Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Aesculap Akademie ve spolupráci s Českou asociací sester proškolí za 1,5 roku téměř 20 tisíc nelékařů

redakce Braunovin

27. Květen 2011

Aesculap Akademie Aktuality B. Braun
Společnosti B. Braun se prostřednictvím vlastní vzdělávací instituce Aesculap Akademie podařilo uspět v celostátním tendru na vzdělávání nelékařů. O celém projektu, na jehož konci bude proškoleno téměř dvacet tisíc lidí, jsme si povídali s manažerem sekce Aesculap Akademie a marketingu RNDr. Martinem Kalinou, Ph.D.

Přesně 12. dubna letošního roku jste podepsali smlouvu s Institutem pro postgraduální vzdělávání zdravotníků (IPVZ) na projekt s názvem „Konference a semináře pro nelékařské obory“. Můžete nám v krátkosti prozradit pozadí tohoto úspěchu?

Jsem rád, že vám mám možnost představit projekt, který tým Aesculap Akademie zaměstná na následující dva roky. Předtím, než se ale dostanu k popisu samotné zakázky, bych rád upřesnil její hierarchii a způsob aktivní spolupráce s Českou asociací sester. V rámci projektu Prohlubování vzdělávání zdravotníků získalo Ministerstvo zdravotnictví z Evropské unie finanční prostředky na vzdělávání nelékařského personálu. Hlavním koordinátorem celého projektu byl ustanoven Institut pro postgraduální vzdělávání zdravotníků (IPVZ), který následně vypsal celostátní tendr na pořádání odborných konferencí a seminářů pro nelékařské obory ve třinácti krajích České republiky. Jelikož máme s pořádáním takových seminářů bohaté zkušenosti, přihlásili jsme se do tendru a ve dvanácti krajích z třinácti se nám podařilo uspět. S ohledem na námi požadovanou vysokou odbornou úroveň veškerých vzdělávacích akcí a s ohledem na zacílení celého projektu jsme požádali  o úzkou spolupráci a odbornou garanci  Českou asociaci sester (ČAS). Presidium ČAS tuto nabídku přivítalo a aktivně s námi vstoupilo do příprav celého projektu.

Jaká byla kritéria výběru?

V tomto konkrétním případě byla hlavním kritériem cena nabídky a prováděcí plán, a to v poměru 80:20. Jak je obecně známo, všechny zakázky financované z peněz Evropské unie podléhají velice přísným podmínkám a doslova každá utracená koruna musí být přesně doložitelná. Museli jsme tak splnit celou řadu povinných kritérií a zároveň ukázat kreativitu, která nás odliší od konkurenčních nabídek. Nakonec se nám podařilo vytvořit cenově a kvalitativně takovou nabídku, díky níž jsme zakázky pro jednotlivé kraje získali. Tímto bych chtěl poděkovat všem kolegům, co se na úspěšném tendru podíleli, a přeji nám hodně sil a energie do osmnácti měsíců dlouhé náročné práce po celé republice.

A víte, kdo se kromě Aesculap Akademie přihlásil do výběrového řízení?

O realizaci celého projektu ve třinácti krajích České republiky se ucházely čtyři firmy a o realizaci v jednotlivých regionech jich bylo dalších pět. Nám se s nabídkou podařilo uspět ve dvanácti krajích. Zakázku v Plzeňském kraji získala jiná společnost.

Vraťme se k samotnému projektu. Jaké tedy bude faktické plnění zakázky?

Obsahem plnění zakázky bude uspořádání nejméně padesáti konferencí a sta odborných seminářů ve čtyřiceti městech České republiky. Všechny konference budou mít povinnou část tvořenou přednáškami o dětské traumatologii, nutrici, právním povědomí, etických normách, bezpečnosti pacientů, řízení kvality, a dále dílčí odborná témata, jako jsou cerebrovaskulární onemocnění, onkologie, nutriční péče, kardiovaskulární onemocnění nebo péče o seniory.

Kdy se uskuteční první školení a kolik zdravotníků v průběhu celého projektu proškolíte?

Pilotní konference se uskuteční již v červnu letošního roku v Chebu a poslední by měla proběhnout nejpozději v lednu 2013. Celkem tak v průběhu osmnácti měsíců proškolíme více než 18 600 zdravotníků.

To je ale více než dvakrát tolik, kolik proškolí Aesculap Akademie za jeden rok. Jste si jisti, že tak velký úkol zvládnete?

Jak jsem již zmínil na začátku, Aesculap Akademie má dlouholetou zkušenost v organizování celorepublikových školení, a kdybychom si nebyli stoprocentně jisti, že to zvládneme, nikdy bychom se o zakázku takového rozsahu neucházeli. Každým rokem projde školením Aesculap Akademie přibližně osm tisíc zdravotníků ve více než dvou stech třiceti samostatných seminářích a konferencích. V rámci tohoto projektu sice proškolíme výrazně více lidí, ale počet jednotlivých akcí bude včetně konferencí
a seminářů do sto padesáti, respektive díky navrženému efektivnímu principu organizace jedné konference a dvou seminářů v jeden den na jednom místě půjde přibližně o padesát vzdělávacích dnů.

Kdo se bude za Aesculap Akademii podílet na koordinaci konferencí?

Na produkční a administrativní zajištění všech konferencí a seminářů jsme museli rozšířit tým koordinátorek Aesculap Akademie, které budou zajišťovat vlastní akce v regionech. Hlavním odborným garantem projektu je Mgr. Dagmar Škochová z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,  která je zároveň i bývalou a nově nominovanou členkou vědecké rady Aesculap Akademie a současnou členkou pracovní skupiny „bezpečnost zdravotnického personálu“ (ve spolupráci s Českou asociací sester). Hlavním koordinátorem projektu za Aesculap Akademii je Ing. Jitka Holomková a o odbornou stránku vzdělávacích akcí se bude starat Bc. Tomáš Kovrzek. Výběr lektorů a definování odborné úrovně bude v úzké spolupráci s odborníky z České asociace sester. Celý projekt je zaštítěn prezidentkou asociace Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, a výkonnou koordinátorkou za Českou asociaci sester je Mgr. Petra Charvátová, Ph.D. (členka prezidia ČAS).

V jakých městech se budou školení konat a kdo se jich bude účastnit?

Konference a semináře se budou konat nejméně ve čtyřiceti městech, přičemž jde o města s více než patnácti tisíci obyvateli. Školení je určeno pro zdravotníky z nelékařských zdravotnických oborů, které sdružuje Česká asociace sester, buď v samostatných sekcích, nebo v sekcích společných. Jedná se tedy o všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické asistenty, nutriční terapeuty, zdravotně-sociální pracovníky, zdravotní laboranty, laboratorní asistenty, farmaceutické asistenty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, fyzioterapeuty, radiologické asistenty a ortoptisty.

Jakým způsobem budete vybírat posluchače a jak se budou moci na konference přihlásit? 

V rámci projektu budeme využívat celou řadu komunikačních nástrojů na propagaci konferencí
a seminářů. Počínaje informačními letáky a plakáty, přes newslettery, cílené dopisy, zprávy v Braunovinách až po medializaci akcí v odborných časopisech našich mediálních partnerů a ostatních komunikačních kanálech České asociace sester. Každý zdravotník, který splní kritéria účasti, se tak bude moci přihlásit na webových stránkách Institutu pro postgraduální vzdělávání zdravotníků ve speciální sekci určené výhradně pro tento projekt (www.vzdelavani-zdravotniku.cz ), na stránkách Aesculap Akademie (www.aesculap-akademie.cz ) a také na stránkách České asociace sester (www.cnna.cz ).

Jak často se budou školení konat?

Každý měsíc se uskuteční čtyři až pět školení, takže od podzimu letošního roku budeme organizovat nejméně jedno školení týdně, a to až do začátku roku 2013. V létě a o Vánocích budou školení z logických důvodů přerušena.

Společnost B. Braun se dlouhodobě věnuje zajištění bezpečnosti zdravotnického personálu, které je ve zdravotnictví dlouhodobě opomíjeno. Budete zahrnovat do školení i tuto oblast?

Jak jste správně uvedl, bezpečnost zdravotnického personálu je pro nás dlouhodobou prioritou a i na těchto školeních se tomuto tématu budeme podrobněji věnovat. Aesculap Akademie ve spolupráci s Českou asociací sester založila v roce 2009 dokonce vlastní pracovní skupinu pro bezpečnost personálu, jejímiž členy jsou významné zdravotnické kapacity z celé republiky. A právě tyto specialisty budeme zvát na vybrané konference, aby zdravotníkům předali nejnovější poznatky z této oblasti
a naučili je předcházet zraněním na pracovištích, které pro ně mohou mít fatální následky.

Zmínil jste spolupráci se specialisty. Víte už, kdo bude zdravotnický personál školit?

Na složení lektorského týmu a přednášejících v současné době intenzivně pracujeme s Českou asociací sester. Naším cílem je domluvit spolupráci s renomovanými odborníky na prezentovaná témata a zajistit posluchačům vysokou úroveň konferencí a seminářů. Konkrétní jména ale v této fázi připrav  ještě zmínit nemohu.

A kolik bude účast na konferencích a seminářích zdravotníky nebo jejich zaměstnavatele stát?
Konference i odborné semináře budou pro zdravotníky, kteří splní registrační podmínky, bezplatné. Příjemci podpory jsou pracovníci s výkonem práce mimo území hl. města Prahy. Podmínky pro účast na školeních jsou definovány na oficiálních webových stránkách projektu: www.vzdelavani-zdravotniku.cz nebo i na každé naší pozvánce. Zúčastnit školení se ale pochopitelně mohou
i zdravotníci, kteří nesplní kritéria pro bezplatnou účast. Ti už však musí počítat se vstupním poplatkem v řádu stovek korun.  

Můžete nám na závěr říci, jak bude vypadat takový školicí den a jakou formou bude probíhat hodnocení školení? 

Školení bude vždy začínat čtyřhodinovou konferencí a po přestávce budou následovat dva paralelní dvouhodinové semináře. Každý účastník školení si pak bude moci zvolit, na který ze dvou odlišně zaměřených seminářů půjde. Účast na školeních bude samozřejmě pro zdravotníky bodově hodnocena a započítá se jim do celoživotního vzdělávání. Hodnocení seminářů bude probíhat formou oficiálních formulářů Institutu pro postgraduální vzdělávání zdravotníků a po skončení celého projektu v roce 2013 bude následovat velice náročné administrativní vyhodnocení všech konferencí a seminářů.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník