní úroveň kurzů. Za tímto účelem Aesculap Akademie úzce spolupracuje s národními i mezinárodními lékařskými organizacemi, nemocnicemi, akademickými institucemi a profesními organizacemi.

Předávání zkušeností

Aesculap Akademie prosazuje interdisciplinární dialog a efektivní předávání zkušeností mezi odborníky - brání se stagnaci a jednostrannému předávání znalostí. Postupné, vzájemně propojené a na sebe navazující kurzy jsou základem dlouhodobé koncepce odborné přípravy a vzdělávání.

Aesculap Akademie tak získala možnost coby kompetentní partner podporovat lékaře a zdravotníky již od počátku kariéry - po celý jejich profesní život. Vysoce erudovaní lektoři předávají účastníkům kurzů své znalosti a zkušenosti, demonstrují nejnovější postupy a metody na praktických seminářích a vysvětlují teoretické principy, pracovníci nemocnic získávají nejdůležitější poznatky ve svých oborech.

Účastníci kurzů pak naopak předávají své zkušenosti celému týmu semináře a mohou se stát i vyhledávanými přednášejícími nebo rovnoprávnými diskuzními partnery.

Převzato z firemních materiálů


Aesculap Akademie pořádá mezinárodní sympozia, kongresy, semináře a workshopy v ČR A SR pro obory:

  • Intenzivní péče
  • Anesteziologie
  • Dezinfekce a sterilizace
  • Chirurgie
  • Ortopedie
  • Traumatologie
  • Neurochirurgie
  • Gynekologie
  • Nefrologie
  • Ředění léčiv
redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun